Uw zoekacties: Hervormde Gemeente te Domburg, 1586-1989
x134 Hervormde Gemeente te Domburg, 1586-1989 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

134 Hervormde Gemeente te Domburg, 1586-1989 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Volgens H.M. Kesteloo (1842-1918), schrijver van het boek Domburg in woord en beeld (Middelburg 1913), moet het kerkgebouw van Domburg rond 1250 zijn gebouwd. Reeds vroeg in 1574 werd de Hervormde Gemeente ingesteld. Het originele gebouw werd in 1848 door blikseminslag verwoest en diende herbouwd te worden. De afscheiding van de verschillende lidmaten van de Hervormde Gemeente te Biggekerke onder leiding van ds. H.J. Buddingh heeft ook invloed op leden van de gemeente Domburg uitgeoefend. In Domburg "kerkten" de afgescheiden leden in de buitenplaats Sint Jan ter Heere, ter beschikking gesteld door jhr. Willem Versluys (L. Bosselaar, Gereformeerde Kerk van Domburg; historisch overzicht der kerk; bijdragen oud-predikanten (z.p. 1984). Bijzonder in dit archief zijn de brieven van de verschillende leden van de gemeente die zich in loop van de 19e eeuw hebben afgescheiden (inv.nr 113).
Het archief van de kerkeraad is niet compleet, de notulen over de periode 1665-1730 werden reeds in 1785 vermist (inv.nr 1). De overige actaboeken zijn samen met verschillende diaconierekeningen bij de brand in 1848 verloren gegaan. Dat het actaboek over de periode 1586-1611 bewaard is gebleven, is te danken aan J.W. te Water. Hij gebruikte het boek voor zijn studie over de Reformatie van Zeeland en verzuimde het te retourneren. Het boek is door de kerkeraad in 1899 (terug)-gekocht (H.M. Kesteloo, a.w, blz. 70).
Het archief van de kerkvoogdij daarentegen is vrij compleet. De ingekomen stukken vanaf 1820-1861 zijn ingebonden. Vanaf 1862 heeft de administratie een soort verbaalstelsel gehanteerd. Alle stukken, de correspondentie, jaarrekeningen, begrotingen, processen-verbaal van stemmingen, kohieren van hoofdelijke omslag zijn tezamen ingebonden in banden (inv.nrs 27-39). Om de onderzoeker toch een ingang in de relatieven te geven, zijn de jaarrekeningen en begrotingen als blinde nummers aangegeven. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de eerder genoemde Kesteloo, die ook kerkelijk ontvanger en archivaris was, deze wijze van ordening later heeft aangebracht.
Het archief van de Hervormde Gemeente te Domburg is in 1972 in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Zeeland. In 1990 volgde een aanvulling over de periode 1890-1989, die alsnog in deze plaatsingslijst is opgenomen en beschreven. De inbewaargever heeft een openbaarheidsbeperking van 50 jaar gesteld. De bijlagen tot de rekening van de kerkvoogdij en de diaconie uitgezonderd degene die betrekking hebben op de verbouw, restauratie e.d., zijn vernietigd. Hiervan is een verklaring van vernietiging opgemaakt.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Hervormde Gemeente Domburg (HG Domburg), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, HG Domburg, inv.nr(s) ...
1. Bijlage: Lijst van predikanten
Inventaris
2. Gedeponeerde archieven
Kenmerken
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (50 jaar)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
5 meter
Jaar bewerking:
1990
Collectie:
Gemeente Veere
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS