Uw zoekacties: Notariële Archieven Zeeland 1926-1935, (1896) 1926-1935
x13.6 Notariële Archieven Zeeland 1926-1935, (1896) 1926-1935 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

13.6 Notariële Archieven Zeeland 1926-1935, (1896) 1926-1935 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De archieven van de notarissen in standplaatsen die thans behoren tot een gemeente waar een gemeentearchief functioneert zijn, indien de archiefdienst daartoe heeft verzocht, overgedragen aan het betreffende gemeentearchief. Tot nu toe is dat voor de periode 1926-1935 uitsluitend het geval bij de gemeentearchieven van Goes, Hulst, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen. Dit wordt bij de beschrijvingen van deze stukken in de inventaris vermeld.
In het geval van overdracht aan een gemeentearchief is in de studiezaal van het Zeeuws Archief een beperkt alternatief beschikbaar. De dubbele exemplaren van de repertoria van deze notarissen, waarin iedere notariële akte is samengevat, bevinden zich namelijk in het archief van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, aanwezig in het Zeeuws Archief.
De testamenten - waarop een openbaarheidsbeperking van 100 jaar geldt - zijn voor de periode 1926-1935 afgescheiden van de akten en niet overgedragen. Ze staan nog onder beheer van de notaris-bewaarder. Voor inzage zie hierna.
Ontbrekende akten: niet alle nummers vermeld in de repertoria hoeven in de pakken 'minuten van akten' voor te komen, bijvoorbeeld 'royementen' en andere akten uitgegeven 'in brevet' (in origineel). Bovendien zijn in dit archief de testamenten vanwege openbaarheidsbeperkingen uit de serie 'minuten van akten' gelicht en niet overgedragen. Bij onduidelijkheden over ontbrekende akten biedt het repertorium meestal uitkomst.
De notariële archieven worden in perioden van tien jaar door de notaris-bewaarder in Zeeland overgebracht naar het Zeeuws Archief. De archieven over de periode 1926-1935 zijn in opdracht van de notaris-bewaarder in 2009-2010 door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) te Winschoten geordend, beschreven en materieel verzorgd, waarna de archieven bij akte van 20 augustus/24 september 2010 naar het Zeeuws Archief zijn overgebracht.
In 2011-2012 heeft het Zeeuws Archief de beschrijvingen van de series akten waar nodig nader gespecificeerd. Daar waar de akten van één jaar vanwege de omvang willekeurig waren gesplitst over meerdere pakken en de cesuren uitsluitend via het eerste en laatste repertoriumnummer waren aangeduid, zijn de vroegste en laatste datum per pak toegevoegd.
De hierna beschreven archieven zijn openbaar.
Testamenten
De testamenten uit de notarisarchieven over de periode 1926-1935 zijn door de notaris-bewaarder afgescheiden van de akten en niet overgedragen. Pas honderd jaar na het passeren van het testament worden ze openbaar (art. 59 van de Wet op het Notarisambt 1999). De afgezonderde testamenten over de periode 1926-1935 staan nog onder beheer van de notaris-bewaarder. Inzage is mogelijk via de notaris-bewaarder in Zeeland:
Notariskantoor De Zeeuwse Alliantie, vestiging Middelburg
Postbus 199
4330 AD Middelburg
telefoon (0118) 65 96 00 (uitsluitend voor algemene inlichtingen, het verzoek om inzage moet schriftelijk ingediend worden).
Bij dit verzoek dient het testament aan de hand van de volgende vier kenmerken te worden geïdentificeerd:
- naam van de notaris
- standplaats van de notaris
- datum van de akte
- repertoriumnummer.
Deze gegevens kunnen worden opgezocht of geverifieerd in de repertoria, zowel de repertoria in de hierna beschreven archieven van de notarissen (berustend in het Zeeuws Archief of bij één van de gemeentearchieven) als in de dubbele exemplaren van de repertoria in het archief van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg (berustend in het Zeeuws Archief).
Inventaris
1. Standplaats Aardenburg
2. Standplaats Axel
3. Standplaats Goes
4. Standplaats Groede
5. Standplaats Heinkenszand
6. Standplaats Hontenisse
7. Standplaats Hulst
8. Standplaats IJzendijke
9. Standplaats Kapelle
10. Standplaats Kortgene
11. Standplaats Koudekerke
12. Standplaats Kruiningen
13. Standplaats Middelburg
14. Standplaats Oostburg
15. Standplaats Ovezande
16. Standplaats Renesse
17. Standplaats 's-Gravenpolder
18. Standplaats Sint Annaland
20. Standplaats Sluis
21. Standplaats Terneuzen
22. Standplaats Tholen
23. Standplaats Vlissingen
24. Standplaats Zierikzee
Bijlage
In de inventaris zijn de archieven van de notarissen alfabetisch geordend op standplaats. In deze bijlage volgt een overzicht van de notarissen alfabetisch op naam van de notaris. Inventarisnummers tussen vierkante haken berusten niet in het Zeeuws Archief maar zijn overgedragen aan het betreffende gemeentearchief.
Batten, R., Middelburg, 1935 > inv.nrs 576-578
Beth, L.A., Ovezande, 1926-1935 > inv.nrs 722-743
Beuningh, A.H.J., Groede, 1926-1935 > inv.nrs 197-225
Bierens, A.J., Sint Annaland, 1926-1935 > inv.nrs [796-814]
Biermasz, J.A., Zierikzee, 1926-1935 > inv.nrs [1060-1083]
Blaupot ten Cate, J.C., Middelburg, 1926-1935 > inv.nrs 604-655
Bout, M.C. van den, Renesse, 1932-1935 > inv.nrs [764-776]
Callenfels, P.J., Terneuzen, 1926-1934 > inv.nrs 835-865
Cleef, F. van, Heinkenszand, 1926-1928 > inv.nrs 226-229
Corthals, A.A.M., IJzendijke, 1926-1935 > inv.nrs 339-363
Dalebout, J.C., Renesse, 1926-1932 > inv.nrs [744-763]
Dalsum, H.A. van, Hulst, 1926-1935 > inv.nrs [310-338]
Dijke, J.J. van, Kruiningen, 1926-1935 > inv.nrs 464-496
Dissel, E.C. van, Goes, 1926-1935 > inv.nrs [50-110]
Dregmans, J.A., Axel, 1926-1930 > inv.nrs 16-32
Dumoleyn, E.B., Hontenisse, 1926-1934 > inv.nrs [242-286]
Ende, J.J. van den, Zierikzee, 1934-1935 > inv.nrs [1016-1018]
Fanoy, J., Axel, 1931-1935 > inv.nrs 33-49
Haaff, H.F. van 't, Zierikzee, 1930-1935 > inv.nrs [1037-1059]
Hamelijnck, W., Goes, 1935 > inv.nrs [195-196]
Harst, J.J. van der, Vlissingen, 1926-1930 > inv.nrs 984-1002
Harst, J.J. van der, Middelburg, 1931-1935 > inv.nrs 514-543
Hioolen, W., Middelburg, 1926-1937 > inv.nrs 656-684
Hoving, K.J., Terneuzen, 1935 > inv.nrs 866-868
Ittmann, H.C., Middelburg, 1926-1930 > inv.nrs 497-513
Jonkers, H., Goes, 1930-1935 > inv.nrs [138-171]
Korteweg, J.S.L., Tholen, 1926-1935 > inv.nrs [908-935]
Korteweg, J.S.L., Zierikzee, 1926-1930 > inv.nrs [1019-1036]
Kram sr, J.C., Kapelle, 1926-1935 > inv.nrs 364-395
Lijdsman, A.H., Hulst, 1926-1933 > inv.nrs [292-302]
Loeff, J., Koudekerke, 1926-1929 > inv.nrs 430-441
Loeff, P., Koudekerke, 1929-1935 > inv.nrs 442-461
Markusse, H.M., Kortgene, 1926 > inv.nrs [396-398]
Matthijs, J.K.C., Kortgene, 1926-1935 > inv.nrs [399-429]
Mazijk, H. van, Sluis > na inv.nrs [na 834]
Meulenberg, J., Sint Maartensdijk, 1926-1935 > inv.nrs [815-834]
Mijs, A., Oostburg, 1926-1935 > inv.nrs 685-716
Mijs, J., Oostburg, 1935 > inv.nrs 717-721
Moer, L.J. van der, Terneuzen, 1926 > inv.nrs 869-870
Neeling, A. de, Middelburg, 1926-1931 > inv.nrs 579-591
Neervoort, H.W., 's-Gravenpolder, 1926-1927 > inv.nrs 777-779
Nouhuys, H.J. van, Zierikzee, 1926-1934 > inv.nrs [1003-1015]
Oele, M., 's-Gravenpolder, 1928-1935 > inv.nrs 780-795
Paap, J.C., Vlissingen, 1926-1935 > inv.nrs 936-983
Pijls, N.M.J.H., Hulst, 1934-1935 > inv.nrs [303-309]
Pilaar, J., Goes, 1926-1929 > inv.nrs [111-137]
Schram, M.C., Kruiningen, 1926 > inv.nrs 462-463
Schrieck, P.G.J. van der, Aardenburg, 1926-1935 > inv.nrs 1-15
Struve, H.R., Middelburg, 1926-1935 > inv.nrs 544-575
Terpstra, J., Middelburg, 1931-1935 > inv.nrs 592-603
Veen, H.R.J. van der, Terneuzen, 1926-1935 > inv.nrs 871-907
Velde, D. van de, Tholen, 1926-1935 > inv.nrs [908-935]
Verbist, A.Th., Goes, 1926-1935 > inv.nrs [172-194]
Verbist, A.Th., Hontenisse, 1934-1935 > inv.nrs [287-291]
Werkum, D.C. van, Heinkenszand, 1930-1935> inv.nrs 230-241
Kenmerken
Andere namen:
Notarissen in Zeeland, Notarieel Archief, Nieuw Notarieel Archief, Nieuwe Notariële Archieven (NNA), Notarisstandplaatsen, Notariaat, Notaris
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Opmerking:
1. Archieven van notarissen in standplaatsen die thans tot een gemeente behoren waar een gemeentearchief functioneert, zijn in de meeste gevallen aan dat gemeentearchief overgedragen. Tot nu toe is dat voor de periode 1926-1935 uitsluitend het geval bij de gemeentearchieven van Goes, Hulst, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen. Dit wordt bij de beschrijvingen van deze stukken in de inventaris vermeld. Meer informatie in de inleiding.
2. De testamenten - waarop een openbaarheidsbeperking van 100 jaar geldt - zijn voor de periode 1926-1935 afgescheiden van de akten en niet overgedragen. Ze staan nog onder beheer van de notaris-bewaarder. Meer informatie in de inleiding.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
64 meter
Jaar bewerking:
2010, 2012
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS