Uw zoekacties: Notariële Archieven Zeeland 1916-1925, (1904) 1916-1925 (1927)
x13.5 Notariële Archieven Zeeland 1916-1925, (1904) 1916-1925 (1927) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

13.5 Notariële Archieven Zeeland 1916-1925, (1904) 1916-1925 (1927) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De archieven van de notarissen in standplaatsen die thans behoren tot een gemeente waar een gemeentearchief functioneert zijn, indien de archiefdienst daartoe heeft verzocht, overgedragen aan het betreffende gemeentearchief. Dit wordt bij de beschrijvingen van deze stukken in de inventaris vermeld.
In het geval van overdracht aan een gemeentearchief is in de studiezaal van het Zeeuws Archief een beperkt alternatief beschikbaar. De dubbele exemplaren van de repertoria van deze notarissen, waarin iedere notariële akte is samengevat, bevinden zich namelijk in het archief van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, aanwezig in het Zeeuws Archief. Verwijzingen hiernaar treft u aan bij de beschrijving van het archief van de betreffende notaris.
Voor de testamenten geldt een openbaarheidsbeperking van 100 jaar. Vandaar dat alle testamenten uit de 'minuten van akten' zijn gelicht en afzonderlijk geborgen.
Ontbrekende akten: niet alle nummers vermeld in de repertoria hoeven in de pakken 'minuten van akten' voor te komen, bijvoorbeeld 'royementen' en andere akten uitgegeven 'in brevet' (in origineel). Bovendien zijn in dit archief de testamenten vanwege openbaarheidsbeperkingen uit de serie 'minuten van akten' gelicht en afzonderlijk geborgen. Bij onduidelijkheden over ontbrekende akten biedt het repertorium meestal uitkomst.
De notariële archieven worden in perioden van tien jaar door de notaris-bewaarder in Zeeland overgebracht naar het Zeeuws Archief. De archieven over de periode 1916-1925 zijn in opdracht van de notaris-bewaarder door het Zeeuws Archief geordend, beschreven en materieel verzorgd, waarna de archieven in december 2001 naar het Zeeuws Archief zijn overgebracht.
De hierna beschreven archieven zijn openbaar, met uitzondering van de testamenten. Hiervoor geldt een afzonderlijke regeling die hieronder nader wordt toegelicht. Op verzoek van de notaris-bewaarder zijn de testamenten daarom gelicht uit de series akten en per notaris afzonderlijk beschreven na de series akten die wel openbaar zijn.
Testamenten
De testamenten uit de notarisarchieven over de periode 1916-1925 zijn door de notaris-bewaarder vervroegd overgebracht naar het Zeeuws Archief. Pas honderd jaar na het passeren van het testament worden ze openbaar (art. 59 van de Wet op het Notarisambt 1999).
Van de testamenten uit de periode 1916-1925 is de openbaarbaarheid daarom beperkt. Inzage in een testament is alleen mogelijk als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, welke door de notaris-bewaarder in Zeeland worden getoetst. Een schriftelijk verzoek tot inzage moet dus worden gericht aan de notaris-bewaarder in Zeeland:
Notariskantoor De Zeeuwse Alliantie, vestiging Middelburg
Postbus 199
4330 AD Middelburg
telefoon (0118) 65 96 00 (uitsluitend voor algemene inlichtingen, het verzoek om inzage moet schriftelijk ingediend worden).
Bij dit verzoek dient het testament aan de hand van de volgende vier kenmerken te worden geïdentificeerd:
- naam van de notaris
- standplaats van de notaris
- datum van de akte
- repertoriumnummer.
Deze gegevens kunnen worden opgezocht of geverifieerd in de repertoria, zowel de repertoria in de hierna beschreven archieven van de notarissen (berustend in het Zeeuws Archief of bij één van de gemeentearchieven) als in de dubbele exemplaren van de repertoria in het archief van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg (berustend in het Zeeuws Archief).
Inventaris
1. Standplaats Aardenburg
2. Standplaats Axel
3. Standplaats Colijnsplaat
4. Standplaats Ellewoutsdijk
5. Standplaats Goes
6. Standplaats 's-Gravenpolder
7. Standplaats Groede
8. Standplaats Heinkenszand
9. Standplaats Hontenisse
10. Standplaats Hulst
11. Standplaats IJzendijke
12. Standplaats Kapelle
13. Standplaats Kortgene
14. Standplaats Koudekerke
15. Standplaats Kruiningen
16. Standplaats Middelburg
17. Standplaats Oostburg
18. Standplaats Ovezande
19. Standplaats Renesse
20. Standplaats Schoondijke
21. Standplaats Sint Annaland
23. Standplaats Sluis
24. Standplaats Terneuzen
25. Standplaats Tholen
26. Standplaats Vlissingen
27. Standplaats Zierikzee
Bijlage
In de inventaris zijn de archieven van de notarissen alfabetisch geordend op standplaats. In deze bijlage volgt een overzicht van de notarissen alfabetisch op naam van de notaris. Inventarisnummers tussen vierkante haken berusten niet in het Zeeuws Archief maar zijn overgedragen aan het betreffende gemeentearchief.
Adama Zijlstra, P., IJzendijke, 1916-1922 > inv.nrs 261-273
Beth, L.A., Ellewoutsdijk, 1920-1924 > inv.nrs [40-46]
Beth, L.A., Ovezande, 1924-1925 > inv.nrs [530-533]
Beuningh, A.H.J., Groede, 1916-1925 > inv.nrs 154-173
Bierens, A.J., Sint Annaland, 1921-1925 > inv.nrs [561-567]
Biermasz, J.A., Zierikzee, 1916-1925 > inv.nrs [683-700]
Blaupot ten Cate, J.C., Middelburg, 1916-1925 > inv.nrs 357-392
Callenfels, P.J., Terneuzen, 1918-1925 > inv.nrs 589-598
Campen, W. van, Goes, 1916-1924 > inv.nrs [53-63]
Cleef, F. van, Heinkenszand, 1915-1925 > inv.nrs [174-186]
Corthals, A.A.M., IJzendijke, 1922-1925 > inv.nrs 274-279
Dalebout, J.C., Renesse, 1923-1925 > inv.nrs [534-538]
Dalsum, H.A. van, Hulst, 1916-1925 > inv.nrs [230-244]
Dissel, E.C. van, Goes, 1916-1925 > inv.nrs [64-98]
Dregmans, J.A., Axel, 1916-1925 > inv.nrs 12-36
Dumoleyn, E.B., Hontenisse, 1916-1925 > inv.nrs [187-229]
Harst, J.J. van der, Middelburg, 1920-1925 > inv.nrs 393-409
Hioolen, W., Middelburg, 1916-1925 > inv.nrs 410-440
Huvers, J.C.A., Kapelle, 1916-1922 > inv.nrs 280-290
Ittmann, H.C., Middelburg, 1919-1925 > inv.nrs 441-454
James, L.G., Sluis, 1916-1920 > inv.nrs [na 588]
Jespers, F.J.H., Renesse, 1916-1923 > inv.nrs [539-554]
Kloes, J. van der, Ellewoutsdijk, 1916-1919 > inv.nrs [47-52]
Korteweg, J.S.L., Zierikzee, 1916-1925 > inv.nrs [701-726]
Kram sr, J.C., Kapelle, 1922-1925 > inv.nrs 291-296
Lijdsman, A.H., Hulst, 1916-1925 > inv.nrs [245-260]
Loeff, J., Koudekerke, 1916-1925 > inv.nrs 321-340
Markusse, H.M., Kortgene, 1916-1925 > inv.nrs [297-320]
Mazijk, H. van, Sluis, 1920-1925 > inv.nrs [na 588]
Meulenberg, J., Sint Maartensdijk, 1916-1925 > inv.nrs [576-588]
Mijs, A., Oostburg, 1916-1925 > inv.nrs 511-529
Moer, L.J. van der, Terneuzen, 1916-1925 > inv.nrs 599-619
Neeling, A. de, Middelburg, 1916-1925 > inv.nrs 455-475
Neervoort, H.W., 's-Gravenpolder, 1916-1925 > inv.nrs [135-153]
Nobel, C. le, Terneuzen, 1916-1918 > inv.nrs 620-624
Noordijke, M., Colijnsplaat, 1916-1916 > inv.nrs [37-39]
Nouhuys, H.J. van, Zierikzee, 1916-1925 > inv.nrs [727-739]
Paap, J.C., Vlissingen, 1916-1925 > inv.nrs [645-674]
Pilaar, J., Goes, 1916-1925 > inv.nrs [99-131]
Roersch, Th.L.F., Aardenburg, 1916-1921 > inv.nrs 1-8
Schram, M.C., Kruiningen, 1916-1925 > inv.nrs 341-356
Schrieck, P.G.J. van der, Aardenburg, 1925-1925 > inv.nrs 9-11
Smidt, W.C. de, Schoondijke, 1916-1921 > inv.nrs 555-560
Struve, H.R., Middelburg, 1916-1925 > inv.nrs 476-501
Timmerman, B.J., Sint Annaland, 1916-1921 > inv.nrs [568-575]
Velde, D. van de, Tholen, 1916-1925 > inv.nrs [625-644]
Verbist, A.Th., Goes, 1924-1925 > inv.nrs [132-134]
Verhulst, J.W., Middelburg, 1916-1919 > inv.nrs 502-510
Vethacke, J.C., Vlissingen, 1916-1925 > inv.nrs [675-682]
Kenmerken
Andere namen:
Notarissen in Zeeland, Notarieel Archief, Nieuw Notarieel Archief, Nieuwe Notariële Archieven (NNA), Notarisstandplaatsen, Notariaat, Notaris
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Opmerking:
1. Archieven van notarissen in standplaatsen die thans tot een gemeente behoren waar een gemeentearchief functioneert, zijn in de meeste gevallen aan dat gemeentearchief overgedragen. Dit wordt bij de beschrijvingen van deze stukken in de inventaris vermeld.
2. De testamenten - waarop een openbaarheidsbeperking van 100 jaar geldt - zijn voor de periode 1916-1925 afgescheiden van de akten, wel overgedragen, afzonderlijk verpakt aan het eind van iedere serie akten en voorzien van een openbaarheidsbeperking van 100 jaar.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
40 meter
Jaar bewerking:
2001
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS