Uw zoekacties: Notariële Archieven Zeeland 1796-1842, 1796-1842 okt. 15
x13.1 Notariële Archieven Zeeland 1796-1842, 1796-1842 okt. 15 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

13.1 Notariële Archieven Zeeland 1796-1842, 1796-1842 okt. 15 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Voorbericht
2. De inhoud der z.g. 'Fransche' wetgeving in Zeeland met betrekking tot de notarieele archieven; de wet van 9 Juli 1842, (1796) 1811-1838, blz. 9 vg.
3. Bijzonderheden betreffende aard en geschiedenis van die archieven
4. Mededeelingen betreffende de inventarisatie; opmerkingen van archieftechnischen of practischen aard
5. Literatuur
Inventaris
Bijlagen
1. Arrêté du directoire exécutif concernant Forganisation du notariat dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4. Du 3 prairéal an 4
2. Loi du 25 ventôse an II
3. Arrêté du 2 nivôse an 12
4. Wet van den 22sten December 1828, betrekkelijk de regterlijke indeeling der provincie Zeeland
5. Alfabetische lijst van notarissen, van wie archieven in de hiervolgende inventaris beschreven zijn
6. Alfabetische lijst van standplaatsen van notarissen van wie archieven in de hiervolgende inventaris beschreven zijn
Afkortingen
B.d.L. = Bulletin des lois de la République française, vanaf 1804 onder de titel Bulletin des lois de l'Empire français. 1794-1813. 1ste-4de serie. 44 delen
C.C. = Code de Commerce
C.I.C. = Code d'Instruction Criminelle
C.N. = Code Napoléon
C.P. = Code Pénal
C.P.C. = Code de Procédure Civile
Luttenberg = Luttenberg's Chronologische Verzameling der Wetten en Besluiten betrekkelijk het Openbaar Bestuur in de Nederlanden. 1813-1908. Met aanteekeningen, supplement en registers. Ed. Luttenberg, Schuurman en Jordens. 23 banden
Rec. Br. = Recueil des lois et actes généraux du gouvernement en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas, et publiés depuis le 10 juillet 1794 [...]. Bruxelles, 1819-1829. 40 vol.
R.a.c.g.f. = Recueil des arrêtés des commissaires du gouvernement français dans les pays réunis à la république par la loi du 9 vendémiaire, quatrième année [...], imprimé et traduit par ordre de l'administration du Département de l'Escaut = Verzaemeling van de besluyten der commissarissen van het Fransch gouvernement in de vereenigde landen, ingevolge de wet van 9 vendémiaire vierde jaer [...], gedrukt en vertaeld door orders van d'administratie van het Departement van de Schelde. Gent, I (1795) - III (1795-96), voortgezet onder de titel Recueil des lois de la République française et des arrêtés du directoire exécutif, dont l'exécution a été ordonnée dans les neuf départemens réunis par loi du 9 vendémiaire an quatrième [...], imprimé et traduit par ordre de l'administration du Département de l'Escaut = Verzaemeling der wetten van de Fransche republieke en van de besluyten van het uytwerkend directorie, waer van de uytwerking bevolen is in de negen departementen, vereenigt door de wet van 9 vendémiaire vierde jaer [...], gedrukt [en vertaeld] door order van de administratie van het Departement van de Schelde. Gent, IV (1796) - XIII (1799). 15 delen
Van Deinse = A.J. van Deinse, 'De regtstoestand van Zeeland op het einde der vorige en bij den aanvang ter tegenwoordige eeuw. De afschaffing van de oudere regtsinstellingen en invoering van de Fransche wetgeving', in: Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving 12 (1862) 5-94 [ook verschenen als overdruk] [online versie]
Kenmerken
Andere namen:
Notarissen in Zeeland, Notarieel Archief, Nieuw Notarieel Archief, Nieuwe Notariële Archieven (NNA), Notarisstandplaatsen, Notariaat, Notaris
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Opmerking:
De archieven van de notarissen in standplaatsen die thans behoren tot een gemeente waar een gemeentearchief functioneert zijn, indien de archiefdienst daartoe heeft verzocht, overgedragen aan het betreffende gemeentearchief. Dit wordt bij de beschrijvingen van deze stukken in de inventaris vermeld. De archieven van de notarissen in de standplaats Middelburg tot en met 15 oktober 1842 zijn bij de brand als gevolg van de beschietingen van Middelburg op 17 mei 1940 verloren gegaan. Hun archieven vanaf 16 oktober 1842 zijn opgenomen in toegang 13.2.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
56 meter
Jaar bewerking:
1931
Bijzonderheden:
De nummers 691-1194, 1549-1606, 1762-2004 en 3048-3068 zijn tijdelijk niet opvraagbaar wegens externe bewerking (maart-juli 2018). Dit wordt bij de beschrijvingen van deze stukken in de inventaris vermeld.
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS