Uw zoekacties: Plattelands Jongeren Zuid (PJZ), Afdeling West Zeeuws-Vlaand...
x124 Plattelands Jongeren Zuid (PJZ), Afdeling West Zeeuws-Vlaanderen en voorgangers, 1945-1979 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

124 Plattelands Jongeren Zuid (PJZ), Afdeling West Zeeuws-Vlaanderen en voorgangers, 1945-1979 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Zeeuwse Landbouw Maatschappij (ZLM) stelde in 1936 een jeugdcommissie in. Een jaar later richtte de ZLM de jongerenorganisatie Zeeuws Jonge Landbouwers (ZJL) op. Tussen de ZLM en de ZJL ontstond in de oorlogsjaren enige verwijdering, doordat de ZJL na de officiële opheffing van de ZLM in 1940 een illegaal blad De Boerengemeenschap uitgaf, dat na de bevrijding als weekblad bleef verschijnen. Enkele besprekingen van het Dagelijks Bestuur van de ZLM met de jongerenorganisatie leidden er echter toe dat vanaf 1945 De Boerengemeenschap weer in het ZLM-blad werd opgenomen.
In dat jaar werd de ZJL heropgericht en de naam gewijzigd in Landbouw Jongeren Gemeenschap Zeeland (LJG). De ZLM en de LJG kwamen per 1 juli 1950 tot een nauwere samenwerking, waarbij het LJG-blad De Boerenjeugd werd opgeheven.
Naar aanleiding van de in 1947 opgerichte Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland (PJGN) werd op 8 november 1952 de Plattelands Jongeren Gemeenschap Zeeland (PJGZ) opgericht te Goes, maar pas vanaf oktober 1962 werden de van oorsprong gescheiden afdelingen van de Landbouw Jongeren Gemeenschap en de Zeeuwse Plattelands Meisjes (ZPM) geïntegreerd tot afdelingen van de Plattelands Jongeren Gemeenschap (PJG). Op 31 maart 1969 fuseerde PJG-Zeeland met zijn Brabantse zusterorganisatie tot de Vereniging Plattelands Jongeren Zuid (PJZ), gevestigd te Goes. Vanaf 1 juni 1993 werken de Plattelands Jongeren Zuid (PJZ), de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ) en het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) samen in de nieuwe organisatie Delta Jongeren.
Het voornaamste doel van de vereniging was de ontwikkeling en vorming van de plattelandsjongeren op maatschappelijk, cultureel, sociaal, economisch, vaktechnisch en lichamelijk gebied en de voorbereiding op hun toekomstige taak in gezin, beroep, organisatie en maatschappij. Daarnaast wilde men de liefde voor de natuur, het eigen gewest, het land en de nationale en internationale gemeenschappen bevorderen, het zelfbewustzijn kweken en het normbesef versterken. De leden mochten niet jonger zijn dan 15 en niet ouder dan 30 jaar.
In 1945 vond de oprichting plaats van de afdeling West Zeeuws-Vlaanderen van de Landbouw Jongeren Gemeenschap/Zeeuwse Plattelands Meisjes. Onder deze afdeling ressorteerden de plaatselijke LHG/ZPM-afdelingen Groede, Oostburg, IJzendijke e.o. en Zuidzande. Zoals vermeld werden de plaatselijke LJG- en ZPM-afdelingen in oktober 1962 samengevoegd tot afdelingen van de Plattelands Jongeren Gemeenschap (PJG).
De archieven van bovengenoemde afdelingen werden in 1995 door de afdeling Jong West van Delta Jongeren via de afdeling West Zeeuws-Vlaanderen van de Landbouwmaatschappij ZMO in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1995.47).
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Plattelands Jongeren Zuid (PJZ), Afdeling West Zeeuws-Vlaanderen (PJZ W. Z.-Vl.), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, PJZ W. Z.-Vl., inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1945-1979
Andere namen:
Landbouw Jongeren Gemeenschap (LJG), Zeeuwse Plattelands Meisjes (ZPM), Plattelands Jongeren Gemeenschap (PJG), afdelingen West Zeeuws-Vlaanderen, Groede, IJzendijke, Oostburg, Zuidzande
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
1 meter
Jaar bewerking:
1995
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS