Uw zoekacties: Rechterlijke Archieven Zeeland 1796/1811-1838, 1796-1838
x12 Rechterlijke Archieven Zeeland 1796/1811-1838, 1796-1838 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

12 Rechterlijke Archieven Zeeland 1796/1811-1838, 1796-1838 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Voorbericht
2. De invoering der z.g. 'Fransche' wetgeving in de verschillende deelen der tegenwoordige provincie Zeeland, en de inhoud daarvan in het algemeen en in verband met de rechterlijke organisatie
3. De periode tot 1 oktober 1838 en de wetgeving, met ingang van dien datum ingevoerd
4. Overzicht der overgenomen archieven; hun geschiedenis en verdere bijzonderheden, op hen betrekking hebbend
5. Geschiedenis van de instellingen en hun archieven
6. Verantwoording van de bewerking
7. Literatuur
Inventaris
Bijlagen
1. Bijlage I: Loi portant la réunion de la Belgique et du pays de Liège & la République française. Du 9 vendémiaire an 4
2. Bijlage II: Arrêté du commissaire du gouvernement Bouteville, portant rectification de la division du département de l'Escaut. Du 24 pluviôse l'an 4
3. Bijlage III: Traité de Fontainebleau portant cession à la France de la ville de Flessingue
4. Bijlage IV: Décret impérial du 15 mai 1810
5. Bijlage Va: Décret impérial du 8 novembre 1810
6. Bijlage Vb: Décret impérial du 8 novembre 1810
7. Bijlage Vc: Décret impérial du 25 novembre 1810
8. Bijlage VIa: Besluit, houdende bepalingen betrekkelijk de titulatures van Hoven en Regtbanken in de Vereenigde Nederlanden, en van de openbare aanklagers bij dezelve
9. Bijlage VIb: Besluit, houdende bepalingen ten aanzien van de lijfstraffelijke regtsoefening in de Vereenigde Nederlanden
10. Bijlage VII: Arrêté des réprésentans du peuple et extrait des lois sur l'organisation de l'ordere judiciaire en matière civile. Du 2 frimaire l'an 4me
11. Bijlage VIII: Loi du 27 ventôse an 8
12. Bijlage IX: Loi du 20 avril 1810
13. Bijlage X: Décret impérial du 18 août 1810
14. Bijlage XI: Kalender, gevolgd in de Fransche Republiek van 1793 okt. 5 - 1805 dec. 31
Afkortingen
B.d.L. = Bulletin des lois de la République française, vanaf 1804 onder de titel Bulletin des lois de l'Empire français. 1794-1813. 1ste-4de serie. 44 delen
C.C. = Code de Commerce
C.I.C. = Code d'Instruction Criminelle
C.N. = Code Napoléon
C.P. = Code Pénal
C.P.C. = Code de Procédure Civile
Luttenberg = Luttenberg's Chronologische Verzameling der Wetten en Besluiten betrekkelijk het Openbaar Bestuur in de Nederlanden. 1813-1908. Met aanteekeningen, supplement en registers. Ed. Luttenberg, Schuurman en Jordens. 23 banden
Rec. Br. = Recueil des lois et actes généraux du gouvernement en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas, et publiés depuis le 10 juillet 1794 [...]. Bruxelles, 1819-1829. 40 vol.
R.a.c.g.f. = Recueil des arrêtés des commissaires du gouvernement français dans les pays réunis à la république par la loi du 9 vendémiaire, quatrième année [...], imprimé et traduit par ordre de l'administration du Département de l'Escaut = Verzaemeling van de besluyten der commissarissen van het Fransch gouvernement in de vereenigde landen, ingevolge de wet van 9 vendémiaire vierde jaer [...], gedrukt en vertaeld door orders van d'administratie van het Departement van de Schelde. Gent, I (1795) - III (1795-96), voortgezet onder de titel Recueil des lois de la République française et des arrêtés du directoire exécutif, dont l'exécution a été ordonnée dans les neuf départemens réunis par loi du 9 vendémiaire an quatrième [...], imprimé et traduit par ordre de l'administration du Département de l'Escaut = Verzaemeling der wetten van de Fransche republieke en van de besluyten van het uytwerkend directorie, waer van de uytwerking bevolen is in de negen departementen, vereenigt door de wet van 9 vendémiaire vierde jaer [...], gedrukt [en vertaeld] door order van de administratie van het Departement van de Schelde. Gent, IV (1796) - XIII (1799). 15 delen
Van Deinse = A.J. van Deinse, 'De regtstoestand van Zeeland op het einde der vorige en bij den aanvang ter tegenwoordige eeuw. De afschaffing van de oudere regtsinstellingen en invoering van de Fransche wetgeving', in: Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving 12 (1862) 5-94 [ook verschenen als overdruk] [online versie]
Kenmerken
Datering:
1796-1838
Andere namen:
Hof van Assises in Zeeland (Hof van Assisen in Zeeland, Assisenhof), bijzondere Hoven in Zeeland, Rechtbank van Eerste Aanleg te Middelburg, Rechtbank van Eerste Aanleg te Goes, Rechtbank van Eerste Aanleg te Zierikzee, Rechtbank van Koophandel te Middelburg, Vredegerecht te Middelburg, Vredegerecht te Veere, Vredegerecht te Vlissingen, Vredegerecht te Goes, Vredegerecht te Kruiningen, Vredegerecht te Kortgene, Vredegerecht te Heinkenszand, Vredegerecht te Zierikzee, Vredegerecht te Brouwershaven, Vredegerecht te Tholen, Vredegerecht te Oostburg, Vredegerecht te Sluis, Vredegerecht te IJzendijke, Vredegerecht te Axel, Vredegerecht te Hulst, Procureur Impérial Criminel (Procureur Crimineel) in Zeeland, Procureur Impérial bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en bij de Rechtbank van Koophandel te Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Beschrijving:
Verzamelinventaris van de archieven van het Hof van Assises en de bijzondere hoven (1811-1838), de rechtbanken van eerste aanleg (1811-1838), de Rechtbank van Koophandel te Middelburg (1811-1838), de vredegerechten (1796-1838) en het openbaar ministerie [de procureurs impérial] in de provincie Zeeland (1811-1838).
Opmerking:
In 1940 zijn de volgende inventarisnummers verloren gegaan: 857-859, 867, 902, 939, 941, 943, 944, 950, 953, 957, 982, 985, 1042, 1046, 1205, 1258, 1259, 1269, 1311, 1368, 1474, 1475, 1481, 1556, 1558. De verloren gegane nummers zijn in de inventaris als zodanig gemerkt.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
120 meter
Jaar bewerking:
1931
Titel publicatie:
D.A. Felix, De archieven, krachtens de Koninklijke Besluiten van 28 augustus 1919, S. Nrs. 547 en 546, naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht, rechterlijke en notarieele archieven (1796) 1811-1838 (1842) ('s-Gravenhage 1931) 5-113
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS