Uw zoekacties: Verzameling M.J. de Jonge, 1398-1783
x102 Verzameling M.J. de Jonge, 1398-1783 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

102 Verzameling M.J. de Jonge, 1398-1783 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Deze verzameling staat ten name van Marinus Jan (1730-1783), raad, schepen en enkele malen burgemeester van Zieriksee, en berust al in het Rijksarchiefdepôt vóór het optreden van den eersten rijksarchivaris, d.i. vóór 1887. Hij was een van de vele leden van het geslacht De Jonge, die tal van regeeringsfuncties-vrnl. in Zieriksee-bekleed en zoodoende vele stukken in bezit gehad hebben, die vooral in den 18e eeuw bewaard en gerangschikt werden door Mr. Bonifacius de Jonge van Campensnieuwland (1708-1768) en bovengenoemde *  . Hoewel de verzameling ten name staat van Marinus Jan, kan worden gezegd, dat Mr. Bonifacius het leeuwenaandeel in het bijeenbrengen ervan heeft gehad; in nagenoeg alle portefeuilles bevinden zich afschriften van zijn hand. Deze heeft niet alleen lange jaren regeeringsfuncties in Zieriksee bekleed, maar is ook landrechter van Schouwen, afgevaardigde ter Staten-Generaal en Gecommitteerde Raad van Zeeland geweest. Als afgevaardigde ter Staten-Generaal is het te verklaren, dat hij ook stukken, die niet speciaal Zeeland betroffen, heeft verzameld. Doordat Marinus Jan met Mr. Bonifacius zeer bevriend was (zij waren achterneven) en executeur van diens nalatenschap, is hij in bezit gekomen van deze stukken en heeft die met aanteekeningen van hem en met andere stukken verrijkt. Marinus Jan heeft volgens De Vos (blz. 660) "meest uit voorouderlijk bezit een zeer groote collectie papieren verzameld, die hij in loketten geordend had". Van deze indeeling zijn nog sporen op de omslagen en stukken te vinden; hoe het systeem echter geweest is, valt niet meer te reconstrueeren. Hoe groot deze verzameling was, is niet te zeggen, doch het lijkt aannemelijk dat zij niet volledig is bewaard. Behalve bovengenoemde regeeringsfuncties is Marinus Jan ook van 1766 tot zijn dood raad ter admiraliteit in het Noorderkwartier geweest, en in deze functie heeft hij stukken ook op andere provincies betrekking hebbend v
De opschriften op de omslagen zijn doorgaans van de hand van Marinus Jan, enkele van anderen; zij zijn in de beschrijving aangehouden. Van een deel echter is de oorspronkelijke omslag en betreffend opschrift verloren gegaan en het laatste door den bewerker aangegeven. Enkele stukken behooren feitelijk in archieven thuis, o.a. dat van Zieriksee en van de Classis Schouwen. Bijna in elke portefeuille komen afschriften, zoowel van Mr. Bonifacius als van Marinus Jan, voor; in de K.B.'s is dit alleen dan vermeld, wanneer deze gevallen eenigermate talrijk waren.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), verzameling M.J. de Jonge, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, M.J. de Jonge, inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1398-1783
Andere namen:
Marinus Jan de Jonge (1730-1783)
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
8 meter
Jaar bewerking:
1945
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS