Uw zoekacties: Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer te Uitgeest
x874 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer te Uitgeest ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

874 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer te Uitgeest ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is vanouds een belangrijk watersportgebied in midden Noord-Holland. Vanwege de groeiende welvaart, toename van vrije tijd en veranderd patroon van vrijetijdsbesteding begonnen particulieren en overheid in te zien dat het Alkmaarder- en Uitgeestermeer veel mogelijkheden had voor een verdere uitbouw van de openluchtrecreatie. De planning van het gebied begon in 1958 met het opstellen van een recreatieplan. Dit plan voorzag in een vergaande ontwikkeling van de watersport, inrichting van oevers voor oever- en verblijfsrecreatie en bebossing.
De recreatieve ontwikkeling had als gevolg dat er meer behoefte ontstond aan nauwere samenwerking tussen de betrokken gemeenten in het gebied (Akersloot en Uitgeest) en de provincie Noord-Holland. Dit leidde in 1965 tot de oprichting van de Recreatiestichting Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Het doel van deze stichting was de behartiging van de belangen van de recreatie op en om het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De minister van Binnenlandse Zaken heeft zijn goedkeuring aan de oprichting van de stichting verleend onder voorbehoud, dat deze zo spoedig mogelijk zou worden omgezet in een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In verband hiermee besloten Gedeputeerde Staten op 17 mei 1966 over te gaan tot de instelling van een werkcommissie, die als opdracht had een gemeenschappelijke regeling voor te bereiden.
De gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer trad in werking op 1 april 1973. Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is de rechtsopvolger van de Recreatiestichting Alkmaarder- en Uitgeestermeer, die hiermee ontbonden werd. Het recreatieschap heeft tot doel het verzekeren van een juiste en evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport binnen het gebied. Binnen het kader van deze doelstelling heeft het recreatieschap onder meer tot taak: a. het verwerven van de eigendom van gronden, wateren en opstallen; b. de inrichting van deze gronden, wateren en opstallen voor de water- en oeverrecreatie; c. de zorg voor het beheer en onderhoud van de onder a. en b. bedoelde gronden, wateren en opstallen.
Teneinde de evenwichtige ontwikkeling van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer vorm te geven, is een basisplan opgezet. Dit basisplan heeft tot doel aan te geven op welke wijze de recreatieve en andere maatschappelijke functies van het gebied het beste op elkaar afgestemd kunnen worden. In grote lijnen voorziet het basisplan in het inrichten van oeverparken, het maken van lig- en aanlegplaatsen, het beschermen van natuurgebieden en rietkragen, het maken van wandel- en fietspaden, het bewaren van het landschapsbeeld en het verwerven van gronden voor deze aspecten. Het basisplan is op 22 december 1977 goedgekeurd.
Het bestuur berust bij de volgende drie organen: 1. het algemeen bestuur; 2. het dagelijks bestuur; 3. de voorzitter. Vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur zijn de aangesloten gemeenten Akersloot, Alkmaar, Beemster, Bergen, Beverwijk, Castricum, Graft-De Rijp, Heemskerk, Heiloo, Limmen, Purmerend, Uitgeest, Velsen en Zaanstad. De Technische Adviescommissie had tot taak het opstellen van het basisplan van het gebied en het uitbrengen van advies betreffende zaken die niet direct met het opstellen van het basisplan te maken hebben. De Financiële Overleggroep had tot taak overleg te plegen over de boekhoudtechnische kant van de begroting en het bevorderen van ambtelijk overleg tussen het recreatieschap en de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. In 1991 zijn beide commissies samengevoegd.
Als eindjaar van het archief is gekozen voor het jaar 1998, omdat op 1 januari 1999 een reorganisatie bij de provincie Noord-Holland plaats had.
Kenmerken
Datering:
1965-1998
Periode documenten:
(1962) 1965-1998 (2003)
Omvang:
7,80
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 874 inv. nrs. 1-230.
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS