Uw zoekacties: Curatoren van de Stichting Avondlyceum IJmond te Velsen
x3974 Curatoren van de Stichting Avondlyceum IJmond te Velsen ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3974 Curatoren van de Stichting Avondlyceum IJmond te Velsen ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Teneinde te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar personeel in leidinggevende functies, wordt in 1955 door vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg, het onderwijs en de handel en industrie, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in het IJmondgebied, omvattende de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen, een avondlyceum te stichten.
Het gaat hen erom, zoals men het later formuleerde, om "zonder winstoogmerk avondonderwijs te geven aan hen, die, ondanks voldoende aanleg, door maatschappelijke omstandigheden, naar het oordeel van het bestuur, niet in staat zijn het gelijkwaardige dagonderwijs te volgen". Aan de instelling zal tevens een onderwijzersopleiding verbonden worden en de besturen van de bovenvermelde gemeenten zullen in de organisatie vertegenwoordigd zijn. De opleiding voor onderwijzer heeft slechts enkele jaren bestaan.
Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vindt uitbreiding van het aantal avondlycea in Noord-Holland niet verantwoord en weigert toestemming te geven om de gebouwen van de Rijks H.B.S. in IJmuiden te gebruiken. Mogelijk speelt hierbij mee, dat er zich sinds twee jaar in Haarlem een avondlyceum bevindt, welke door het rijk wèl wordt gesubsidieerd. Het zogenoemde Comité van Voorbereiding, bestaande uit de initiatiefnemers, zet echter door, als de Gemeente Velsen bereid blijkt het gebouw van het Gymnasium Felisenum ter beschikking te stellen.
Men begint op 1 september 1955 met 50 leerlingen. Op 17 december 1959 wordt, ten overstaan van notaris W. Boerlage, de oprichtingsakte gepasseerd van de Stichting Avondlyceum IJmond, welke de rechten en plichten van het bovenvermelde comité officieel overneemt. Het bestuur wordt gevormd door het College van Curatoren, waarin vertegenwoordigers van de drie IJmondgemeenten, van het bedrijfsleven en uit het onderwijs een plaats hebben.
Van meet af aan spelen de financiën (of liever gezegd het gebrek eraan) een grote rol. Van de in de regio gevestigde bedrijven blijkt Hoogovens - als enige - bereid, om gedurende drie jaar een financiële bijdrage te leveren. De directies van Van Gelder's papierfabriek en de Plaatwellerij laten niets van zich horen. Omdat het schoolgeld bewust laag gehouden wordt en slechts enkele gemeentebesturen buiten het IJmondgebied bereid zijn om een toelage te verstrekken voor elke leerling die uit de betrokken gemeente afkomstig is, blijven de inkomsten gering. Als blijkt, dat ook de rijksoverheid doof blijft voor de herhaalde verzoeken, zijn de drie gemeenten uit de IJmond genoodzaakt de tekorten aan te zuiveren. Al in 1961 wordt de school met opheffing bedreigd - er is nauwelijks geld voor de salarissen - en er wordt nog getracht om leerlingen uit Heiloo en Alkmaar aan te trekken. De Gemeente Velsen wil de school niet overnemen.
In 1964, als in Velsen de vergoeding van het rijk nog steeds uitblijft, blijkt, dat de Stichting Haarlems Avondlyceum met een tekort aan leerlingen kampt, waardoor hun (rijks)subsidie in gevaar komt. Men zoekt dan samenwerking met Velsen. De eerste contacten verlopen veelbelovend, maar al snel verkillen de verhoudingen. In het begin van 1965 wordt verder overlegd met het ministerie en de curatoren van het Avondlyceum in Haarlem. Het wordt duidelijk, dat de school in Velsen een dependance zal worden van die te Haarlem. De uiteindelijke fusie verloopt stroef, over en weer worden verwijten gemaakt.
Na gedurende twaalf jaar zelfstandig te hebben bestaan, worden met ingang van het cursusjaar 1967/68 de lessen voor het diploma HBS-A en -B voortgezet aan de dependance Velsen van het Haarlems Avondlyceum, voor het diploma Gymnasium moet men naar Haarlem, omdat daarvoor in Velsen te weinig leerlingen zijn.
In 1987 blijkt, dat er nog steeds een banksaldo bestaat ten name van de Stichting Avondlyceum IJmond. Nadat er (tijdelijk) een tweetal curatoren benoemd zijn om het vereiste minimumaantal te bereiken, kan er een rechtsgeldig besluit worden genomen om de stichting op te heffen. Het nog aanwezige banksaldo wordt, na aftrek van een nog aan de laatste administrateur toekomende vergoeding, overgemaakt aan het Erasmuscollege in Haarlem, waarin het Haarlemse avondlyceum inmiddels is opgegaan.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Datering:
1955-1967
Periode documenten:
1955-1967 (1987)
Omvang:
0,10
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 705.17 inv. nrs. 1-19.
Gemeente:
Velsen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS