Uw zoekacties: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Gen...
x3781 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), afdeling Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3781 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), afdeling Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Begin 1985 werd het ongeordend archief overgebracht naar het gemeentearchief Haarlem. Het archief berustte voordien bij de penningmeester van de afdeling, mevrouw P.V.M. Schellart-Hokkeling. In juni 1985 werd met de inventarisatie begonnen. De inleidende werkbespreking met drs. J.J. Temminck (archivaris) en mevrouw dr. F. Koorn (adjunct-archivaris) verliep in een bijzonder prettige sfeer. Na de vaststelling dat het hier gaat om een correspondentie-archief werden technisch-administratieve zaken behandeld zoals de onder archivarissen gebruikelijke terminologie en de mogelijkheden van de indeling van de inventaris.
Direct kwam naar voren dat in het gemeentearchief meerdere archieven geplaatst zijn met de trefwoorden geneeskundig, medisch of gezondheid. Onder medisch toezicht vinden wij de inventaris van de archieven der colleges die te Haarlem medisch toezicht hebben uitgeoefend 1547-1806. Uit de inhoud ontlenen wij: archief van het chirurgijnsgilde; archief van het collegium medicopharmaceuticum; archief van het college van vroedkunde en archief van het college van breukmeesters. Het chirurgijnsgilde, waarvan het archief loopt van ca. 1547 tot 1688, en het apothekersgilde verenigden zich in 1693 tot het collegium medico-pharmaceuticum, kortweg collegium medicum.
In 1744 is opgericht het college van vroedkunde. Beide instellingen zijn in 1806 vervangen door de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorsigt, die in 1865 is opgeheven. Het in 1781 ingestelde college van breukmeesters, later genoemd Commissarissen tot de Breuken, Geneeskundig Armbestuur en Geneeskundige Armencommissie, was speciaal belast met de medische zorg voor de bedeelden. De apothekers zijn altijd lid geweest van het "Comansgilde". Voor wat betreft het medisch toezicht, na 1865 vinden wij alleen het archief van de Gezondheidscommissie van 1902-1934. Derhalve voorziet dit archief van de Haarlemse afdeling enigszins in de lacune 1865-1902.
Bij de inventarisatie werd onderscheid gemaakt tussen stukken betreffende de afdeling zelf en die betreffende de landelijke, overkoepelende organisatie. Eveneens werden stukken betreffende de plaatselijke en de landelijke huisartsenvereniging onderscheiden. De stukken werden genummerd met als uitgangspunt de datum van het oudste stuk, namelijk de notulen van 1849 van de Vereniging van Genees- en Heelkundigen te Haarlem welke opgericht werd in april 1846 en later, in januari 1850, toetrad tot de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (N.M.G.). Een apart dossier kreeg de correspondentie met B & W te Haarlem.
Op 15 oktober werd de inventarisatie afgesloten en kon de officiële overdracht plaats vinden, met afspraken over het mogelijk niet openbaar zijn van enkele gedeelten van het archief.
Nu het archief toegankelijk is, kan ook onderzoek plaatsvinden. De stelling dat "het tijdsbeeld zijn neerslag vindt in een archief" kan ook hier waar gemaakt worden. Voorbeelden: aspecten van de sociaalgeneeskundige geschiedenis in Haarlem, zoals dat bijvoorbeeld in Amsterdam al onderzocht is. Sociaal beleid en de discussie met de lokale overheid over gezondheid en ziekte. Contacten met andere instellingen op het terrein van de gezondheid.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1849-1984
Periode documenten:
(1849) 1850-1984 (1989)
Omvang:
4,00
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 37.2 inv. nrs. 1-478. Inv. nrs. 97, 110, 150, 250-252, 374 en 461 ontbreken.
Gemeente:
Haarlem
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS