Uw zoekacties: Christelijke Oratorium Vereniging (COV) IJmuiden
x3405 Christelijke Oratorium Vereniging (COV) IJmuiden ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3405 Christelijke Oratorium Vereniging (COV) IJmuiden ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Rond 1900 ontstond uit een zangklas van de christelijke lagere school, later de Comitéschool genoemd, de voorloper van het koor. Het koor leidde aanvankelijk een wisselvallig bestaan en werd na de heer H. Bijkerk (de hoofdonderwijzer van de school) achtereenvolgens geleid door de heren Plantinga, N.H. Andriessen (1845-1913, vader van de musici Willem en Hendrik Andriessen en de beeldhouwer Mari Andriessen) en Reitsma. Men fungeerde ook enige tijd als kerkkoor in de pas gebouwde Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat. De animo verflauwde echter en tenslotte hield de vereniging op te bestaan. In oktober 1915 werd door 25 leden de vereniging weer opgericht onder de naam Christelijk Gemengd Koor Looft den Heer. Deze heroprichting had een bijzondere reden; men wilde namelijk iets doen voor de op het fort gelegerde militairen. IJmuiden was klein en had weinig of geen vertier. Men begon nu met een betaalde dirigent en vanaf dat moment ging het met het koor steeds beter. Achtereenvolgens traden als dirigent op: Piet de Nobel (1915-1921), Piet Hespe (1921-1924), Jan de Nobel (1924-1933) en Stephen Jansen (1933-1942).
Nadat reeds in 1916 onder Piet de Nobel de eerste uitvoering gegeven was, ten bate van de slachtoffers van de watersnoodramp in Noord-Holland werd onder zijn opvolger Piet Hespe de grondslag gelegd voor het meer serieuze werk. De eerste 20 jaar werkte het koor hard aan de kwaliteit. Het nam met succes deel aan meer dan 40 concoursen. "Verschenen deze geduchte IJmuidenaren dan zongen ze de mededingende koren er vierkant uit", aldus de IJmuider Courant van 12 april 1951.
Onder Stephen Jansen legde het koor zich toe op het zingen van oratoriumrepertoire. In 1937 werd het eerste oratorium uitgevoerd: Die Schöpfung van J. Haydn. In 1938 werd het de Samson van G.F. Handel, in 1939 De zeven kruiswoorden van J. Haydn en in maart 1940 de Messiah van G.F. Handel.
Door de oorlogsomstandigheden (evacuatie van de leden en de weigering van het koor om tot de Kulturkammer toe te treden) werd het koor in 1942 tijdelijk opgeheven. In 1945 bleek er niets meer over te zijn; piano, muziek en archief bleken te zijn verdwenen, de leden waren overal verspreid.
In 1946 werd door 29 leden een eerste vergadering gehouden in het gebouw van het Leger des Heils, waarin besloten werd opnieuw te beginnen met repeteren, aanvankelijk onder leiding van P.J. Potgieser. Geld en bezittingen had men niet, maar toch slaagde men er in om in 1947 een uitvoering te geven van Die Schöpfung van J. Haydn. In 1948 werd dirigent Willem Wiesehahn benoemd, in 1989 opgevolgd door Marcel Joosen, welke op zijn beurt zijn plaats in 2004 zou afstaan aan Piet Hulsbos.
In de jaren vijftig van de 20ste eeuw werd er van diverse kanten bij het koor op aangedrongen de Mattheüs Passion van J.S. Bach uit te voeren. De eerste uitvoering vond onder leiding van Willem Wiesehahn plaats in 1957. Inmiddels voerde het koor dit werk meer dan 100 maal uit. Naast de Mattheüs Passion werd jaarlijks een najaarsconcert gegeven, waarbij vrijwel alle grote oratoriumwerken successievelijk gezongen werden. Ook vond er een kerstconcert plaats en vele jaren leverde men een bijdrage aan de kerstnachtdiensten in de Nieuwe Kerk. De ontwikkelingen in het koor werden gemarkeerd door twee naamsveranderingen: begin 1956 werd het van het Christelijk Gemengd Koor Looft den Heer, de Christelijke Oratorium Vereniging Looft den Heer en in 1971 Christelijke Oratorium Vereniging IJmuiden.
Het koor heeft ook onderafdelingen gekend: in 1922 werd een kinderkoor opgericht dat onder leiding van J.E. Falk regelmatig uitvoeringen gaf. Vanwege de grote belangstelling werd het kinderkoor nog eens gesplitst en kwam er een apart meisjeskoor bij. In 1927 werd bovendien een toneelafdeling opgericht, dat jaarlijks een uitvoering gaf. Na verloop van tijd verflauwde de belangstelling echter weer.
Voor de repetities van het koor werd vele jaren gebruik gemaakt van het Gebouw voor Christelijke Belangen, een leegstaand winkelpand van M.J. van Praag, een lokaal van de Ds. H.W. Creutzbergschool, de Doopsgezinde Kerk en de Mevr. Van Tuyllkleuterschool, de meeste in Oud-IJmuiden. Toen in 1952 het Cultureel Gebouw aan het Moerbergplantsoen gereed kwam, verhuisde men hierheen. In 1965 vertrok men naar De Rank aan de Koningin Wilhelminakade.
Aanvankelijk werden de afspraken met de solisten door de dirigent rechtstreeks gemaakt. Later werden de zangers door agentschappen vertegenwoordigd, die zich voor hun diensten fors lieten betalen. Provisies van 12 1/2 % boven de toch al elk jaar stijgende vergoedingen aan de solisten waren gebruikelijk. Dit maakte het op den duur noodzakelijk, dat door de verschillende overheden subsidies moesten worden verstrekt wat, door de onzekerheid over de hoogte ervan, het werk van de penningmeester aanzienlijk bemoeilijkte. Financiële ondersteuning door particulieren en bedrijven zouden later volgen.
De meeste uitvoeringen werden in de Nieuwe Kerk te IJmuiden gegeven, maar ook van andere kerkgebouwen werd gebruik gemaakt. Enkele jubileumuitvoeringen vonden plaats in de Stadsschouwburg Velsen te IJmuiden, maar de akoestiek hiervan bleek minder geschikt voor koorzang. * 
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1946-2000
Periode documenten:
(1921) 1946-2000 (2001)
Omvang:
2,05
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming archiefvormer
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 703.12 nrs. 1-145. Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar.
Gemeente:
Velsen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS