Uw zoekacties: Familie Ter Hoffsteede te Haarlem
x3249 Familie Ter Hoffsteede te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3249 Familie Ter Hoffsteede te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Deze inventaris is een in 1999 uitgewerkte versie van de concept-inventaris van C.J. Pelle, gemaakt in 1969 voor zijn examen wetenschappelijk archiefambtenaar 2e klasse. Aan het ordenen van het archief volgens zijn concept-inventaris is hij nooit toegekomen. Bij het herverpakkingsproject is dit alsnog gedaan. De concept-inventaris is overgetypt. De inventaris is in sommige gevallen aangepast. Pelle had enkele beschrijvingen met bijbehorende inventarisnummers gekoppeld aan één materiële eenheid. Dit is gewijzigd in één omschrijving per materiële eenheid. Enkele inventarisnummers zijn niet aangetroffen. Van het huidige inv.nr. 301 missen de oude nrs. 676 en 928, de huidige inv.nrs. 348 en 349 zijn ook niet aangetroffen.
De inventarisator had onder de inv.nrs. 350-352 zelfgemaakte toegangen opgenomen. Deze werden eveneens niet als afzonderlijke eenheid aangetroffen. Wel waren de index op persoonsnaam op de inventaris en de concordans in de inventaris opgenomen. De index op straatnaam is helemaal niet aangetroffen. Overigens is de index op persoonsnaam volgens een aantekening van Pelle nooit gecontroleerd. De beschrijvingen van deze toegangen zijn weggelaten in de inventaris, en vervangen door nieuwe beschrijvingen van nagekomen stukken. Vervallen inv.nrs. zijn 23, 26, 52a, 64, 69, 80, 118, 119, 212, 259. De charters zijn indien nodig gedateerd. Ze zijn vervolgens apart geborgen en kregen een apart nummer. De nummering van Pelle bleef zoveel mogelijk intact. De concordans verwijst van de oude nummering naar de huidige nummering, zoals ze in deze inventaris staat. Hieronder volgt de inleiding van Pelle uit 1969.
Het archief van de familie Ter Hoffsteede werd als een vrij willekeurige verzameling papieren, niet zeer ordelijk in een kartonnen doos gestopt, aangetroffen. Juist bij dit werkstuk, dat voor een deel voor het examen wetenschappelijk ambtenaar 2e klasse gemaakt werd, waren weinig ordeningsbeginselen toe te passen. Aan de hand van de beschrijvingen van de 993 stukken, die het archief bevat, werd een indelingsschema opgezet, terwijl verder bij de ordening andere persoonlijke archieven als voorbeeld werden gebruikt, en beredeneerd werd (nagaan was onmogelijk), hoe de stukken bij de familie Ter Hoffsteede terecht waren gekomen.
Over de familie Ter Hoffsteede geeft het archief weinig inlichtingen. Fragmenten van genealogische gegevens, en een heel enkele aanwijzing over de wijze, waarop zij de goederen van andere beheerden, is het enige. De gegevens zijn te schaars en te vaag, dan dat ik mij er aan zou wagen, om er hier iets over te zeggen. De meeste leden van de familie woonden en werkten in Bloemendaal. Slechts enkelen woonden in Haarlem. Vijf leden van de familie spelen in dit archief een rol: een wijntapper, één als secretaris van Bloemendaal, twee als notaris te Bloemendaal, en een vrouwelijk lid van de familie die een aanzienlijke erfenis naliet.
Bij het inventariseren was de grootste moeilijkheid, het verband tussen de stukken onderling, en het verband met de familie Ter Hoffsteede, te ontdekken. Het bleek tenslotte zo tijdrovend te zijn, dit al te precies uit te zoeken, dat de meeste twijfelgevallen in rubriek 3. terecht kwamen. Nu inventaris en index klaar zijn, is het makkelijker de verbanden na te gaan. Alle indexen, die tijdens het inventariseren zijn gemaakt, zijn voor een eventueel nader onderzoek, aan het archief toegevoegd.
Een niet opgehelderde zaak is het verband tussen de stukken: papieren afkomstig van Jan de Breuk en de stukken uit het hier beschreven archief. Beide archieven bevinden zich in de gemeentelijke archiefbewaarplaats te Haarlem en van beide archieven is niet bekend hoe ze er gekomen zijn. Er is tweeërlei verband; en door de namen van personen (soms vullen de stukken van het ene archief die van het andere aan) en door de verwantschap tussen de families De Breuk en Ter Hoffsteede.
Eén van de oorzaken van de fouten in deze inventaris is, dat bij het afwerken (het examenwerkstuk was zeer onvolledig) de stukken zelf niet geraadpleegd konden worden. Vooral in de index is dit duidelijk te merken.
Kenmerken
Datering:
1658-1898
Omvang in meters:
1,40
Periode documenten:
1658-1898
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 28.2 inv. nrs. 1-408. Inv. nrs. 348-349 ontbreken. Inv. nrs. 23, 26, 64, 69, 80, 118-119, 212 en 259 zijn vervallen. Index op persoonsnamen met verwijzing naar de inventarisnummers in band 28.2. Genealogie van de familie Ter Hoffsteede in band 28.2.
Gemeente:
Haarlem
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS