Uw zoekacties: Oosten Interieur BV te Haarlem
x2410 Oosten Interieur BV te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2410 Oosten Interieur BV te Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 2 februari 1799 werd Kier Oosten in Blokzijl geboren. Als mattenschipper voer hij onder meer richting Haarlem, waar hij jaarlijks in de Bakenessergracht aanmeerde. Uiteindelijk besloot hij om zich definitief in Haarlem te vestigen. Op 30 september 1840 opende Oosten aan de Bakenessergracht een winkel in matten en kleden. Nadat zijn in maart 1837 geboren jongste zoon Barend oud genoeg geworden was, trok deze met een kruiwagen naar de Haarlemse binnenstad en de nabije paatsen zoals Hillegom, Bennebroek, Heemstede, Bloemendaal en Santpoort om rollen mat, karpetten en tafelzeil te verkopen. In het najaar bestond de verkoopwaar uit aardappelen en appels.
Op advies van de nog jonge Barend werd besloten de winkel te verplaatsen naar een gehuurd pakhuis aan de Anegang en uiteindelijk werd op 31 januari 1853 voor f 5300,- het huis Anegang wijk 3-53 (nummer 24) gekocht, wat het begin inluidde van een bloeiend familiebedrijf.
Op 4 november 1869 overleed oprichter Kier Oosten, waarna de zaak werd voortgezet door zijn vrouw Catharine Oosten-Keuter en Barend. De naam werd gewijzigd in een Vennootschap Onder Firma: V.O.F. Wed. Oosten & Zoon. Het assortiment bestond in deze tijd uit vloerkleden, karpetten, matten behangselpapier, kamerornamenten enzovoort.
Het bedrijf groeide en in 1875 werd dan ook besloten om de winkel aan de Anegang te vergroten. In datzelfde jaar overleed weduwe C. Oosten-Keuter waarna Barend de zaak alleen voortzette. Een nieuwe uitbreiding naast de winkel aan de Anegang vond rond 1880 plaats in het pand Frankestraat 7. Daarnaast werden later twee pakhuizen gehuurd, respectievelijk aan de Frankestraat en aan de Warmoesstraat. In 1883 kwam de dochter van de op 4 juni 1866 overleden broer van Barend, Dirk Oosten, in het bedrijf, Cathrine.
1894 was een moeilijk jaar voor de nog jonge Catharina (geboren op 2 maart 1866). Op 25 mei overleed haar moeder en exact twee maanden later haar oom Barend Oosten. Ze zette de zaak voort samen met haar echtgenoot W.L.M. Beekman. Onder leiding van architect J. van de Ban werd in 1905 het gehele winkelcomplex verbouwd, waarbij op de plaats van de panden Frankestraat 3 tot 7 een compleet nieuwe winkel verrees met daarachter een woonhuis. Zo was er voldoende ruimte voor de behangerij, stoffeerderij, handel in gordijnstoffen, tapijten, linoleum, Deventer en Smyrna tapijten, karpetten en winkelgordijnen en de daarbij behorende uitgebreide administratie. Daarnaast werd op 1 augustus 1912 de akte van oprichting van de N.V. Wed. Oosten & Zoon's tapijt- en beddenhandel voorgelezen, waarbij Catharina Oosten tot directrice werd benoemd. Bij Koninklijk Besluit van 23 januari 1923 werd haar man, de heer W.L.M. Beekman en zijn nakomelingen, het recht verleend om de naam Oosten te voeren en te schrijven Oosten Beekman, mede omdat hij in de zakenwereld vaak met die naam werd aangesproken.
In 1925 werd een vrachtauto in gebruik genomen voor transport van meubelen. Deze Ford werd in 1930 vervangen door een Chevrolet en vanaf maart 1938 had men twee vrachtauto's in gebruik. Ondanks een verbouwing van de winkel in 1927, bleef het ruimtegebrek een storende factor. Uiteindelijk werd in 1931 besloten te verhuizen naar Barteljorisstraat 13-17. De nieuwe vestiging werd op 16 oktober 1931 feestelijk geopend. Hoewel midden in de crisisjaren, werd Oosten in de jaren dertig actief op het gebied van complete meubilering, zodat de handelsnaam in 1936 werd gewijzigd in N.V. Wed. Oosten & Zoon's complete woninginrichting. Daarnaast deed op ondermeer het gordijnatelier de machinale bewerking haar intrede.
Geleerd van de logistieke problemen tijdens de Eerste Wereldoorlog, werden in verband met de oorlogsdreiging in deze zelfde periode tijdig maatregelen genomen. Zo werden extra grote inkopen gedaan in artikelen waarin dat nog mogelijk was om kwaliteit van de producten ook in de komende periode te waarborgen en het vervaardigen van 'surrogaat'-tapijt zoals onontkoombaar was tijdens de Eerste Wereldoorlog, te voorkomen. In de Algemene vergadering van aandeelhouders werd op 15 juni eervol ontslag verleend aan directrice Catharina (Beekman) Oosten. Ze werd opgevolgd door haar zoon.
Eind 1941 werd de indeling van de winkel aan de Barteljorisstraat gewijzigd. Met het oog op de de oorlogstijd, vond de heropening plaats zonder feestelijk vertoon. Daarentegen was de receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Oosten op 31 januari 1953 heel wat vrolijker, overigens niet vermoedend dat in de daaropvolgende nacht een groot deel van (zuidwestelijk) Nederland getroffen zou worden door een grote watersnoodramp. Burgemeester mr. P.O.F.M. Cremers deelde 's morgens op een bijeenkomst van de directie, commissarissen en personeel mee, dat koningin Juliana had besloten de N.V. Wed. Ooosten & Zoon's Complete Woninginrichting te benoemen tot hofleverancier. Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen een boekje met een kort historisch overzicht, dat als titel meekreeg 'In 100 jaar een volle eeuw kan er toch veel gebeuren'.
In 1969 werd Th.K.J. van de Reep directeur. Vanaf 1971 heette het bedrijf Oosten Interieurverzorging B.V. en werd er een centraal magazijn aan de Drukkersweg te Haarlem geopend, gevolgd door de opening van een filiaal op de Oude Groenmarkt 22 in maart 1977. Twee maanden later werden te Wormerveer en Purmerend eveneens filialen geopend, die echter in 1980 werden gesloten. Het bedrijfsbureau, kantoor, expeditie en werkplaats werden in datzelfde jaar naar Hillegom verplaatst. Per 1 augustus 1985 werd de onderneming ondergebracht als werkmaatschappij bij Van de Reep Beheermaatschappij B.V., in 1995 gewijzigd in Van de Reep Vastgoed B.V. te Aerdenhout. De panden aan de Barteljorisstraat, Drukkersweg en Oude Groenmarkt werden als Oosten Interieur B.V. voortgezet. Laatsgenoemde filiaal werd in 1996 opgeheven, waarna een verbouwing in het pand aan de Barteljorisstraat plaatsvond. De vernieuwde winkel werd op 28 februari 1997 opnieuw in gebruik genomen. Per 1 mei 2007 is Oosten Interieur B.V. uit de Barteljorisstraat verdwenen. Door gebrek aan opvolging voor Van de Reep en de slechte bereikbaarheid van het pand in de binnenstad, is besloten in te krimpen en in het pand aan de Drukkersweg een nieuwe showroom voor vaste klanten te realiseren.
Bronnen:
Bevolkingsregister Haarlem 1849-1858, wijk 1, bladzijde 552.
Ban, J.B. van den; Bestek en voorwaarden voor de vergrooting van het winkelhuis Anegang no. 24 met de Perc. Frankestraat no. 3-5 en 7 te Haarlem. Uitgave: J.B. van den Ban, Haarlem, 1905;
Bulte, M. e.a., Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid: de geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem verstigden. Uitgave: Schuyt & Co Uitgevers en Importeurs B.V. Haarlem / Boom Planeta de Grafische, Haarlem, 1998;
Oosten, C. Oosten 1853-1943: hoe het zich ontwikkelde. Uitgave: N.V. Wed. Oosten & Zoon's complete woninginrichting, Haarlem, 1943;
N.V. Wed. Oosten & zoon's, Complete Woninginrichting, Haarlem. In 100 jaar een volle eeuw kan er toch veel gebeuren. Uitgave: N.V. Wed. Oosten & Zoon's complete woninginrichting, Haarlem, 1953;
Pot, A.M., Haarlem 1920-1940: Architecten en interieurs. Uitgave: Doctoraalscriptie, eigen uitgave, Amsterdam, 1993;
'100 jaar Oosten, bekende Haarlemse zaak jubileert' in: Haarlems Dagblad, 21 januari 1953;
Advertentie/Rectificatie in: Haarlems Dagblad, 30 januari 1953;
'Oosten benoemd tot hofleverancier' in: Haarlems Dagblad, 31 januari 1953;
'Oosten sluit markante winkel in Barteljorisstraat' in: Haarlems Dagblad, 9 maart 2007;
'Theo van de Reep kijkt nog één keer om' in: Haarlems Dagblad, 1 mei 2007.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Datering:
1912-1970
Periode documenten:
1912-1970
Omvang:
1,20
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Vestiging Kleine Houtweg: inventaris in band 2410 inv. nrs. 1-43. Vestiging Jansstraat: inventaris in band 99.9 inv. nrs. 1-43.
Gemeente:
Haarlem
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS