Uw zoekacties: Gezondheidscommissie te Aalsmeer
x1923 Gezondheidscommissie te Aalsmeer ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1923 Gezondheidscommissie te Aalsmeer ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In de eerste jaren van de twintigste eeuw werden in geheel Nederland op grond van de Gezondheidswet en het KB van 27 mei 1902 (staatsblad 77) Gezondheidscommissies ingesteld. De Gezondheidscommissies maakten deel uit van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. * 
Iedere commissie bestreek een bepaald ressort, bestaande uit één (de zes grootste gemeenten) of meerdere gemeenten. Voor het ressort ten zuiden van Amsterdam werd Aalsmeer als vestigingsplaats aangewezen. Het ressort bestreek de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel, Sloten, Uithoorn en Watergraafsmeer en werd begin 1903 geïnstitutionaliseerd.
De leden werden benoemd door de Commissaris der Koningin in Noord-Holland. Als eerste voorzitter functioneerde W. Snethlage, geneeskundige te Aalsmeer; als eerste secretaris werd benoemd P. Kaptein te Aalsmeer welke functie hij tot de opheffing van de commissie in 1933 bekleedde. De secretaris was tevens belast met de zorg voor het archief. * 
Als gevolg van annexaties en gemeentelijke herindelingen wijzigde het aantal gemeenten in het ressort Aalsmeer. Vanaf 1912 maakten Diemen en Sloten geen deel meer uit van het ressort en sinds de annexatie van Sloten door Amsterdam, in 1921, bleef uiteindelijk een viertal gemeenten over. * 
De commissies adviseerden de onder haar ressort vallende gemeenten en instellingen gevraagd en ongevraagd. Blijkens de jaarverslagen hadden de bemoeienissen van de commissie in het algemeen betrekking op de milieuhygiëne (onder meer water, bodem en lucht), begraafplaatsen, volksgezondheid (onder meer drinkwatervoorziening), volkshuisvesting (onder meer woningverbetering, woningonderzoeken), hygiëne op de scholen en in fabrieken en werkplaatsen, geneeskundige armenverzorging alsmede het toezicht op de naleving en handhaving van plaatselijke verordeningen op het gebied van de volksgezondheid.
De Gezondheidscommissie Aalsmeer bemoeide zich gedurende haar bestaan in het bijzonder met de verbetering van woningtoestanden, vuile sloten en dergelijke. Rond 1930 bond zij met succes de strijd aan tegen het dempen van de Westplas te Aalsmeer met straatvuil uit Amsterdam. Veel slechte woningen werden op advies van de commissie onbewoonbaar verklaard en ontruimd. *  De werkzaamheden werden vastgelegd in (gedrukte) jaarverslagen welke naar de betreffende gemeenten en naar Gedeputeerde Staten werden verzonden.
Eind 1933 besloot de Regering, in verband met bezuinigingen, tot wijziging van de Gezondheidswet, hetgeen opheffing van de Gezondheidscommissies betekende. De laatste vergadering van de commissie Aalsmeer vond op 14 december 1933 plaats.
Het archief met een omvang van 3,5 m1 is in 2002 beschreven in het kader van het herinventarisatieproject van de archieven van de gemeente Aalsmeer uit de periode 1526-1911 (1942). Het is als apart archief los van het secretarie-archief aangetroffen en als zodanig apart geïnventariseerd.
Kenmerken
Datering:
1903-1933
Omvang in meters:
3,60
Periode documenten:
1903-1933
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 001.8 inv. nrs. 1-74.
Gemeente:
Aalsmeer
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS