Uw zoekacties: Instituut voor Natuureducatie Uden, 1970 - 2010
x7671 Instituut voor Natuureducatie Uden, 1970 - 2010 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

7671 Instituut voor Natuureducatie Uden, 1970 - 2010 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, de vereniging ter bevordering van het milieubesef.


Aan het einde van de negentiende eeuw werd in ons land de natuur herontdekt. Men begon de natuur te bestuderen, ervan te genieten; mensen wilden ook "buiten" wonen. Maar men zag ook dat de natuur te lijden had onder die aandacht, dat bescherming nodig was. Zo ontstonden de eerste particuliere natuurorganisaties. Van de Heimans en Thijsse, die de natuur onderzocht, tot de Vereniging Natuurmonumenten die de natuur wilde behouden en beschermen.
In de loop van de tijd werd deze bescherming ook natuureducatie.
Van Bond tegen Verontreiniging van Stad en Land (1939), de Bond van Natuurbeschermingswachten (1948) tot de oprichting van het IVN Nederland(1960).
Natuurbescherming kent een lange geschiedenis. Het verhaal van IVN laat ook zien hoe onze kijk op de natuur zich ontwikkeld heeft. De rode draad is de onlosmakelijke relatie tussen mens en natuur.
IVN vierde dus in 2010 zijn 50-jarig jubileum.
Men wil nog steeds kritisch de natuur- en milieubelangen stellen tegenover de economische belangen en de overheid beïnvloeden de natuur te verdedigen.


IVN Afdeling Uden

De IVN afdeling Uden is op 10 december 1971 opgericht.
De statuten van het IVN afdeling Uden zijn bij akte van vereniging dd 4 september 1979 voor notaris G. van de Berg te Uden vastgesteld. Het werkgebied van de vereniging is, zo blijkt daarbij volgens artikel 2, het grondgebied van de gemeenten Boekel, Nistelrode en Uden. Volgens datzelfde artikel van de statuten is het doel van de vereniging ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet levende omgeving; waardoor mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met de andere levende wezens en de stoffelijke wereld. Men wil daadwerkelijk meewerken aan bescherming van de natuur en het landschap en bestrijding van vernieling en verontreiniging, door het organiseren van activiteiten. De activiteiten betreffen natuur en milieueducatie en het beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van de plaatselijke overheid met wettige middelen. Van de leden wordt verwacht dat zij zich actief inzetten.

In het archief van de IVN Uden zijn een aantal natuurobservaties te vinden, die in inventarisaties en publicaties zijn vastgelegd.
Wijstgronden

De Udense wijstgronden zijn voor landbouw ongeschikt, als weidegrond vaak zeer arm, terwijl enkele delen zelfs onbruikbaar bleken. In de weiden is de tectonische breuk (in de aardkorst) zichtbaar die binnen Nederland globaal langs de lijn Utrrecht, Oss (Uden) Deurne en Roermond loopt. (uit: rapport Natuurgebied de Wijstgronden Uden, inleiding, in inv.nr. 103)
Als gevolg van de breukbewegingen langs de Peelrandbreuk zijn de afzettingen van de Formatie van Tegelen op de Peelhorst hoger komen te liggen dan in de Centrale Slenk. Op enkele plaatsen tussen Uden en Heesch is deze formatie aan de oostzijde van de breuk als een waterondoordringbare laag nabij het oppervlak gelegen. Daardoor hebben de daarop gelegen (wijst)gronden een hoge grondwaterstand dan lager gelegen gronden!
Deze hoge natte gronden noemen we wijstgronden. Het afstromende water is ijzerhoudend en bevriest daardoor niet gemakkelijk. (verslag van de lezing door D. Hoogma in 1981 te Den Bosch, beschrijving bij plaat 15, in inv.nr. 103)
(Afbeelding afkomstig van folder/nieuwsbrief nr 10, aanpassingsinrichting Uden-Veghel A50, in inv.nr. 124)
thumbnail
Medio jaren negentig kende het IVN Uden zeven werkgroepen, nl. Publiciteit, Natuurgidsen, Schoolgidsen, Jeugd-IVN, Natuur en Milieu, Vrijwillig Landschapsbeheer en Heemtuin/Bosproject.
Het plaatselijk IVN-bestuur bestaat dan uit zeven personen en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de gehele afdeling. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. In die periode kent het IVN in Nederland 173 afdelingen met 16.000 leden waarvan 34 binnen Brabant, met 3600 leden. [bron: inv.nr. 85]
De afdeling Uden is begonnen met 30 leden maar kent tegenwoordig al jaren een ledenbestand van rond de 100.
Zie ook de website : www.ivn.nl/Uden

Vogelwacht

In september 1974 werd binnen het IVN-Uden een werkgroep opgericht, die zich speciaal ging bezighouden met alles wat met vogels in de vrije natuur te maken had.
Een aanvankelijk nog kleine groep enthousiaste vogelaars, die actief was onder de naam Vogelwacht Uden e.o., groeide al snel tot een zelfstandige werkgroep.
Op 7 februari 1983 leidde dit uiteindelijk tot de definitieve oprichting van een eigen vereniging.
Zie verder website: www.vogelwachtuden.nl
Groenhoeve

Één van de hoogtepunten in het bestaan van de natuurbeschermers in Uden vond plaats in oktober 1990, toen het gezamenlijke onderkomen "De Groenhoeve" in gebruik werd genomen. In samenwerking met het IVN-Uden, Vogelwacht Uden en de Stichting Kinderboerderij werd dit fraaie pand gebouwd, alwaar ook binnen activiteiten van de verenigingen plaatsvinden.
Het bestuur van Stichting de Groenhoeve bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk van deze verenigingen.
De Groenhoeve is met name opgezet om gebruikt te worden voor educatieve activiteiten op het gebied van milieu, natuur en landschap en landbouwhuisdieren.
Zie verder: www.vogelwachtuden.nl/groenhoeve en www.kinderboerderij-uden.nl/info
Inventaris
Correspondentie
Wijstgronden
Groenhoeve
Financiën
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS