Uw zoekacties: Waterschap De Zandleij, 1942-1994
x6015 Waterschap De Zandleij, 1942-1994 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

6015 Waterschap De Zandleij, 1942-1994 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In het begin van de twintigste eeuw had een groot gebied tussen 's-Hertogenbosch en Tilburg, het stroomgebied van de riviertjes de Zandleij en de Broekleij en daarop uitwaterende stroompjes, grote waterstaatkundige problemen. Dat leidde reeds in 1924 tot de oprichting van het waterschap Het Helvoirtsch Broek voor een gedeelte van dat gebied. De rest bleef problemen houden. De waterstaatzorg was overigens erg versnipperd. In principe viel die toe aan de gemeenten, maar delen van het gebied behoorden en hadden behoord tot andere waterschappen of polders zoals de Binnenpolder van de Achterste Distelberg, de Binnenpolder van Cromvoirt en de polder van Bergenshuizen. In 1923 is gepoogd om te komen tot de oprichting van twee waterschappen, namelijk De Leij en De Broekleij, maar dat stuitte op verzet van de plaatselijke bevolking. Daarom werd er toen van afgezien. De problemen bleven echter onopgelost. Uiteindelijk werd bij besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant van 31 juli 1941 één waterschap opgericht, namelijk De Zandleij. Het besluit trad op 1 juli 1942 in werking.
Het gebied van het nieuwe waterschap omvatte delen van de gemeenten Berkel-Enschot, Drunen, Esch, Haaren, Helvoirt, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Udenhout en Vught. In artikel 2 van genoemd besluit van Provinciale Staten werd het gebied heel gedetailleerd en nauwkeurig omschreven. In de loop van de jaren onderging het ook nog wijzigingen. De belangrijkste daarvan was wel in 1963 toen het gehele gebied van Het Helvoirtsch Broek werd toegevoegd, omdat dat waterschap werd opgeheven. Ook later, bij het wijzigen van andere waterschappen in de omgeving en om andere redenen volgden er grenscorrecties.
Als doel werd aangegeven: a) het beheren en onderhouden van de Zandleij, de Leij, de Broekleij, hun zijstromen en andere waterleidingen en daarin, daaraan of daarover gelegen kunstwerken, uitgezonderd de werken welke door Het Helvoirtsch Broek werden beheerd of onderhouden; b) het aanleggen, beheren en onderhouden van andere waterstaatswerken buiten het gebied van Het Helvoirtsch Broek, alsmede het verrichten van wat verder bevorderlijk kan zijn voor verbetering van de waterstaatstoestand van de gronden binnen het gebied.
In de loop van de tijd, vooral in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de twintigste eeuw kregen de waterschappen steeds meer ook met de milieuproblematiek te maken. Dat stelde steeds hogere eisen aan de kwaliteit van hun werkzaamheden. Kleine waterschappen hebben daarvoor onvoldoende kennis en kundigheid in huis. Vandaar dat schaalvergroting onontkoombaar was. Dat tot leidde uiteindelijk tot opheffing van het waterschap De Zandleij krachtens besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant van 1 juli 1994. Het gebied ervan werd toegevoegd aan dat van het waterschap De Dommel.
Voor een uitgebreide beschrijving van de voorgeschiedenis, oprichting, organisatie en verdere lotgevallen van het waterschap zij verwezen naar W.C.M. van Oosterhout, Vijftig Jaar Waterschap De Zandleij, 1942-1992 (Udenhout, 1992), ISBN nr 90-9005194-5
De stukken zijn openbaar.

De term stukken betreffende aan het begin van een beschrijving is in voorkomende gevallen weggelaten. Uitsluitend het betreffende onderwerp of de betreffende zaak is in die gevallen vermeld.

Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door (volledig): Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief van het waterschap De Zandleij, 1924-1994, inv. nr(s). … of (verkort) BHIC, Archief waterschap Zandleij, inv. nr(s). …
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS