Uw zoekacties: Kantongerecht Bergen op Zoom, 1980-1989
x1777 Kantongerecht Bergen op Zoom, 1980-1989 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1777 Kantongerecht Bergen op Zoom, 1980-1989 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
HISTORIE
Historie van het kantongerecht te Bergen op Zoom
HET ARCHIEF EN DE OPENBAARHEID
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van de archiefbescheiden, voor zover jonger dan 75 jaar, beperkt in dier voege dat zij slechts mogen worden geraadpleegd door de verzoeker die schriftelijk heeft verklaard:
Dat uit de archiefbescheiden verkregen gegevens slechts voor het door de verzoeker
aangegeven doel worden aangewend;
Dat hij niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad;
Dat hij niet tot publicatie van gegevens uit de archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de rijksarchivaris van het B.H.I.C.;
Dat hij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem ter kennis komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is gegeven slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen;
Dat hij de Staat der Nederlanden vrijwaart voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden tengevolge van de raadpleging van de verzoeker.
Van archiefbescheiden jonger dan 75 jaar mogen slechts met toestemming van de rijksarchivaris van het B.H.I.C. en onder door hem te bepalen voorwaarden reproducties worden vervaardigd.
LEESWIJZER – Gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de inventarislijst van het kantongerecht
Bergen op Zoom in de periode 1980-1989

Hoe zoekt u gegevens in een dagvaardingprocedure (civiele zaak)?
Hoe zoekt u gegevens in een verzoekschriftenprocedure?
Hoe zoekt u een pachtdossier?
Hoe zoekt u een zaak betreffende een voogdij of bewind?
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2069 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS