Uw zoekacties: Inventaris van het eerste en tweede supplement der verzameli...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
VTHR Verzameling Binnenlandse Kaarten Rozemond, 1533-1913
Kaarten Hingman Suppl.
1533-1913
Archiefbloknummer:
4130
Omvang:
2158 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele zijn in het Frans.
Soort archiefmateriaal:
Normale getekende en gedrukte kaarten, atlassen en kaartboeken. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Agentschap van Inwendige Politie en Toezicht op de Staat van Dijken, Wegen en Wateren
Commissie van Superintendentie der Rivieren
Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek
Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
Contrarolleur-Generaal van 's Lands Werken en Fortificatiën van Holland
Directie van Bruggen en Wegen in Holland
Grafelijkheidsrekenkamer
Hof van Holland
Hoge Raad van Holland en Zeeland
Inspecteur-Generaal over 's Lands Rivieren
Intermediair Administratief Bestuur
Ministerie van Waterstaat
Opzichter der fortificatien te Hinderdam, Muiden, Weesp , Uitermeer en andere posten daaromtrent
Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie
Rekenkamer ter Auditie
Staatse Leger, Directeur-Generaal der Fortificaties
Staatsraad
Brunings, Chr.
Brunings Jr, Chr.
Goudriaan, A.F.
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De verzameling kaarten die bekend staat als de collectie Rozemond bestaat uit het eerste en tweede supplement op de collectie Hingman. Het zijn hoofdzakelijk kaarten van Nederland uit de 18e en 19e eeuw, die verworven of opgespoord zijn in de archieven nadat de inventaris 4.VTH was afgerond. Er werden echter ook hele collecties aan toegevoegd, zoals die van resp. waterstaatsingenieur Blanken, Dozy en Lenshoek. Ook zijn er kaarten in opgenomen die zich nog in de Grafelijkheids Rekenkamer bevinden. De index is gemaakt op zowel de collectie 4.VTH als op 4.VTHR op plaatsnaam en op persoonsnaam van de kaartmakers c.q uitgevers.
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
4.00
Inhoud
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Reproducties
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Eerste supplement Hingman
Tweede supplement Hingman
Kenmerken
./@findaidstatus:
unverified-full-draft
./@langencoding:
iso639-2b
Landcode:
NL
Archiefdienst code:
NL-HaNA
Public ID:
-//Nationaal Archief//TEXT (NL-HaNA::4.VTHR::VTHR Verzameling Binnenlandse Kaarten Rozemond, 1533-1913)//NL
Naam:
4.VTHR.ead.xml
Auteur:
A.J.H. Rozemond
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1969
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Otto van der Meij, 20070116.
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920 ; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962 .
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS