Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Burgerlijke Stand te Noort...
 
 
Beschrijving van het archief
1970-1991
Naam archiefblok:
Burgerlijke Stand Nootdorp: Huwelijksbijlagen [Buitenlandse Akten] [periode 1970-1991]
BS Nootdorp Huw. Bijl. 1970-1991
Archiefbloknummer:
37285
Omvang:
0,10 meter; 2 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Burgerlijke Stand te Nootdorp
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Bij de huwelijksaangifte (ondertrouw) moesten de aankomende echtelieden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een aantal bescheiden inleveren waaruit zou blijken dat er tegen het voorgenomen huwelijk geen wettelijk bezwaar bestond. Deze bescheiden (o.a. uittreksels van geboorte- en overlijdensakten, medische verklaringen) staan bekend als de "huwelijksbijlagen". Dit archief bevat dergelijke bescheiden, voor zover opgemaakt in het buitenland - met inbegrip van de voormalige Nederlandse koloniën (Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen) - en ingediend bij de Burgerlijke Stand te Nootdorp.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
02.01 3.04
Inhoud
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
Bijlage I: Indeling van het arrondissement 's-Gravenhage
Bijlage II: Gemeentelijke herindelingen in het arrondissement 's-Gravenhage
Publicaties
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1970-1991
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2012 vervaardigd door ABS-Archeion op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2 . Eindredactie: Hanno de Vries, 20120111 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2009
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave , Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen , Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
H. Vlasbloem
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS