Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Arrondissements-directie '...
 
 
Beschrijving van het archief
1844-1849
Naam archiefblok:
Arrondissementsdirectie der Indirecte Belastingen te 's-Gravenhage
Indirecte Belastingen / 's-Gravenhage
Archiefbloknummer:
35509
Omvang:
2,50 meter; 21 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Arrondissementsdirectie der Indirecte Belastingen, belast met de registratie en de domeinen te 's-Gravenhage 1844-1849
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De arrondissementsdirectie 's-Gravenhage was in de periode 1844-1849 belast met de leiding van de domeinambtenaren en met het toezicht op het beheer van de ontvangers. Het archief bevat ingekomen en minuten van uitgaande stukken, agenda's en indices. Ook is er een aankondiging van verkoop en veiling.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
3.06
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
I Index 1845. Arrondissementsdirectie Dordrecht inv.nr. 6
II Index 1870. Directie der registratie en domeinen Zuid-Holland inv.nr. 670
III Numerieke dossierlijst voorin de index van 1880. Directie der registratie en domeinen Zuid-Holland inv.nr. 682
IV Agenda 1845. Arrondissementsdirectie Dordrecht inv.nr. 12
V Agenda 1845. Arrondissementsdirectie 's-Gravenhage inv.nr. 14
VI Agenda 1851. Directie der registratie en domeinen Zuid-Holland inv.nr. 574
VII Agenda 1870. Directie der registratie en domeinen Zuid-Holland inv.nr. 601
VIII Indicateur 1881. Directie der registratie en domeinen Zuid-Holland inv.nr. 620
IX Ingekomen stuk uit dossiernr. 258 (1881). Directie der registratie en domeinen Zuid-Holland inv.nr. 394
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B Agenda's en indices.
C Overig
Kenmerken
Datering:
1844-1849
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie , Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie , Rijks Archiefschool, Utrecht 1975; Lexicon der Nederlandse Archieftermen , Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1992
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: ,
Auteur:
E.D. Gaari, Den Haag, 1992
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS