Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Hof van Holland, 1428-1811
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1428-1811
Naam archiefblok:
Hof van Holland
Hof van Holland
Archiefbloknummer:
3300
Omvang:
592.6 meter; 11783 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Oud-Nederlands; enkele stukken zijn in het Frans of in het Latijn gesteld.
Soort archiefmateriaal:
Normale handgeschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, 1428-1798
Hof van Justitie van Holland en Zeeland, 1798-1803
Hof van Justitie van Holland, 1803-1811
Commissie tot afdoening der zaken van de Consignatiekas van het voormalige Hof van Justitie van Holland, 1814-1842
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het Hof van Holland had in de vijftiende eeuw taken op het gebied van het bestuur, de wetgeving en de rechtspraak in Holland, Zeeland en West-Friesland. De rechtsprekende taak van het Hof werd in eerste aanleg gevormd door die zaken die voorheen in de grafelijke rechtspraak werden berecht, zoals: inbreuken op de rechten van de landsheer en het landsheerlijk gezag, misdrijven en correctie van landsheerlijke ambtenaren, muntzaken, de bescherming van geestelijken, vreemdelingen en de zogenoemde personae miserabiles. In hoger beroep oordeelde het Hof over de uitspraken van lokale rechtbanken in burgerlijke zaken. Van het Hof kon men, in de periode vóór de Opstand, in beroep gaan bij de Grote Raad van Mechelen. Door inperking van de bestuurlijke bevoegdheden van het Hof, met name na de Opstand, bleef de rechtspraak als hoofdtaak van het Hof over. De stamreeks van het archief wordt gevormd door de memorialen. Hieruit zijn in de loop der tijd andere reeksen afgescheiden, zoals de sententieregisters, waarin de vonnissen werden opgetekend. Daaruit kwamen vervolgens andere reeksen voort zoals de registers van de procureur-generaal, de quaetclappen en de presentatieboeken. Vanaf het begin van de 17e eeuw werden de eigen besluiten van het Hof afgesplitst uit de memorialen en opgetekend in resolutieboeken. Eigenlijk niet tot het archief behorende zijn de zogenaamde proceszakken met daarin processtukken van partijen die voor het Hof procedeerden. Normaal gesproken werden deze na afloop van een proces opgehaald door de procureurs, maar dat gebeurde lang niet altijd. Het archief van het Hof van Holland is tamelijk compleet bewaard gebleven.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
3.03
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen

Een aantal stukken bevinden zich in slechte materiële staat en zijn om die reden niet ter inzage voor het publiek. Enkele zeer kwetsbare stukken zijn reeds gerestaureerd en opnieuw beschikbaar voor publieke raadpleging. Een overzicht van stukken die in slechte conditie verkeren is te vinden in bijlage 1. Voorts zijn grote delen van het archief van het Hof van Holland op microfilm of microfiches beschikbaar, zie de paragraaf 'beschikbaarheid van kopieën'.

Andere toegang
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Verwante archieven
Publicaties
Bijlagen
Bijlage 1: Lijst van stukken die vanwege hun slechte materiële conditie beperkt of niet opgevraagd kunnen worden
Bijlage 2: Belangrijkste regelingen en ordonnanties betreffende het Hof van Holland
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1428-1811
Landcode:
NL
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2008
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Gijsbert Kruithof, 23 september 2008 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
./@findaidstatus:
unverified-full-draft
./@langencoding:
iso639-2b
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Archiefdienst code:
NL-HaNA
Public ID:
-//Nationaal Archief//TEXT (NL-HaNA::3.03.01.01::Hof van Holland, 1428-1811)//NL
Naam:
3.03.01.01.ead.xml
Auteur:
M.C. Le Bailly et al.
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2008
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Gijsbert Kruithof, 23 september 2008 .
Auteur:
M.C. Le Bailly | P.J.M. van den Heuvel et al.
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS