Uw zoekacties: Inventaris van het archief van jhr. dr. John Loudon [levensj...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1887-1940
Naam archiefblok:
Collectie 525 John Loudon
Loudon, John
Archiefbloknummer:
C24491
Omvang:
0.3 meter; 46 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Loudon, John (1866-1955)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bestaat uit brieven ingekomen bij John Loudon, tijdens de uitoefening van zijn functies van onder meer gezant te Rome en Londen, gevolmachtigd minister in Tokio, Washington en Parijs en Minister van Buitenlandse Zaken. Naast zaken van persoonlijke aard wordt de politieke situatie in binnen- en buitenland ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum besproken; bijvoorbeeld de Russische Revolutie, de verbinding Londen-Den Haag en oorlogshandelingen in België, er zijn brieven met impressies van de situatie in verschillende Europese landen en de Verenigde Staten, de houding van de Nederlandse pers, de afwikkeling van schadevergoedingen, ontwapening, en vervolgens de oorlogsdreigingen kort voor de Tweede Wereldoorlog.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.21
Selectie en vernietiging
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Reproducties
Bijlagen
Index op onderwerpen en personen
   
Academy of international law 29
Action internationale démocratique pour la paix, Parijs 41
Arnaville, E. d.' 46
Asbeck, D. Baron van, minister-resident te Tokio 6 24 25
Association internationale des journalistes accrédités auprès de la societé des nations, Parijs 41
Aubert, Th., voorzitter van de Entente internationale contre la IIIe Internationale 40 46
Baldwin, E.F., redacteur van het tijdschrift "The outlook" 4
Balfour, Lord, Brits minister van buitenlandse zaken 20
Beaufort, Jhr. Mr. W.H. de, gezantschapssecretaris te Washington 3
Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. F., minister-resident te Peking 2
Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. F., minister van buitenlandse zaken 36
Berthelot, M.P.E., Frans scheikundige en politicus 39
Blaupot ten Cate, Hendrik W. 42
Blaupot ten Cate, Mr. Herman 42
Boissevain, Ch.E.H., voorzitter van het Nederlandse uitvoerend comité "Centenaire Marcelin Berthelot" 39
Bok, E.W. 46
Bourbon, Louis de 46
Brown Scott, J. 29 30
Bryce, J. Brits staatsman 8 20
Bunge, O.D.E. 37
Bureau international de la paix, Geneve 41
Burgy, J., Referendaris aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, chef der afdeling comptabiliteit 44
Butler, Prof. M. 29
Bijlandt, C. van 1
Bijlandt, Mr. W.F.L. Graaf van, gezantschapsraad te Parijs 44
Carnegie endowment for international peace, Washington 29 30
Casenave, Frans diplomaat 30
Cecil, G., Brits militair 29
Chilton, H.G., Brits gezant te 's-Gravenhage 19
Citters, Jhr. Mr. A.J. van, gevolmachtigd minister te Peking 2
Colban, E. 41
Colijn, H., Nederlands staatsman 31 46
Communisme, bestrijding van communisme 40 46
Cort van der Linden, Mr. P.W.A., Nederlands minister-president 30
Cushendun, Lord 41
Dahmen, J. 44
Dingemans, L.F 31
Diplomaten, beschuldiging jegens Graaf van Limburg Stirum betreffende schulden en spionage 14
Diplomaten, Britse aantijgingen jegens van Rappard inzake eventuele pro-Duitse houding 15
Diplomaten, diplomatieke immuniteit 28
Diplomaten, gezondheidstoestand Mr. Philips 27
Diplomaten, interne verhoudingen op het gezantschap te Peking 2
Diplomaten, interne verhoudingen op het gezantschap te Tokio 6 24 25
Diplomaten, onregelmatigheden begaan door Groutars 44
Diplomaten, overlijden Maurits van Weede 7
Diplomaten, personeelsaangelegenheden te Sofia 18
Diplomaten, personeelsaangelegenheden te Washington 3
Diplomaten, uittreden van de Heer van Son 46
Diplomaten, verblijfsvergoeding van Groutars 44
Diplomaten, vijftigjarig dienst jubileum Ridder de Stuers 18
Droogleever Fortuyn, L., consul-generaal te Parijs 44
Dulles, John Foster 3.?
Eemskwestie 9
Eerste Wereldoorlog, nasleep 8 29 33
Eerste Wereldoorlog, in Nederland geinterneerde officieren 10 19
Eerste Wereldoorlog, Nederlandse neutraliteit 30 31
Eerste Wereldoorlog, oorlogshandelingen in Belgie 13
Eerste Wereldoorlog, rapportage oorlogsverloop 29
Eerste Wereldoorlog, stemming in de Verenigde Staten 8
Eerste Wereldoorlog, verbinding Londen-'s-Gravenhage 3
Eerste Wereldoorlog, vermiste officieren 12 29 30
Eerste Wereldoorlog, volkenrecht 30
Emma, koningin-regentes der Nederlanden 1
Entente internationale contre la IIIe Internationale, Geneve 40
Europäerklub, Basel 41
Eysinga, H. 29
Federal council of the churches of Christ in America, New York 31
Fontaine, H. la, voorzitter van het Bureau international de la paix 41
Fontenaille, Guy Felix 42
Frey, W., voorzitter van de Europäerklub 41
Gerard, R., voorzitter van de Association internationale des journalistes accrédités auprès de la societé des nations 41
Gevers, W.A.F. Baron van, gevolmachtigd minister te Berlijn 9 30
Geyl, Dr. P.
Gezantschappen, correspondentie van Athene 23
Gezantschappen, correspondentie van Bern 11
Gezantschappen, correspondentie van Boekarest 21
Gezantschappen, correspondentie van Brussel 12 13
Gezantschappen, correspondentie van Constantinopel 22
Gezantschappen, correspondentie van Londen 3
Gezantschappen, correspondentie van Madrid 26
Gezantschappen, correspondentie van Parijs 14 18 22
Gezantschappen, correspondentie van Pauselijke Stoel 34
Gezantschappen, correspondentie van Peking 2
Gezantschappen, correspondentie van Petrograd 2
Gezantschappen, correspondentie van Rome 17
Gezantschappen, correspondentie van Sofia 18
Gezantschappen, correspondentie van Stockholm 21
Gezantschappen, correspondentie van Tokio 6 24 25
Gezantschappen, correspondentie van Washington 3 15 27
Gezantschappen, correspondentie van Wenen 7
Golay, H., secretaris van het Bureau international de la paix 41
Graeff, Jhr. Mr. A.C.D., minister van buitenlandse zaken 46
Groutars, M.H.M.L., kanselier aan het consulaat-generaal te Parijs 44
Hannema, Mr. S., secretaris-generaal van het ministerie van buitenlandse zaken 31
Harmon, C.B., voorzitter van de Ligue internationale des aviateurs 41
Hartogh, K. de 37
Heemskerk, Mr. Th. 30
Herbette, J., hoofdredacteur van "Le Temps", Parijs 32
Heutsz, J.B. van, Nederlands militair en staatsman 30
Hombach, F 29
Hoog, G., secretaris van de Action internationale démocratique pour la paix 41
Howie, J.B., secretaris van de World disarmament movement 41
Hubrecht, J.B., Nederlands diplomaat 29
Huerta, V., president van Mexico 29
International league of aviators, Parijs 41
Internationalisme 46
Israels, Mr. H.L. 31
Jaeger, Prof. Dr. F.M. 31
Jagow, C von, Duits onderminister van buitenlandse zaken 9 30
Jodjana, R.A. 37
Johnstone, A., Brits gezant te 's-Gravenhage 19
Jong van Beek en Donk, Jhr. Mr. B. de 30
Josephus Jitta, Prof. D. 9
Juten, J.J.B. 30
Kann, J.H. 46
Karnebeek, Jhr. Mr. Dr. H.A. van, minister van buitenlandse zaken 33 36
Kiewiet de Jonge, A.J. 31
Kleffens, Mr. E.N. van, werkzaam op het Departement 46
Kleffens, Mr. E.N. van, minister van buitenlandse zaken 45
Komintern 40
Kriege, Dr. 9
Ligue internationale des aviateurs, Parijs 41
Limburg, Belgische eisen 33
Limburg, geschiedenis 34
Limburg Stirum, G.G. van 31
Limburg Stirum, Graaf L. van, honorair-attachébij het gezantschap te Parijs 14
Loder, Mr. B.C.J. 30
Lombok, nota over de status van Lombok 1
Loon, Hendrik Willem van, Nederlands historicus en journalist, werkzaam in de Verenigde Staten 8
MacFarland, C.S., secretaris van de Federal council of the churches of Christ in Anierica 31
Maison de chimie 39
Melvill van Carnbee, Jhr. P.R.A., gezantschapsraad te Parijs en Sofia 18
Mouvement international de toute femme pour la paix 30
Murray, Prof. G. 38
Nauta, Mr. G. 35
Nederland, betrekkingen/verhouding met Belgie 19 30 36
Nederland, betrekkingen/verhouding met Duitsland 9 10
Nederland, betrekkingen/verhouding met Engeland 3 19 20 29
Nederland, betrekkingen/verhouding met Frankrijk 32 46
Nederland, betrekkingen/verhouding met Italie 17
Nederland, betrekkingen/verhouding met Kolonien 30
Nederland, geinterneerde officieren 10 19
Nederland, economische politiek en problemen 30 31
Nederland, territoriale eisen van Belgie 29 33
Nederland, defensie 4 30 31
Nederland, bevordering internationalisme 46
Nederland, juridische afwikkeling betreffende getorpedeerde schepen 35
Nederland, neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog 30 31
Nederland, pers 10 19 29 30 31 46
Nederland, verblijf Duitse keizer en kroonprins alhier 36 46
Nederlandse anti-oorlog raad, 's-Gravenhage 30
Nederlandse Overzee Trust (NOT) 30 31 46
Netherlands America foundation 46
Nispen tot Sevenaer, Jhr. Mr. O.F.A.M., gezant bij de Pauselijke Stoel 34
Oudendijk, W.J., gezantschapsraad te Peking en tijdelijk gezant te Petrograd 2
Outlook, The, New York 4
Panhuys, Jhr. Mr. F.G., gevolmachtigd minister te Bern 11
Patijn, Mr. J.A.N., minister van buitenlandse zaken 46
Pennink, J.B.D., vice-consul te Parijs 44
Philips, Mr. A., gevolmachtigd minister te Washington 27
Plantenga, J., voorzitter van Vrede door recht 46
Polder, L.J.A. van de, gezantschapssecretaris te Tokio 6 25
Posthumus Meyjes, Mr. F.E. 46
Queen Wilhelmina lectureship 29
Rappard, W.L.F.C. Ridder van, gevolmachtigd minister te Washington 15
Rapportage, Balkanlanden 22 29
Rapportage, Belgie 12 13 30 31 46
Rapportage, China 2
Rapportage, Duitsland 11 30
Rapportage, Engeland 3
Rapportage, Griekenland 23
Rapportage, Italie 17
Rapportage, Japan 6 24 25
Rapportage, Luxemburg 29
Rapportage, Mexico 29
Rapportage, Nederlands-Indie 31
Rapportage, Oostenrijk 7
Rapportage, Roemenie 21
Rapportage, Rusland/Sowjet-Unie 2
Rapportage, Rusland/Sowjet-Unie, revolutie 2 16
Rapportage, Rusland/Sowjet-Unie, eventuele erkenning van de Sowjet-Unie 46
Rapportage, Zweden 21
Rapportage, Zwitserland 11 30
Rapportage, Verenigde Staten 3 8 15 31 46
Reinach, luitenant in het Franse leger 12
Rengers, Mr. W.B.R. van Welderen Baron, gevolmachtigd minister te Rome 17
Rombach, Mr.K.A. 35
Röntgen, J. 30
Royen, Mr. J.H. van, minister-resident te Madrid 26
Ruyssenaers, Mr. J. 1
Sande Bakhuysen, Mr. A. van de, Nederlands diplomaat 31
Sangnier, M., voorzitter van de Action internationale démocratoque pour la paix 41
Satow, E. 28
Scheepvaart, Duitse tollenwet 29
Scheepvaart, Geregelde vaart op Nederlands-Indie 31
Scheepvaart, Juridische afwikkeling van in 1917 getorpedeerde schepen 35
Scheltema, J.H. 29
Schmolck, Mr. Dr. F.M., gezantschapssecretaris te Washington 3
Schmolck, Mr. Dr. F.M., gezantschapsraad te Constantinopel en Parijs 22
Scholte, Mej. E.W.M. 44
Smuts, J.C., Zuid-Afrikaans generaal en staatsman 19 38
Son, Mr. H.J. van, Nederlands diplomaat 46
Spuiman, J., correspondent van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (ministerie van sociale zaken) met de titel van attaché bij het consulaat-generaal te Parijs 44
Stockum, C.M. van 30
Stuers, Mr. A.L.E. Ridder de, gezant te Parijs 14 18 30
Sturler, Jhr. Mr. J.E. de, gevolmachtigd minister te Athene 23
Suijling, Prof. Mr. J.Th. 30
Sweerts de Landas, Mr. A.M.D. Baron, gevolmachtigd minister te Petrograd 16
Swinderen, Jhr. Mr. R. de Marees van, minister van buitenlandse zaken 3
Swinderen, Jhr. Mr. R. de Marees van, gevolmachtigd minister te Londen 3
Tchenkeli, A., gevolmachtigd minister van Georgie in Frankrijk 41
Temps, le, Parijs 32
Thieme, H.G. 30
Thurkow, G.L., gezantschapsattaché/secretaris in algemene dienst 3 24 25
Tjeenk Willink, H.D., uitgever 43
Townley, W., Brits gezant te 's-Gravenhage 19
Treub, Prof. Mr. M.W.F. 30 31 43 46
Tweede Wereldoorlog 45
Valck Lucassen, M.K. 1
Vlugt, W. van der 1 29
Volkenbond, Geneve 38 41 46
Vollenhoven, M.W.R. van, gezantschaperaad te Brussel 12
Voorst Evekink, D. van, militair attaché te Parijs 45
Vos van Steenwijk, J.A. de 1
Vrede door recht, 's-Gravenhage 46
Vredenburgh, Jhr. Dr. C.G.W.F., gevolmachtigd minister te Boekarest 18 21
Vredenburgh, Jhr. Dr. C.G.W.F., gevolmachtigd minister te Stockholm 21
Weede, Jhr. Mr. H.van, gevolmachtigd minister te Brussel 13
Weede, Jhr. Dr. H.M. van, gezantschapsattaché in algemene dienst 3 5 1
Weede, Jhr. Mr. W.M. van, gevolmachtigd minister te Wenen 7
Wilson, Woodrow, president der Verenigde Staten 8 15 46
World disarmament movement, Melbourne 41
Zeeuws-Vlaanderen, Belgische eisen 33
Zionisme 46
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1887-1939
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1979
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: , .
Auteur:
R. Bos
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS