Uw zoekacties: Inventaris van het archief van D. van Voorst Evekink [levens...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1933-1940
Naam archiefblok:
Collectie 258 D.E. van Voorst Evekink
Voorst Evekink, van
Archiefbloknummer:
C25135
Omvang:
0,80 meter; 80 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale, geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
David van Voorst Evekink (1890-1950)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
David van Voorst Evekink (1890-1950) volgde een militaire opleiding. Hierna was hij o.a. docent aan de officiersopleiding en militair attaché. In de jaren van toenemende oorlogsdreiging was hij zowel militair adviseur als vertegenwoordiger van Nederland. Tijdens WOII vervulde hij een actieve rol bij de verdediging van Nederland, en later als bevelhebber van de Prinses Irenebrigade. Hij was tevens betrokken bij de heroprichting van het Nederlandsde leger. Het archief bevat veelal stukken opgemaakt uit hoofde van zijn verbondenheid aan het leger. Hierbij o.a. stukken betreffende informatie over de staat van het Belgische en Franse leger, de militaire opleiding, alsmede zijn bemidelling in bijzondere, militair-gelieerde onderwerpen.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
Index op persoons- en zaaknamen
   
A
Aa, W. van der 79
Aalders, G.H. 69
Amsterdam, Concours Hippique 1936-1937 27
Anti-tankartillerie 33
Arnout, J.W. 7 (art. 1)
B
België, communistische partij 55
België, defensie 18 19 20 21 55
België, gezondheidszorg in het leger 45
België, marine 50
België, militair recht 35
België, militaire muziekkorpsen 41
België, schietkampen 43
België, staatsiebezoek koningin aan Nederland 65
België, vliegrampen 31
Belgique, Militaire, la. (t.s.) 63
Belgisch Tijdschrift voor Militaire Wetenschappen 65
Berger, A.P.J. 6 7 8 9
Boer, W. 79
Brasschaet, concours hippique 1937-1938 27
Brasschaet, ontploffing munitiedepot 29
Breda, K.M.A. 58
Bruggenbouw 33
Bruins, J.H.W. 79
Brussel, Concours hippique 1936-1939 27
Brussel, Koninklijke Militaire School 42
Bureau d'Experts Etudes et Controles Industriels 38
C
Ceuvel, J.J. 10
Cité Nouvelle, la 69
Cool, W. 27
Cottin, A.M.H. 75
E
Engeland, luchtmacht 36
F
Frankrijk, defensie 22
Frankrijk, defensiebegroting 1940 52
Frankrijk, gebieden verboden voor officieren 74
Frankrijk, legeroefening Col du Galibier 1938 32
Frankrijk, luchtmacht 40 47
Frankrijk, tucht in het leger 51
G
Generale Staf, jubileum 1934 8 (art. 9)
Generale Staf, jubileum 1939 80
Gevechtsvliegtuigen 36 40 49
Gewondenzorg 39
Gremaux,spionage-activiteiten 73
H
Hoorn, J.R. van 7 (art. 69)
Huzaren, opleiding dienstplichtigen 14
Heijndijk, J.H. 77
I
Infanterie, opleiding dienstplichtigen 15 16
Irish Stephenson, M. 7 (art. 71)
J
Jadran, marine-opleidingsschip 76
K
Kloeke, A. 7 (art. 71)
Kruis, H.J. 6 7 8 9
L
Labouchère, J. 17
Leeuwen, van 57
Luchtbescherming 57
Luchtbombardementen 39 48
Luchtcorridors 61
Luchtruim, neutraliteit van het 46
Luik, reserve-officieren 23
Luxemburg, Arbed-fabrieken 53
Luxemburg, vliegveld 37
M
Martin-Gallier de Mierry, J. 75
Meihuizen, J.W.D. 7 (art. 65)
Militaire oefening, IJsselstreek 1937-1938 78
Mobilisatie 1939 60
N
Nederland, defensie-uitgaven 1938 59
Nederland, defensiebeleid 59 60 61 63
Nederland, legermacht 63 65
Nederland, vereenigd met de Buitenlandsche Post (t.s.) 8 (art. 27)
Nederlands Indië, defensie 1939 66
Nederlandse gevangene in Duitsland 1937 69
Neuray, H.O. 44
Nice, Concours Hippique 1937-1939 27
O
Officieren, opleiding van 64
Officieren, uitzending naar Frankrijk 68
Oorlogseconomie 54
Oorlogsmterieel, levering van 67 70
Ornstein, L.L.E. 53
Ostande, Concours Hippique 1936-1939 27
P
Pantserplaten 53
Parijs, Concours Hippique 27
Plassche, J.G.M. van de 73
R
Rexisme 56
Roland, Ph. 47
Round Table, the 66
S
Sandweiler, vliegveld 37
Schermwedstrijden 30
Schietbanen 34
Spa, Concours Hioppique 1936-1939 27
Spruyt, A. 11
T
Tribune Radiophonique du Combattant 58
U
Uitvindingen op oorlogsgebied 67
Uniformen, buitenlandse 71 72
V
Verbond van Nationalisten 8 (art. 17)
Vigmeron, ontslag 1937 56
Vlist, L.A. van der 7 (art. 65)
"Volk, Het" verbod van- 8 (art. 19)
Voorwinden, E.L. 8 (art. 31)
W
Wapenstilstand 1918, herdenkingen 25
Wensink, W.C. 9
Werff, A. van der 7 (art. 69)
Wijnoldy Daniëls, T.A.E.R. 7 (art. 71)
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1933-1940
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1975
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974 ; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 29 oktober 2008 .
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS