Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van het Indisch Comité voor Wete...
 
 
Beschrijving van het archief
merendeel (1897) 1888-1948
1888-1948
Naam archiefblok:
Indisch Comité Wetenschappelijk Onderzoek Natuurwetenschap (ICWO) en aanverwante archieven
Indisch Comité Wetenschappelijke Onderzoekingen
Archiefbloknummer:
I20591
Omvang:
2,60 meter; 269 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Indisch Comité ter Bevordering van Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën
Indisch Comité Wetenschappelijke Onderzoekingen
Natuurwetenschappelijke Raad van Nederlands-Indië
Coördinatie Commissie voor Natuurwetenschappelijke Zaken
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het Indisch Comité voor Wetenschappelijke Onderzoekingen (I.C.W.O.) was een voortzetting van het in 1888 opgerichte "Indisch Comité ter bevordering van natuurkundig onderzoek der Nederlandsche koloniën". Tot de voornaamste taken van deze comités behoorden het uitbrengen van adviezen en inwinnen van inlichtingen met betrekking tot wetenschappelijke onderzoekingen, het voorbereiden van expedities en het verlenen van hulp aan in Nederlands-Indië werkzame onderzoekers. Het archief van het I.C.W.O. bevat o.a. notulen, correspondentie, financiële stukken en verder vooral stukken betreffende de exploratietochten en expedities.De Natuurwetenschappelijke Raad van Nederlandsch-Indië (N.W.R.) werd opgericht op 28 februari 1928. Haar voornaamste rol lag in het adviseren van de Nederlands-Indische regering in zaken betrekking hebbende op natuurwetenschappelijke aangelegenheden. Ook het onderhouden van Internationale wetenschappelijke betrekkingen en het stimuleren en coördineren van natuurwetenschappelijk onderzoek behoorde tot haar taken. Het archief van de N.W.R. bevat jaarverslagen en correspondentie en verder stukken betreffende wetenschappelijke instituten.De Coördinatie Commissie voor Natuurwetenschappelijke Zaken (C.C.N.Z.) werd opgericht op 21 maart 1946. Net als de N.W.R. lag haar voornaamste taak in het adviseren van de (Nederlands-Indische) regering. Deze adviezen konden betrekking hebben op het (opnieuw na de oorlog doen) functioneren van wetenschappelijke instellingen, het coördineren van arbeid op wetenschappelijk gebied en het op peil brengen en houden van het gehele wetenschappelijke apparaat. Het archief van de C.C.N.Z. bevat notulen, correspondentie, stukken betreffende de organisatie, het financieel beheer en expedities, stukken betreffende wetenschappelijke instituten- en raden (waaronder richtlijnen) en wetenschappelijk onderzoek. Ook zijn er een aantal stukken met betrekking tot landbouw en visserij, met o.a. een stuk over de ontwikkeling van de landbouwbedrijven Java tijdens de Japanse bezetting.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.20
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Kenmerken
Datering:
1888-1948
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Ellen Altona, 12 juni 2007 />.
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1982
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974 ; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Jan H. Kompagnie
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS