Uw zoekacties: Inventaris van het archief van de Nederlandsche Handel-Maats...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1824-1964
1784-1994
Naam archiefblok:
Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM)
NHM
Archiefbloknummer:
I20549
Omvang:
1069,00 meter; 15664 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Engels, het Frans, het Duits, het Indonesisch, het Chinees en het Japans.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat kaarten en foto's.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Aalst, C.J.K. van
Clercq, W. de
Commissie tot onderzoek der usanties bij de Weging van Indisch Produkt
Crena de Iongh, D.
Grote Koopmansbeurs, Raad van Commissarissen
Heldring, Balthazar
Heldring, E.
Holland Centraal-Amerika Handels-Compagnie
Maatschappij tot Exploitatie van de Suiker-Onderneming Koning Willem II
Minahassa Comité, penningmeester
Nederlands Syndicaat voor China
Nederlandse Handel-Maatschappij, NV, Agentschap Decima / Nagasaki
Nederlandse Handel-Maatschappij, NV, Agentschap Hiogo
Nederlandse Handel-Maatschappij, NV, Agentschap Nijverdal
Nederlandse Handel-Maatschappij, NV, Agentschap Osaka
Nederlandse Handel-Maatschappij, NV, Agentschap Yokohama
Nederlandse Handel-Maatschappij, NV, Hoofdagent in Japan
Nederlandse Handel-Maatschappij, NV, Hoofdkantoor
Nederlandse Handel-Maatschappij, NV, Modelweverij te Nijverdal
Nederlandse Handel-Maatschappij, NV, Weefschool te Goor
NV Administratiekantoor der Nederlandse Handel-Maatschappij
NV Administratiekantoor van aandelen Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken
NV Assurantiebedrijf der Nederlandsche Handel-Maatschapij
NV Auto-Crediet
NV Cultuur Maatschappij Boekit Gompong
NV Cultuur Maatschappij Doekoewringin
NV Cultuur Maatschappij Kebon Hardjo
NV Cultuur Maatschappij Ketangoengan-West
NV Cultuur Maatschappij Klampok
NV Cultuur Maatschappij Lho Soekon
NV Cultuur Maatschappij Meloewoeng
NV Cultuur Maatschappij Peterongan
NV Cultuur Maatschappij Ploembon
NV Cultuur Maatschappij Tersana
NV De Spaarne-Bank
NV Geldersche Credietvereeniging
NV Handels- en Cultuur Compagnie Noord-Celebes
NV Internationale Producten Compagnie
NV Landbouw Maatschappij Boekit Gompong
NV Landbouw Maatschappij Commewijne
NV Landbouw Maatschappij en suikerfabriek Wonoredjo
NV Landbouw Maatschappij Poerwodadi
NV Landbouwmaatschappij Tersana
NV Lebak Roto Cultuur Maatschappij
NV Limburgsche Bankvereeniging
NV Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek Wonoredjo
NV Maatschappij voor Nijverheid en Land-exploitatie in de Transvaal
NV Nederlands Land Syndicaat
NV Nederlandsch Syndicaat voor China
NV Nederlandsch Syndicaat voor Industrieëlen Export
NV Nederlandsche Crediet en Financiering Maatschappij
NV Nederlandsche Effecten Compagnie
NV Nederlandsche Maatschappij voor de Walvisvaart, Raad van Commissarissen
NV Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart Maatschappij, 'De Holland-Zuid-Afrika Lijn', College van Commissarissen
NV Nederlandsche-Indisch Pers Agentschap
NV Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat
NV Philips & Co's Bank
NV Rentekas
NV Serdang Cultuur Maatschappij
NV Surinaamsche Cultuur Maatschappij
NV Surinaamsche Immigratie Maatschappij
NV West-Indische Cultuurbank
NV Zuid-Afrikaansche Scheepvaart Maatschappij, College van Commissarissen
Rijswijksche Bank NV
Stichting Studiefonds voor Werkverruiming
Surinaamsche Bank NV, De
Taudin Chabot, M.
Vereeniging ter bescherming van de belangen van houders van 8% Chineesche schatkistbiljetten van, 1920 in guldens
Vereniging van Importeurs
Vereniging van Thee-Importeurs
Walree, Emile David van
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De NHM werd in 1824 opgericht ter bevordering van de Nederlandse handel overzee. Het archief bevat stukken over de oprichting, organisatie (aandeelhouders, notulen (met bijlagen) van de raad van commissarissen, balansen en resultatenrekeningen (met memories van toelichting), notulen van de directie (inclusief geheime), met toegangen en notulen van directie en commissarissen gezamenlijk) en bedrijfsvoering (financiën, boekhouding, gebouwen, personeel). Er is correspondentie van binnen- en buitenlandse agenten, van diverse ministeries (oa. Koloniën), van bedrijven (meest financiële instellingen oa. DNB), van binnen- en buitenlandse ondernemingen en van particulieren. Qua toegangen zijn er voor de 19e eeuw de indicateurs en agenda's. Verder bevat het archief in- en uitgaande correspondentie van de Secretarie (later de afdeling Algemene Zaken) en van de Factorij, met agenda's; uitgifte, overschrijving en registratie van aandelen (meest registers); de boekhouding (rekeningen-courant, grootboeken, journalen, memorialen); het personeel (reglementen en instructieboeken); jaarverslagen, grootboeken en journalen van de Factorij; jaarverantwoordingsstukken buitenlandse agentschappen en diverse stukken m.b.t. de agentschappen in Japan. Het archief bevat tevens stukken betreffende de bemoeienis van de directie met de bedrijfsvoering met toezicht op onder meer de financiële sector, de vervoerssector, de industriële sector, de mijnbouwsector, de handelssector en cultuurmaatschappijen in Oost en West. Daarnaast zijn er archiefbescheiden aanwezig met betrekking tot de teelt van suiker, koffie, oliepalmen, rubber, tabak, thee. Verder zijn er archieven van de verschillende agentschappen, van de diverse eigen cultuurondernemingen en van de door de Nederlandsche Handelsmaatschappij overgenomen financiële instellingen zoals die van de NV De Rentekas en van de Surinaamsche Bank.Tenslotte zijn er ook gedeponeerde archieven aanwezig van enkele (handels)compagnieën, maatschappijen en vereenigingen en archivalia van diverse personen. Het archief bevat tevens nog allerlei documentatie in de vorm van artikelen, boeken, foto's, tekeningen en kaarten.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.20
Inhoud
Selectie en vernietiging
Aanvullingen
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen

Een aantal stukken van dit archief is in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat deze niet aangevraagd kunnen worden. Het betreft de inventarisnummers 131-132, 12398, 12406, 12532-12584, 12589-12607 en 12662.

Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Verwante archieven
Bijlagen
Concordans 1. Archief NHM, numeriek bestand (voormalige toegang 2.20.01)
Concordans 2. Archief NHM, aanvullingen (voormalige toegang 2.20.57)
Concordans 3. Archief Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat (voormalige toegang 2.20.03)
Concordans 4. Archief De Surinaamsche Bank (voormalige toegang nr. 2.20.36)
Concordans 5. Bestand atlassen, kaarten en tekeningen
Lijsten van directeuren en commissarissen
Lijsten van agentschappen en correspondentschappen
Literatuur
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
I. ARCHIEF VAN HET HOOFDKANTOOR
II. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
III. KAARTEN EN TEKENINGEN
Kenmerken
Datering:
1784-1994
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Henny van Schie, 3 september 2007 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1998
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
D.J. Wijmer, A.M. Tempelaars
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS