Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Rijksgebouwendienst, Dire...
 
 
Beschrijving van het archief
1922-1989
Naam archiefblok:
Rijksgebouwendienst, Directie Financiën en Economie
RGD / Financiën en Economie
Archiefbloknummer:
5202
Omvang:
2.2 meter; 75 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Rijksgebouwendienst / Directie Financiën en Economie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken betreffende onder meer beleid ten aanzien van rijkshuisvesting, huisvestingsprojecten van de rijkspolitie in de gemeenten, het Meerjarenprogramma Projecten Rijkshuisvesting, verrekening van kosten, en financiële administratie.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.17
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1922-1989
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Arina Overkleeft, 13 december 2010 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS