Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en...
 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1970-1985
1956-1985
Naam archiefblok:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Centrale Directie
VW / Directie Waterhuidhouding en -beweging
Archiefbloknummer:
5250
Omvang:
21 meter; 179 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat / Directie Waterhuishouding en Waterbeweging / Centrale Directie
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat onder meer stukken betreffende beleid en onderzoek met betrekking tot kwalitatief en kwantitatief waterbeheer, Nederlandse bijdragen in buitenlandse waterhuishoudkundige projecten, kustverdediging en kustontwikkeling, meetnetten, en meet- en informatiesystemen.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.16
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1956-1985
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Fenna Visser, 2 maart 2011 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS