Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van Commissies van het ministeri...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1951-1982
1940-1985
Naam archiefblok:
Ministerie van Sociale Zaken (1949-1951), Sociale Zaken en Volksgezondheid (1951-1972) en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (1972-1982), Commissies en Gedeponeerde Archieven
Volksgezondheid, Commissies en gedep. archieven
Archiefbloknummer:
S28
Omvang:
6,70 meter; 281 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en haar taakvoorgangers
Prinses Beatrix Poliofonds (Nationaal Fonds voor de Bestrijding van de Kinderverlamming)
Stichting Verpleging Geestelijk Gestoorden
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De Commissie Nationaal Plan Gezondheidsvoorlichting en –Opvoeding (GVO) had als taak voorstellen te doen omtrent de structuur en de financiering van GVO, een landelijk overleg- en adviesorgaan en een nationaal instituut voor GVO. De Commissie tot het verrichten van een nadere studie inzake de organisatie van de geneeskundige- en gezondheidszorg in de droogkomende Zuiderzeepolders legde zich specifiek toe op de rol van de huisarts en de gerelateerde geneeskundige gezondheidszorg in de polders. De Commissie van Advies Gezondheidszorg Zuiderzeepolders werd opgericht aangezien de hiervoor genoemde commissie te groot was om een beknopt advies uit te brengen. Deze adviescommissie adviseerde de minister en tevens de landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders over maatregelen met betrekking tot de geneeskundige- en gezondheidszorg. Het Beleidsadviescollege Automatisering Gezondheidszorg en haar taakvoorganger had als taak om de ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Onderwijs en Wetenschappen en Binnenlandse Zaken te adviseren inzake het te volgen beleid ten aanzien van de automatisering in de gezondheidszorg, het nemen van wettelijke maatregelen ten aanzien van de automatisering en de financiering van automatiseringsactiviteiten. De Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk deed onderzoek naar de demografische ontwikkeling in Nederland. Haar taak was om de verwachte demografische ontwikkeling en de gevolgen hiervan op de gezondheidstoestand van de bevolking in Nederland te onderzoeken. Het Prinses Beatrix Fonds had als doel het bestrijden van de oorzaak en de gevolgen van kinderverlamming. In de loop der jaren heeft het fonds haar werkterrein uitgebreid naar bewegingsstoornissen en spierziekten. De Stichting Verpleging Geestelijk Gestoorden werd opgericht namens de ministers van Sociale Zaken en Financiën en het bestuur van de provincie Noord-Holland om de aankoop en de verbouwing van het gesticht ‘Het Apeldoornsche Bosch’ te Apeldoorn in goede banen te leiden.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
01.01.02 1.01
Inhoud
Selectie en vernietiging
Aanvullingen
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Bewaarplaats van originelen
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Verwante archieven
Publicaties
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1940-1985
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhave 2003 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2008
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door PWAA op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2 .Eindredactie: Diederick Kortlang, 4 januari 2010
Auteur:
PWAA, Rotterdam
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS