Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Ministerie van Marine: Be...
 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1940-(1950
1940-945
Naam archiefblok:
Ministerie van Marine: Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, vanaf 1941 tevens minister van Marine, vanaf 1945 minister van Marine en Scheepvaart, te Londen
Bevelhebber Zeestrijdkrachten
Archiefbloknummer:
D27520
Omvang:
34 meter; 445 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Bevelhebber der Nederlandse Zee- en Marineluchtstrijdkrachten
Ministerie van Defensie, Ve afdeling, Zeemacht
Ministerie van Marine
Ministerie van Marine en Scheepvaart
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief is ontsloten door klappers en indices. Het bevat stukken over de Nederlandse schepen die naar Engeland waren uitgeweken en de integratie van deze schepen in de Britse marineorganisatie, gegevens over het personeel (onderscheidingen, decoraties, onderzoek naar politieke gezindheid, gesneuvelden, vermisten en geïnterneerden), gegevens over afzonderlijke schepen (onderhoud, krijgsverrichtingen, verliezen), stukken van het Bureau Koopvaardijzaken (konvooien, bewapening van koopvaardijschepen en beveiliging), het oorlogsdagboek van het marinehoofdkwartier in Londen (1940-1945), financiële stukken, inlichtingenrapporten over bezet Nederland en Nederlands-Indië, plannen voor de bouw van nieuwe schepen en vliegtuigen, plannen voor de wederopbouw van havens en bases in Nederland en Nederlands-Indië, enkele stukken over de naoorlogse grensregeling in de Eems-Dollard en stukken over de militaire samenwerking met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op basis van de Singapore Overeenkomst (1940-1941).
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.12
Inhoud
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Bijlagen
Overzicht van geraadpleegde bronnen
Hoofdenlijst gebruikt bij de vorming van het betreffende archief
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
1 Agenda's
2 Indices
3 Serieel
4 Telegrammen
5 Bureau nalatenschappen
6 Dagboeken
7 Aanvullingen
Kenmerken
Datering:
945-1940
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Otto van der Meij, 20060818
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1998
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; Lexicon der Nederlandse Archieftermen , Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983.
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Emiel Mettes / Han Cuijpers
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS