Uw zoekacties: Inventaris van archieven inzake de Wetgeving voor Nederlands...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1830-1923
1830-1923
Naam archiefblok:
Archieven Wetgeving Nederlands-Indië, 1830-1923
Wetgeving Nederlands-Indië
Archiefbloknummer:
K23501
Omvang:
1,80 meter; 111 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven , getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Commissie voor de strafwetgeving in Nederlands-Indië
Bijzondere commissie herziening Indisch privaat- en strafrecht
Scholten van Oud-Haarlem, C.J.
Wichers, H.L.
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de presidenten van het Hooggerechtshof te Nederlands-Indië, Scholten van Oud-Haarlem en H.L. Wichers, evenals de Commissie-Scholten van Oud-Haarlem, de Commissie van Strafwetgeving in Nederlands-Indië en de Bijzondere Commissie herziening Indische privaat- en strafrecht, bevat archiefmateriaal over de periode 1830-1923. Het materiaal betreft voornamelijk correspondentie, minuten van correspondentie, rapportages, nota's, evenals concepten en ontwerpen aangaande wetgeving en regelementen, opgesteld o.a. door de des betreffende instanties, personen, en bestuurlijke of wetegevende organen in Nederland en Nederlands-Indië. Tevens komen voor in dit archief, verschillende commentaren, rapporten van o.a. de Raad van State en de verschillende commissies en presidenten van het Hooggerechtshof te Nederlands-Indië. Dit evenals regelementen, wettelijke voorschriften inzake weeskamers, de burgelijkestand en de overdracht van onroerende goederen, gouvernementele besluiten, ontwerp van ordonnantie, en stukken betreffende het Wetboek van Koophandel.De rubrieken van het gewichtigste archief, dat van C.J. Scholten van Oud-Haarlem, hebben betrekking op de instelling en het opheffing van de commissie Scholten van Oud-Haarlem, evenals de wetgeving rechterlijke organisatie burgerlijk wetboek, de totstandkoming van een wetboek van koophandel, het opstellen van een reglement op de administratie der politie en criminele en de civiele rechtsvordering onder de inlanders op Java en Madoera. Tevens komen er rubrieken voor m.b.t. reglementen op de burgerlijke rechtvordering, het reglement op de strafvordering, en een rubriek niet-wetgevingsaangelegenheden. Deze laatste rubriek bevat ondermeer stukken van een begrotingstechnische aard, stukken betreffende staatsleningen en het vergaan van schepen, maar ook materiaal aangaande de vervolging van ambtenaren in Nederlands-Indië door particulieren, en stukken betreffende het besluit over het kostuum der rechterlijke ambtenaren.In dit archief zijn ook opgenomen een 'compendium van de belangrijkste civiele wetten en gewoonten der mohammedanen'. Tevens zijn er stukken betreffende kwesties rond de slavernij, het concordantiebeginsel, en de toepassing van het burgerlijk- en handelsrecht op de inlandse bevolkingen in relatie tot hun eigen wetgeving. Bij het archief van H. L. Wichers is tevens een naam-index toegevoegd aangaande zijn correspondentie die u d.m.v. dit archief kunt raadplegen.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.10
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Bewaarplaats van originelen
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
Overzicht van geraadpleegde bronnen
Kenmerken
Datering:
1830-1923
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 29 april 2008 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1991
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
J. H. Kompagnie
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS