Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van het Ministerie van Justitie:...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1915-1955
1853-1963
Naam archiefblok:
Ministerie van Justitie, Verbaalarchief, 1915-1955; Kabinetsarchief, 1915-1940
Justitie / Verbaal en Kabinet
Archiefbloknummer:
J25511
Omvang:
1068,30 meter; 10153 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Justitie, Eerste Afdeling
Ministerie van Justitie, Tweede Afdeling
Ministerie van Justitie, Derde Afdeling
Ministerie van Justitie, Vierde Afdeling
Ministerie van Justitie, Vijfde Afdeling
Ministerie van Justitie, Zesde Afdeling
Ministerie van Justitie, Zevende Afdeling
Ministerie van Justitie, Achtste Afdeling
Ministerie van Justitie, Afdeling Politie
Ministerie van Justitie, Algemeen Secretariaat
Ministerie van Justitie, Algemene en Kabinetszaken
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal van Politie
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat met name stukken over de volgende onderwerpen: adelszaken; auteursrecht; gevangenissen, tuchtscholen, rijksopvoedingsgestichten, rijkswerkinrichtingen en reclassering; gratieverlening en voorwaardelijke invrijheidstelling; toezicht op de organisatie van kerkgenootschappen; naturalisatie (Nederlanderschap); notariaat; politie; personeel van de rechterlijke macht; rechterlijke organisatie; toezicht op rechtspersonen (zoals naamloze vennootschappen en verenigingen); strafrecht en strafvordering; vreemdelingen; wetgeving, bijzondere jeugdzorg en bijzondere rechtspleging. In deze periode werd één algemeen, chronologisch geordend verbaal gevormd, maar de eigentijdse toegangen, zoals de indices en klappers, werden afzonderlijk per afdeling bijgehouden. De onderzoeker dient dus eerst na te gaan welke afdeling met een bepaalde taak was belast. Het geheim archief van de jaren-1920 en -1930 bevat onder meer stukken over communisten (bolsjewisten), over de 'zaak-Oss' (1928-1940) en over Joodse vluchtelingen uit Duitsland vanaf 1933. Het kabinetsarchief bevat overwegend personeelskwesties, zoals benoeming en ontslag van notarissen en leden van de rechterlijke macht.
Inhoud en structuur van het archief
2.09
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht van bestanddelen van het archief van het Ministerie van Justitie tot 1950/1955, die niet in het chronologische (verbaal-)systeem zijn opgenomen
Bijlage 2: Schematisch overzicht van de belangrijkste taken van het Ministerie van Justitie, verdeeld over de afdelingen
Bijlage 3: Overzichten van de organisatiestructuur van het Ministerie van Justitie
Bijlage 4: Overgang van afdelingen van het Ministerie van Justitie op het Dossierstelsel
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1853-1955
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 17 juli 2007 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1988
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
S.M. Pereira
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS