Uw zoekacties: Inventaris van het archief gevormd door de Stichting Nederla...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
1930-1983
Naam archiefblok:
Stichting Nederlands Kunstbezit, 1930-1983
Stichting Nederlands Kunstbezit
Archiefbloknummer:
F28058
Omvang:
39,75 meter; 1212 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Stichting Nederlands Kunstbezit
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Op 11 juni 1945 werd de Stichting Nederlands Kunstbezit (SNK) opgericht. De primaire taak was het terugkrijgen van Nederlands kunstbezit dat tijdens de oorlog was ontvreemd. Er kwam een bureau in Den Haag onder leiding van J.G. van Gelder, dat zich richtte op het verzamelen van informatie over ontvreemde kunstobjecten, en een bureau in Amsterdam, onder leiding van Dr. A.B. de Vries, conservator van het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat laatste hield zich bezig met opsporen en terughalen. Het Amsterdamse bureau was onderdeel van het Commissariaat-Generaal voor de Behartiging van de Economische Belangen in Duitsland (Sectie VI: Kunstschatten, Bibliotheken en Archieven). Vanaf november 1945 werden alle werkzaamheden in Amsterdam geconcentreerd. In Duitsland werkte men samen met de geallieerde bezettingsautoriteiten. Het werk had al snel succes. Op 26 oktober 1945 kwamen de eerste 26 schilderijen op Schiphol aan en in de volgende jaren volgden duizenden kunstobjecten. Deze kostbaarheden werden in principe teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar of de erfgenamen. Deze moesten echter wel het bewijs leveren voor hun claim. Als er geen eigenaren konden worden gevonden of als de claims niet overtuigend waren, verviel het object aan de staat en werd het veelal openbaar kunstbezit. In sommige gevallen leidde onenigheid over de claims tot langlopende procedures (erven Goudstikker). In 1948 werd bij een onderzoek vastgesteld dat administratie en beheer van de SNK niet in orde waren. De Vries legde daarop zijn functie neer. Op 1 juli 1950 werden de werkzaamheden van de SNK overgedragen aan het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (Hergo) van het ministerie van Financiën. Met name met Oost-Europese landen is nog decennia onderhandeld over teruggave van kunstvoorwerpen (Collectie Koenigs). Het archief bevat informatie over de werkwijze van de stichting en honderden dossiers op naam van claims van eigenaren en nabestaanden.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
MAISAO-WOTAP 2.08
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
1. Tentoonstellingen in Amsterdam (inv. nr. 991)
2. Tentoonstellingen in Antwerpen, Delft, Enschede, Den Haag, Haarlem, Mechelen en Rotterdam (inv. nr. 992)
3. Alfabetische naamlijst van de collecties, de eigenaren van de nalatenschappen en de geliquideerde firma's die voorkomen in de inv.nrs. 952-959
4. Alfabetische lijst van namen van veilingen en veilingmeesters uit de inv.nrs. 952-960
5. Alfabetische lijst van de in de inv.nrs 432-442 genoemde plaatsen in België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en TsjechoSlowakije waaruit de verschillende transporten van kunstvoorwerpen naar Nederland zijn vertrokken
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1930-1983
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Elena Magnée-Smirnova, 5 oktober 2006
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1990
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie , Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie , Rijks Archiefschool, Utrecht 1975; Lexicon der Nederlandse Archieftermen , Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
J. Hazemeyer
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS