Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën:...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Ministerie van Financiën: Dossierarchief, 1831-1940
Financiën / Dossierarchief
1818-1946
Archiefbloknummer:
F25100
Omvang:
215.5 meter; 4376 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Financiën
Staatscommissie voor de Vervaardiging van Muntbiljetten 1852-1853
Staatscommissie tot Onderzoek van de Circulatie van Vreemde Muntspeciën in Nederland 1855-1860
Staatscommissie voor het Muntwezen 1872-1873
Staatscommissie inzake het Burgerlijk Pensioenwezen 1915-1920
Centrale Reorganisatie Commissie 1922-1931
Scheepvaartcommissie 1924-1928
Commissie van Advies inzake Financiering en Belegging van Staatsfondsen 1924-1927
Commissie van Advies voor het Werkloosheidssubsidiefonds 1936-1941
Commissie Vereenvoudiging Gemeente-Administratie / Subcommissie voor de Onderwijsadministratie 1936-1940
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het dossierarchief bevat de stukken die zijn afgescheiden van het chronologische verbaalarchief. Het rubriekenschema van de inventaris geeft een goed beeld van de veelheid van taken van het ministerie. Rubrieken 01 en 02 betreffen de organisatie en het personeel van het ministerie, het Koninklijk Huis, de Ministerraad en de Hoge Colleges van Staat. Rubriek 03 bevat stukken over de Instructiewet voor de Algemene Rekenkamer en de Comptabiliteitswet. Rubriek 04, Financieel beleid, bevat bescheiden over de totstandkoming en wijziging van de staatsbegrotingen. Dan volgen de rubrieken 05 Beheer van de staatsschuld, 06 Binnenlands geldwezen, met stukken over het muntwezen en 07 Buitenlands geldwezen en betalingsverkeer, met rapportage over de financieel-economische situatie in andere landen, stukken over deviezenregelingen en verlening van exportkredietgaranties. De rubrieken 11 en 12 betreffen specifieke taken van het departement: de liquidatie van de wees- en momboirkamers en het beheer van stichtingen afkomstig van opgeheven weeskamers. Rubriek 13 betreft de rechtpositie, bezoldiging, pensioenen en wachtgelden van de rijksambtenaren. Rubriek 16, Toezicht op de financiën van provincies en gemeenten, bevat onder meer bescheiden betreffende het verstrekken van voorschotten uit het Werkloosheidssubsidiefonds aan gemeenten, 1934-1940. In rubriek 19 zijn stukken te vinden over de uitvoering van financiële paragrafen van wetten als de Woningwet en de Tiendwet.Het meest omvangrijk is rubriek 20: Toezicht op de uitgaven van de ministeries. Bij Sociale Zaken zijn er veel stukken betreffende de werkverschaffing, bij Waterstaat betreffende concessies aan - en exploitatie-overeenkomsten met spoor- en tramwegondernemingen. In rubriek 21 zijn enige gedeponeerde archieven beschreven, waaronder die van de Bezuinigingsinspectie en van de Centrale Reorganisatie Commissie tot onderzoek naar bezuinigingen bij de buitendiensten van de departementen, 1922-1931.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.08
Inhoud
Selectie en vernietiging
Aanvullingen
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Verwante archieven
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
00 Algemeen
04 Financieel beleid
06 Beheer der staatsschuld
08 Belegging van fondsen
13 Ambtenarenzaken
14 Belastingen
15 Domeinen
19 Crisiszaken en oorlogseconomie
21 Gedeponeerde archieven
22 Generale Thesaurie vanaf 1941
23 Kabinet
Kenmerken
./@findaidstatus:
unverified-full-draft
./@langencoding:
iso639-2b
Landcode:
NL
Archiefdienst code:
NL-HaNA
Public ID:
-//Nationaal Archief//TEXT (NL-HaNA::2.08.41::Ministerie van Financiën: Dossierarchief, 1831-1940)//NL
Naam:
2.08.41.ead.xml
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1997
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie:Elena Magnée-Smirnova , 20070306
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie , Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie , Rijks Archiefschool, Utrecht 1975; Lexicon der Nederlandse Archieftermen , Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS