Uw zoekacties: Inventaris van archieven van het Ministerie van Economische ...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1934-1951
1933-1951
Naam archiefblok:
Ministerie van Economische Zaken: Accountantsdienst; College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid voor het Bevrijde Nederlandse Gebied: Accountantsdienst
EZ / Accountantsdienst
Archiefbloknummer:
E20160
Omvang:
20.5 meter; 141 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Economische Zaken / Crisis-Accountantsdienst 1935
Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart / Crisis-Accountantsdienst 1935-1937
Ministerie van Economische Zaken / Accountantsdienst (ADEZ) 1937-1940
Acountantsdienst van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij 1940-1943
Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart / Accountantsdienst 1944-1945
Departement van Landbouw en Visserij / Accountantsdienst 1944-1945
Accountantsdienst van het College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid voor het Bevrijde Nederlandse Gebied (ADCO) 1944-1945
Ministerie van Handel en Nijverheid / Accountantsdienst 1945-1946
Ministerie van Economische Zaken / Accountantsdienst 1946-1951
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening / Accountantsdienst 1946-1951
Samenvatting van de inhoud van het archief:
In maart 1933 was er een speciale Crisisaccountantsdienst opgericht die financieel toezicht diende te houden op het groeiende ambtelijke apparaat dat zich bezig hield met economische maatregelen ter bestrijding van de crisis. Met het uitbreken van de oorlog in 1939 richtte het werk zich steeds sterker op de controle van de voedseldistributie (het Centraal Distributiekantoor, CDK) en meer in het bijzonder onderzoeken naar prijsopdrijving. Daarnaast hield de dienst zich bezig met het toezicht op de circa twintig Rijksbureaus voor Handel en Nijverheid. Het archief bevat de nodige informatie over de economische situatie in bezet Nederland. Na de bevrijding van het zuiden bestond er korte tijd een Accountantsdienst van het College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid voor het bevrijde Nederland die vanuit Tilburg opereerde. Dit deel van het archief bevat informatie over de economische situatie in het zuiden van het land tijdens de laatste fase van de oorlog. Na de bevrijding kreeg de accountantsdienst onder meer de opdracht financieel controle te houden op het Commissariaat-Generaal voor de behartiging van de Nederlandse economische belangen in Duitsland, de Netherlands Office for Relief and Rehabilitation (NORR) en beheerders van bedrijven van collaborateurs.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.06
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Publicaties
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1933-1951
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Elena Magnée-Smirnova, 4 oktober 2006
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1995
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven , ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven , geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie , Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie , Rijks Archiefschool, Utrecht 1975; Lexicon der Nederlandse Archieftermen , Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS