Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van het Gezantschap, later de Am...
 
 
Beschrijving van het archief
merendeel 1955-1974
1943-1974
Naam archiefblok:
Nederlands Gezantschap (later Ambassade) in Italië (Rome), Consulaat (-Generaal) te Genua (1945-1958), Consulaat-Generaal te Milaan en Consulaat te Napels (1943-1970)
Amb. en Consulaten Italië
Archiefbloknummer:
Z112
Omvang:
18,50 meter; 1499 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Gezantschap / Ambassade Rome, 1955-1974
Consulaat / Consulaat-Generaal Genua, 1945-1958
Consulaat-Generaal Milaan, 1955-1974
Consulaat Napels, 1943-1970
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat agenda's van ingekomen en uitgaande stukken; stukken m.b.t. de organisatie; protocollaire aangelegenheden (oa. koninklijke bezoeken); juridische aangelegenheden (oa. oorlogsrecht); internationaal privaatrecht (oa. Unidroit); verbetering van (lucht)havens; luchtvaart; economische betrekkingen; in- en uitvoer; industrie; werving arbeidskrachten; culturele aangelegenheden (kernenergie, ruimtevaart, monumentenzorg).Verder zijn er veel stukken betreffende de binnenlandse politieke ontwikkelingen, de buitenlandse betrekkingen en samenwerking met internationale organisaties (oa. EGKS, EURATOM, EEG, VN, WEU, NAVO).
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
20.01 2.05
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Bijlagen
Concordansen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1943-1974
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie:Sita Bhagwandin, 3 december 2009 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2009
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS