Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur van Surin...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Beschrijving van het archief
merendeel (1828) (1778-1876(1879)
(1778-1876
Naam archiefblok:
Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen
Nieuwe Weeskamer Suriname vanaf 1828
Archiefbloknummer:
145
Omvang:
53,50 meter; 3028 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Commissie (uit het gemeentebestuur) tot de zaken van de Nieuwe Wees-, en Onbeheerde Boedelkamer, 1828-1832
Commissie tot de zaken van de Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer, 1833-1836
College van Commissarissen voor het departement van de Onbeheerde Boedels, 1836-1876
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken afkomstig van de Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer en haar opvolgers. Het betreft onder andere notulen, registers van overledenen en boedels, last- of schuldboeken, kasboeken, journalen van ontvangsten en uitgaven. Verder stukken betreffende de Pupillaire Raad, zoals een notulenboek van dagelijkse verrichtingen, naamregisters van wezen, grootboeken en provisie-rekeningen.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen

Op de inventaris van de papieren van de Nederlands-Israëlitische weeskamer, opgemaakt door de weesmeester van de kamer op 30 juni 1839, tot overgave ingevolge bovengemeld besluit van 19/20 november 1838 (Gouvernementsblad van Suriname, nummer 13) komt deze aantekening voor: 'Een groot gedeelte van de papieren...... zijn door ouderdom en insecten in een bedorven en onleesbaren staat, zijnde dezelve uithoofde van gemis van een behoorlijk locaal tot dusverre bewaard geweest in een van de negerlocalen op het erf van de Nederl. Israëlitische kerk'. Omtrent de vernietiging van papieren behorende tot de archieven van de Portugees Israëlitische en van de Hoogduitse Israëlitische Weeskamer, vindt men ook nog melding gemaakt in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) XLI, 1918, deel I, bladzijde 123 en in de inventaris van het 'Archief der Nederlandsch-Portugeesch-Israëlitische gemeente in Suriname, door mr. R. Bylsma', nummer 161 (zie: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) XLII, 1919, deel I, bladzijde 310). Blijkens dit laatste stuk zijn in maart, april en mei 1843 papieren afkomstig van de beide ontbonden Israëlitische weeskamers die, door allerlei oorzaken bijna vergaan en onbruikbaar waren geworden, verbrand. Dit is na voorafgaand onderzoek geschied ingevolge een resolutie van de gouverneur-generaal van 9 januari 1843, nummer 23, genomen op een voorstel van het College van commissarissen voor het departement van onbeheerde boedels van 3 januari 1843, nummer 1. De verbrande stukken waren tot die tijd bewaard in door ouderdom onbruikbaar geworden kisten, in het zogenaamde Cholerahuis. Doch niet alleen het archief van deze weeskamer, ook dat van de Nieuwe wees-, curatele- en onbeheerde boedelkamer heeft verliezen geleden. De toestand van de stukken bewijst dat vele van hun, door de invloed van klimaat, vocht en insecten, zijn geschonden. Maar ook door brand zijn vele papieren verloren geraakt, wat uit het volgende moge blijken. Op 8 september 1832 werd een akte *  verleden voor Pieter Vos, gezworen klerk van de kolonie Suriname, waarin Albertus Johannes Heidweiller *  , boekhouder te Paramaribo, o.a. verklaarde dat bij de brand aldaar op de 3e en 4e van die maand, ook het huis dat hij in de Jodenbreedstraat bewoonde een prooi van vlammen was geworden. Voorts - 'dat hij toen onder zijn berusting heeft gehad diverse kisten met papieren en documenten betrekkelijk de Boedels Girius, Jool Gomperts, Ootman en meer anderen, alsmede aangaande de zaken van mevrouw Michaud. Dat hij comparant niet weet of dezelve kisten met papieren en documenten bij het bovenbedoeld ongeluk zijn verbrand, vernield of op een andere wijze in het ongerede geraakt, dan wel of dezelve en zoo ja, bij wien geborgen zijn'. Ook tussen de jaren 1891-1896 schijnt een aantal oude papieren, blijkbaar behoord hebbende tot het archief van de weeskamer in Suriname, aldaar door begraven te zijn opgeruimd. Volgens ambtelijke berichten waren ze bij de opruiming reeds grotendeels vergaan en onbruikbaar (zie: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA) XLI, 1918, deel I, blz. 123-124).

Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1876
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1 . Eindredactie: Florie Barnhoorn, 2 maart 2007
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Algemeen Rijksarchief, Den Haag, en Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS