Uw zoekacties: Stegeman, familie
x1537 Stegeman, familie ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1537 Stegeman, familie ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De familie Stegeman in Zwolle.

Op 18 februari 1869 trouwde Lambertus Stegeman te Zwolle met de 21-jarige Amsterdamse Lubberta Schwab. De bruidegom kwam uit Zutphen en voer als beurtschipper naar talloze plaatsen in Nederland. Uit dit huwelijk werden naast de dochters Aaltje, Geziena, Berendina en Hermina Willemina ook nog twee zonen geboren, te weten Berend en Johannes. Na het overlijden van Lambertus Stegeman op 1 oktober 1901 werd de boedel, de bezittingen, de vorderingen en schulden getaxeerd en gewaardeerd. In de boedel bevonden zich een woning aan de Buitenkant te Zwolle, waarvan de onverdeelde helft al in 1854 door Lambert's vader Berend Stegeman was gekocht, alsmede een overdekt ijzeren tjalkschip, genaamd "Lubertha", liggend tegenover het woonhuis in de Thorbeckegracht. Lubberta , wonende aan de Deventerstraatweg 53, overleed op 88-jarige leeftijd in 1936. De nalatenschap bedroeg ruim 7000 gulden, waarin acht familieleden gerechtigd waren.

Berend Stegeman verwierf het woonhuis aan de Deventerstraatweg te Zwolle. Berend was bouwkundige en als opzichter-tekenaar al sinds 1908 werkzaam bij het regionaal bekende architectenbureau Meijerink te Zwolle. In 1933 vierde hij zijn 25 jarig dienstverband. Als blijk van waardering ontving Berend van Mannes Meijerink een album met foto's van alle bouwwerken waaraan hij gewerkt had. Meijerink formuleerde het als volgt: "Ge hebt gedurende 25 jaren met ernst uw werk opgevat en bewezen met liefde en trouw uw taak te hebben verricht. We kunnen, mijn zoon, zowel als ik, niet anders doen, van u recht hartelijk danken en den wensch uitspreken, dat het u gegeven worde nog tal van jaren in gezondheid en met opgewektheid te mogen arbeiden in het vak dat ge liefhebt en waarvoor ge leeft".
Van circa 1922 tot circa 1929 was Berend's broer Johan Stegeman, procuratiehouder bij Reinders Oliefabrieken, betrokken bij de Commissie van het Jongerenwerk. Deze commissie maakte onderdeel uit van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging "De Heer is onze Bannier". Doelstelling van deze commissie was om "jongemannen tot Jezus Christus te brengen". Stegeman was een begenadigd schrijver. Zijn teksten van de talloze redevoeringen tijdens ouderavonden, familieavonden, kerstfeestvieringen, tentoonstellingen en andere bijeenkomsten zijn bewaard gebleven. Uit een aantal redevoeringen, bekend onder de titels "George Williams", "Plichtsgevoel", "Gehoorzaamheid" en "Ons doel", blijkt welke boodschap deze gedreven commissievoorzitter de jeugd mee wilde geven. Ik laat Stegeman zelf even aan het woord: "Den jongen tot Christus. Ga tot Hem die liefde is. Houdt aan in 't gebed en vraagt Hem die groote genade om liefde in het hart van den jongen. De liefde brengt u tot den jongen en de liefde brengt u beiden tot het Kruis. Zoo zullen wij zelf gezegend, anderen ten zegen zijn en met ons doel zullen wij een bolwerk kunnen opwerpen tegen revolutie en ongeloof en onze jongens vormen tot mannen met karakter, aan wien ons nageslacht zich gerust zal kunnen toevertrouwen". Stegeman overleed in 1933 op 45-jarige leeftijd.

De op 10 april 1898 te Kampen geboren Nicolaas Boer behaalde in 1917 zijn onderwijzersakte. Vermoedelijk kort voordat hij op 7 mei 1917 begon als tijdelijk onderwijzer aan de dorpsschool te Raalte. Van 3 september tot 21 oktober viel hij in op lagere scholen in Nijverdal en Haarle. Na het vervullen van zijn militaire dienst in 1918 kwam Boer op 1 oktober 1919 terecht aan de Openbare School B te Ruitenveen in de gemeente Nieuwleusen. Met ingang van 1 februari 1920 werd hij door de Nederlandsch Hervormde Zendingsgemeente te Doetinchem benoemd tot onderwijzer aan de bijzonder lagere school in de buurtschap Halle in de gemeente Zelhem.
In augustus 1921 is Boer weer terug in Zwolle. Hij kwam als onderwijzer terecht op de "Oranjeschool", uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs te Zwolle. In 1921 behaalde hij zijn hoofdakte en in 1923 de akte Frans LO. Toen Boer op 10 april 1963 eervol ontslag ontving had hij ruim 42 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt, het laatst op de Prinses Julianaschool aan de Warmoesstraat te Zwolle. Boer, gehuwd met de uit Franeker afkomstige Baukje Hofman (1897-1991), overleed te Oldebroek op 2 december 1977.

Zijn dochter, mw. G. Stegeman-Boer te Zwolle, vertelde over haar vader: "Hij kwam als onderwijzer aan de Oranjeschool in Zwolle. Daarna kreeg hij een aanstelling als hoofd der School met de Bijbel te Westenholte, waar hij negen jaar gewerkt heeft. Onderwijzend personeel: Jaap de Haan, Piet Kloosterman, Bert Kuipers (ouders schoenenzaak Sassenstraat), Lien de Vries en de bekende Zwolse verhalenvertelster Janna van de Waarde (die handwerkles gaf). Tenslotte nog meester Koen, die heel aardig was en in de middagpauze de tuin bij de school verzorgde. In deze tuin stonden veel planten en maar liefst 16 vruchtbomen".


Over het archief.

Het familiearchief Stegeman te Zwolle loopt over de jaren 1901-1988 en kent een omvang van 0,24m1. Het archiefje werd in juni 2014 door de heer H. van 't Blik te Blaricum aan het Historisch Centrum Overijssel geschonken. Het archief is openbaar.
Plaatsingslijst
2. Johan Stegeman
3. Berend Stegeman
4. Nicolaas Boer
Kenmerken
Datering:
1901 - 1963
Omvang archiefblok:
0,24
Toegang:
Seekles, J.J., Plaatsingslijst van het archief van de familie Stegeman, 1901 - 1963, Zwolle (2014).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS