Uw zoekacties: Vereniging Plaatselijk Belang te Heino
x1494 Vereniging Plaatselijk Belang te Heino ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1494 Vereniging Plaatselijk Belang te Heino ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Vereniging Plaatselijk Belang Heino werd op 21 mei 2001 opgericht. Tijdens de op 25 juni 2001 gehouden ledenvergadering werd besloten de statuten notarieel te laten vaststellen. Ten overstaan van de te Heino gevestigde notaris mr. J.H. Kappert werd op 20 augustus 2001 door de heren J. Nijhoff en H. Boelhouwer de vereniging statutair opgericht. Genoemde heren traden aan als eerste voorzitter en secretaris van het bestuur. Tot overige bestuursleden werden benoemd mw. H.B.G. Siemers-Buis (penningmeester), G.J.E.M. van Tongeren en R.M. Hoppen.
Het doel van de vereniging werd als volgt omschreven:
a. Het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Heino
b. Een klankbord van en naar het gemeentebestuur van Raalte naar aanleiding van vragen en suggesties uit de bevolking.
Het werkgebied omvat het dorp Heino en directe omgeving. Plaatselijk Belang Heino streeft geen politieke doelen na en is niet gebonden aan een politieke partij in de gemeenteraad van Raalte.
Tijdens de jaarvergadering van 2004 werd de organisatiestructuur van de vereniging ingrijpend gewijzigd. Het tot dan uitvoerend bestuur werd omgevormd naar een algemeen bestuur. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormden voortaan het dagelijks bestuur.
Daarnaast werden er een drietal commissies ingesteld, te weten:
a. Commissie Ruimtelijke Ordening, Woningbouw en Veiligheid (ROWV)
b. Commissie Accommodaties en Voorzieningen (AV)
c. Commissie Interne Zaken (IZ)
De commissies werden eveneens met niet-bestuursleden, betrokken burgers, aangevuld. Taakvelden werden beschreven. Voor het behoud van het zwembad "de Tippe" werd een aparte werkgroep samengesteld.
Om het overleg met en de communicatie tussen de gemeente en de PB's in de kernen van de gemeente Raalte te verbeteren en vorm te geven werd in 2006 een bestuursconvenant afgesloten. Het College erkende hiermee de meerwaarde van een goed overleg met Plaatselijk Belang over aangelegenheden, die betrekking hebben op de ontwikkelingen in de betreffende woonkernen. Tevens werden een contactwethouder en een contactambtenaar aangewezen. Het College besloot eveneens om jaarlijks een werkbezoek aan de woonkern te brengen, teneinde ontwikkelingen te bespreken en problemen of knelpunten daadwerkelijk in ogenschouw te nemen.
Thans is Plaatselijk Belang een bloeiende vereniging. Ruim 800 huishoudens zijn bij de belangenorganisatie aangesloten. PB onderhoudt actief contacten met een aantal belangrijke maatschappelijke organisaties in het dorp en voert op een jaarlijkse basis overleg met de raadsfracties en de wethouder. PB heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke vertolker van de gevoelens en meningen van de burgers van Heino.
1. Het archief
2. Overzicht van bestuursleden
Inventaris
Kenmerken
Datering:
2001 - 2011
Omvang archiefblok:
0,25 m
Toegang:
Seekles, J.J., Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging Plaatselijk Belang te Heino, 2001 - 2011, Zwolle (2013).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS