Uw zoekacties: Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT)
x1481 Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1481 Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Over het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme en rechtsvoorganger.

Op 26 januari 1984 werd door de burgemeester van Heino, Drs.J.L.H.M. Berger, en de directeur van de V.V.V. te Almelo, B.C. Oomens, de vereniging "Provinciale VVV Overijssel" (PVVVO) opgericht. De vereniging werd gevestigd te Zwolle. Het doel van de vereniging was om het toerisme en de recreatie in en naar Overijssel te bevorderen, voorlichting te geven over toeristische en recreatieve mogelijkheden en de samenwerking tussen de VVV's in hun eigen regionaal werkgebied te verbeteren. De plaatselijke VVV's konden lid worden van de vereniging. Statutenwijzigingen vonden plaats in 1988 en 1994.

Het algemeen bestuur bestond uit tien leden, te weten 6 VVV-bestuursleden, waarvan 2 uit elk van de regio's Overijssels Waterland, Overijsselse Heuvelrug, alsmede Salland en Twente. De overige vier bestuursplaatsen waren zgn. kwaliteitszetels, te bezetten door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Horeca en de Recron. Het bestuur liet zich ook bijstaan door enige adviseurs. De bezetting van het bureau bestond in 1989 uit tien medewerkers. Er werden per jaar twee algemene ledenvergaderingen gehouden.

Gedurende de jaren 1992-1993 werd gewerkt aan een verbetering van de VVV-structuur in Overijssel. De sleutelwoorden waren samenwerking, korte commmunicatielijnen en efficienter werken. Gelet op het economische belang van de toeristische sector in Overijssel moest de vernieuwde onderlinge samenwerking leiden tot meer zakelijkheid in het belangrijke informatie- en bemiddelingswerk van de VVV's. De Provinciale VVV Overijssel ging steeds meer ontwikkelen tot het toeristisch marketing- en promotiebureau voor Overijssel.

Op 1 juni 1994 werd door het bestuur van de Provinciale VVV Overijssel een tweetal dochtermaatschappijen statutair opgericht, te weten de Stichting Overijssels Bureau voor Toerisme (OBT) en de Stichting Vakantie Boekings Centrale Overijssel (VBCO). Naast het bevorderen van het toerisme in en naar Overijssel was de belangrijkste taak voor het OBT: het geven van adviezen aan- en het samenwerken met plaatselijke VVV's, samenwerkingsverbanden, overheid, bedrijfsleven en organisaties. De VBCO had tot doel het uitoefenen van touroperator- en vakantieboekingscentrale-activiteiten. Beide stichtingen vormden de enige twee leden van de PVVVO.

Gedurende 1998 ontstond in het bestuur van de PVVVO/OBT de discussie over de strategie en de structuur van de organisatie. Dit vanwege veranderingen in de markt en de sterk toegenomen concurrentie. Het werd als noodzaak gezien om de kennis en slagkracht binnen de organisatie te vergroten. Een hoogwaardiger kwaliteit van het toeristische product en de dienstverlening alsook een gunstiger prijsstelling zijn van groot belang. Als daarnaast tevens behoefte bestond om interne processen adequater te organiseren biedt fusie met een verwante instelling de oplossing. De begeleiding van het fusieproces was in handen van De Galan Groep te Bussum.

De oprichting van de nieuwe organisatie, Stichting Holding Gelders-Overijssel Bureau voor Toerisme, gevestigd te Deventer, vond plaats op 6 juli 2000. Onder de holding fungeerden de Stichting VVV Vakanties Gelderland en Overijssel én de Stichting Gelders-Overijssel Bureau voor Toerisme als uitvoeringsorganisaties. De vereniging PVVVO werd ontbonden.

Met de komst van Regionale Bureaux voor Toerisme (RBT) vanaf 2003 was er sprake van veranderende en nieuwe verhoudingen in de toeristische keten. De RBT's werden primair verantwoordelijk voor het vermarkten van hun regio's. Hierdoor is er minder behoefte aan een GOBT dat zich bezighield met uitvoerende taken op het terrein van de regiomarketing.


In het in 2007 verschenen businessplan "de bakens verzet" werd de nieuwe koers van het GOBT beschreven. Deze werd uitgewerkt in drie kerntaken, nl. kennis, innovatie en coördinatie.

Lang heeft het GOBT de nieuwe koers niet kunnen uitdragen. In 2010 besloot GS van Gelderland om in het kader van de bezuinigingen de subsidie af te bouwen. Ondanks protesten van tal van organisaties bleef de provincie bij haar besluit. Op 17 juli 2011 besloot de Raad van Toezicht van het GOBT om de activiteiten na 12 1/2 jaar te beëindigen. Veranderende inzichten in de wijze waarop de vrijetijdseconomie in Gelderland en Overijssel wordt georganiseerd, hadden tot dat besluit geleid. De vrijetijdsector koos voortaan voor een invulling op provinciaal en regionaal niveau en niet meer op Oost-Nederlandse schaal. Het kantoor te Deventer werd per 1 januari 2012 gesloten.

Het archief.
Het archief van het GOBT en haar rechtsvoorganger de PVVVO is fragmentarisch bewaard gebleven. Het loopt over de jaren 1984-2010 en kent een omvang van 0,24m1. Het archief bevond zich in het kantoor van het GOBT aan de Pikeursbaan te Deventer. Het werd op 29 december 2011 aan het HCO geschonken. Het archief is openbaar.

Plaatsingslijst
Kenmerken
Datering:
1984 - 2010
Omvang archiefblok:
0,25 m
Toegang:
Seekles, J.J., Plaatsingslijst van het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT), 1984 - 2010, Zwolle (2011).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS