Uw zoekacties: Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden (VVH), later Vrijzinni...
x1415 Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden (VVH), later Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Noord-Oost-Overijssel te Ommen ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1415 Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden (VVH), later Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Noord-Oost-Overijssel te Ommen ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, afdeling Ommen wordt in 1949 opgericht. In de maand januari van dat jaar besluiten mevrouw A. Grootenhuis-Gesink, mevrouw M.J.M Mooijboer-Jansen en de heren G.J. Beijer en J.F. Hammer onder leiding van de secretaris van de propagandacommissie Vrijzinnig Hervormden Ds.J.S. Krol tot de oprichting en besluiten tevens dat de eerste kerkdienst op 20 februari gehouden zal worden in de woning van de familie Hammer. Ds. J.S. Krol zal daarin voorgaan.
Het doel van de oprichting was om een plaatselijke geloofsgemeenschap op Vrijzinnig Hervormde grondslag te stichtten. De afdeling Ommen werd daarmee de 13e plaatselijke afdeling van de VVH in Overijssel.
Na de eerste kerkdienst, waar een 20-tal Ommenaren aanwezig waren, groeide het aantal leden in het oprichtingsjaar naar 50. De woning van de familie Hammer werd dus al spoedig te klein.
Na vergeefse pogingen toestemming te krijgen om de leegstaande synagoge te gebruiken, lukte het uiteindelijk om in het 'Edithhuis' (waar door de week kleuteronderwijs werd gegeven) de diensten te houden. Er werd slechts een kleine vergoeding voor de verwarmingskosten gevraagd en een plaatselijk hotel gaf de stoelen in bruikleen.
Men hoefde nu niet meer naar Hervormde Gemeenten van vrijzinnige signatuur in de omgeving om hun kind te laten dopen of belijdenis te doen. De verhouding tussen de Hervormde Gemeente in Ommen zelf (van oudsher rechtzinnig) en de VVH was er één van een gewapende vrede. Zo werd het althans omschreven in het provinciaal VVH jaarverslag van 1950.
Daar er in 1970 een nieuw gebouw voor de kleuterschool kwam en het 'Edithhuis' verkocht werd, kon men van deze locatie geen gebruik meer maken. Na nog een korte periode het repetitielokaal van de muziekvereniging 'Crescendo' gebruikt te hebben, kreeg men uiteindelijk in 1978 een betere locatie: de bovenzaal van het Hervormd Centrum in Ommen.De sfeer tussen beide kerkgenootschappen was dus inmiddels verbeterd.
In de beginjaren wordt iedere veertien dagen een kerkdienst gehouden onder leiding van predikanten uit Deventer en Zwolle.Het ledenaantal blijft in de jaren '50 en '60 ongeveer hetzelfde (rond de 40 à 50). In de zeventiger jaren worden ook Remonstranten en Doopsgezinden uit Ommen en omgeving lid van de VVH en er treden leden toe uit de regio Hardenberg.
Vanaf de oprichting hield men Gemeente-avonden voor leden en men ging op zieken- en huisbezoek. Tijdens de Gemeente-avonden werden vaak sprekers uitgenodigd om een lezing te houden.
Collecten werden gehouden voor derden en er kwam catechisatie voor jongeren. In de beginjaren '60 werd overigens met de zondagsschool gestopt. Er was te weinig animo.
Af en toe zijn er huwelijksinzegeningen in Vrijzinnig Hervormde Kring geweest.

In 1994 komt het tot een naamswijziging. VVH wordt VGNO: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Noord- Oost Overijssel. Men vond deze naam beter passen omdat naast Vrijzinnig Hervormden ook meer Remonstranten en Doopsgezinden lid werden.
In 1999 kon men zelfs mevrouw E.J. Reinders aanstellen als kerkelijk werker. Haar opdracht was om activiteiten op te zetten met als doel meer mensen te betrekken bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. Tevens herdenkt men in 1999 het 50 jarig bestaan.
Toch loopt de belangstelling voor het traditionele kerkzijn terug. Het aantal leden daalt gestaag (in 2006 24). Men besluit in een buitengewone ledenvergadering op 12 september 2006 de Geloofsgemeenschap op te heffen, ingaande op 1 januari 2007.
Het archief van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden beslaat de periode 1949 - 2007 en bestaat voornamelijk uit stukken van organisatorische aard (notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen). Verder jaarbegrotingen, ledenlijsten en stukken over kerkdiensten en predikbeurten.
De omvang van het archief bedroeg bij binnenkomst op het HCO ongeveer 1.2 meter. Na inventarisatie bleef daar 0.36 meter van over.
Het archief is binnengekomen als een schenking van de heer J.Rutgers uit Wierden.
De archiefbescheiden zijn openbaar.
Kenmerken
Datering:
1949 – 2007
Toegang:
Boog, E.W., Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Vrijzinnig Hervormden (VVH), later Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Noord-Oost-Overijssel te Ommen, 1949 – 2007 , Zwolle (2013).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS