Uw zoekacties: Stichting Sociaal-Cultureel Werk Hasselt
x1365.11 Stichting Sociaal-Cultureel Werk Hasselt ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1365.11 Stichting Sociaal-Cultureel Werk Hasselt ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1970 vroeg de burgemeester van Hasselt aan twee raadsleden om een oplossing te zoeken voor het jeugdprobleem. Deze oplossing werd gevonden in het creëren van een stichting sociaal en cultureel werk Hasselt (Niet verwarren met de stichting waarvan dit archief afkomstig is). De stichting begon met opzetten van een jeugdsoos. Deze soos genaamd de "Fuik", werd gehuisvest in het voormalige schoolgebouw aan het Justitie Bastion. De doelstellingwas opvang van de jeugd en beteugeling van het vandalisme. In 1974 werd de soos gesloten wegens veel voorkomende ruzies en aangerichte schade.
In december 1974 werden de sociaal culturele activiteiten en de aanwezig accommodaties in Hasselt geïnventariseerd. Hieruit bleek dat er veel verenigingen vooral kerkelijke zijn die beschikken over een gebouw of lokaliteit waarin activiteiten plaats vinden voor de jeugd. Daarbuiten vinden geen activiteiten plaats. Een werkgroep adviseert en stichting Sociaal Cultureel werk op te richten.
Okt. 1975 overleg omtrent mogelijkheden en wensen voor vrije tijdsbesteding voor jongeren en ouderen in Hasselt Instelling van een werkgroep bestaande uit een aantal bestuurders en inwoners die geïnteresseerd zijn in het sociale en culturele leven.
20 januari 1977 wordt de stichting voor sociaal cultureel werk voor Hasselt en omstreken notarieel vastgelegd.
De stichting stelt zich ten doel het verrichten van sociaal cultureel werk ten behoeve van de gehele bevolking van Hasselt en omstreken.
De activiteiten zijn divers van aard en verlopen met meer of minder succes. De huisvesting is aanvankelijk voldoende maar door de groei en toename van de werkzaamheden, cursussen e.d. wordt de behoefte aan meer ruimte steeds groter.
De financiële kant is vanaf het begin niet rooskleurig. De subsidiëring geeft dikwijls aanleiding tot heftig overleg met vooral het gemeentebestuur. Bestuurswisselingen zijn daaraan debet Verantwoordelijk voor het financiële beleid zijn de diverse werkgroepen, wat veelal niet leidt tot de gewenste coördinatie en bezuiniging. Door een groot tekort werd het jongerenwerk NEON binnen de stichting in 1985 grotendeels stopgezet.
Ook de veelvuldige wisselingen van beroepskrachten en het niet meer toekennen van subsidie wegens wanbeleid voor het jaar 1986 zal mede aanleiding geweest zijn tot het ontbinden van de stichting in 1986.
In 1987 wordt een deel van de activiteiten overgenomen door, de op 29 april 1987 notarieel vastgestelde oprichtingsakte van, de Stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Hasselt
Het archief - voor zover nog aanwezig - werd geplaatst in de archiefbewaarplaats van de gemeente Hasselt.
De inventarisatie, grotendeels bestaande uit herordening van de documenten, heeft plaats gevonden in de jaren 2008 en 2009.
Hasselt januari 2009
Inventaris archief Stichting Sociaal-Cultureel Werk Hasselt 1975-1986 (1991)
1. Bestuur
2. Activiteiten
3. Financien
4. Gebouwen
5. Personeel
Kenmerken
Datering:
1975 - 1986 (1991)
Omvang archiefblok:
0,38 m
Toegang:
Inventaris van het archief van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Hasselt, 1975 - 1986 (1991), Hasselt (2009).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS