Uw zoekacties: Stichting Waterrecreatie Hasselt
x1365.10 Stichting Waterrecreatie Hasselt ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1365.10 Stichting Waterrecreatie Hasselt ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding archief Stichting Waterrecreatie te Hasselt
Op 30 januari 1975 werd door notaris de Vries te Zwartsluis de akte van oprichting van de Stichting Waterrekreatie Hasselt voorgelezen aan de burgemeester van de gemeente Hasselt Mr. P.T. van Hout Hiermede was een lang vervulde wens van het gemeentebestuur in vervulling gegaan.
Het doel van de stichting is het behartigen van de watersportbelangen voor Hasselt en omgeving. Het doel zal worden verwezenlijkt door het exploiteren van jachthavens met accommodaties het bevorderen van de samenwerking met organisaties die op het gebied van de watersport werkzaam zijn en het ter hand nemen of bevorderen van andere werkzaamheden waarmede de watersport in en rond Hasselt wordt gediend. Het bestuur zal bestaan uit een lid van het college van burgemeester en wethouders van Hasselt; twee leden door de gemeenteraad van Hasselt uit zijn midden aan te wijzen; drie leden door het bestuur van de Watersportvereniging aan te wijzen en drie leden door het stichtingsbestuur aan te wijzen. Hoewel in de stichtingsakte de mogelijkheid wordt opengelaten tot het exploiteren van meerdere jachthavens in Hasselt is het bij 1 jachthaven gebleven.
Een aantal jaren eerder was al een plan ontworpen voor het aanleggen van een jachthaven op een plek naast het zwembad aan de Veerweg. Omdat dat in verband met wederzijdse hinder van beroeps- en pleziervaart op het Zwartewater bezwaren opriep werd een nieuw plan opgezet voor de huidige plek aan de Molenwaardstreng naast de scheepswerf van de firma Bodewes.
Op 21 juni 1975 werd de jachthaven geopend door de commissaris der Koningin in de provincie Overijssel en het beheer ervan overgedragen aan de Stichting Waterrekreatie Hasselt.
De verslagen van de bestuursvergaderingen geven een indruk van de activiteiten die worden ontplooid. Een havenmeester wordt aangesteld, plannen voor de bouw van een woning voor de havenmeester komen na veel overleg tot uitvoering en de noodzakelijke hulpmiddelen ten dienste van de ligplaatshouders worden in de loop de jaren aangeschaft In 1976 een eerste wolkje aan de blauwe hemel van samenwerking met de gemeente. De gemeenteraad acht het gewenst dat geen subsidie meer wordt verleend aan de stichting. Ook de wanbetalers onder de ligplaats huurders stijgt. Verstrengeling van belangen is niet uit te sluiten een bestuurslid ontvangt voor zijn werkzaamheden een gratis ligplaats. De winter 1975/1976 toont een aantal gebreken aan de stijgers. Palen voor markering van de boxen komen door de kracht van het ijs omhoog. In 1977 komt de woning voor de havenmeester naderbij. Plannen zijn beoordeeld en het dagelijks bestuur krijgt machtiging de bouw verder af te ronden. De tarieven voor het huren van een ligplaats in de haven worden jaarlijks bijgesteld. De begroting voor 1978 toont een tekort. Overwogen wordt toch subsidie aan te vragen bij het ministerie van economische zaken en de gemeente. Een bekend spreekwoord doet in deze opgang. Als de armoede binnenkomt gaat de liefde eruit De verhouding met de gemeente wordt minder soepel. Vooral als er grote uitgaven op stapel staan voor onderhoud. Bouw van een werkplaats. Beter toiletgebouw etc. In het midden van de tachtiger jaren wordt het plan geopperd om de jachthaven te privatiseren en over te dragen aan de stichting. Communicatiestoornissen op bestuurlijk niveau blijven niet uit, wat uiteindelijk aanleiding is dat het gemeentebestuur haar vertegenwoordigers in het bestuur terug trekt Over en weer worden verwijten gemaakt De eindconclusie is dat in december 1989 de stichting wordt opgeheven. Het gemeentebestuur neemt het beheer in eigen handen om na korte tijd het gehele complex te verkopen aan een particulier.
1. Archief
Inventaris
2. Financiële zaken
3. Personeel
4. Gebruik en instandhouding
Kenmerken
Datering:
1974 - 1991
Omvang archiefblok:
0,63 m
Toegang:
Inventaris van het archief van de Stichting Waterrecreatie Hasselt, 1974 - 1991, Hasselt (2009).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS