Uw zoekacties: Protestants-Christelijke Hogere Beroepsopleiding voor Jeugdw...
x0993 Protestants-Christelijke Hogere Beroepsopleiding voor Jeugdwelzijnswerk te Zwolle ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0993 Protestants-Christelijke Hogere Beroepsopleiding voor Jeugdwelzijnswerk te Zwolle ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De toewijzing van de Kinderverzorging en Opvoeding opleiding (K&O) aan Zwolle vond plaats op voordracht van de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs te Voorburg zonder dat vanuit Zwolle daartoe een aanvraag was gedaan. Zwolle als vestingsplaats genoot de voorkeur boven uit Zetten. De regionale functie die de opleiding voor het protestants-christelijk volksdeel zou moeten vervullen zou te Zwolle beter tot zijn recht komen. De verzorging van de opleiding werd in handen gegeven van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Beroepsonderwijs te Zwolle, die al opleidingen voor Lager- en Middelbaar Huishoudelijk Nijverheidsonderwijs verzorgde en ook een Lagere Technische School onder haar hoede had, maar nog geen ervaring met het Hoger Beroepsonderwijs. In een tijdsbestek van krap één jaar bereidde de directrice mevrouw F. van Nijen de opleiding voor.
In augustus 1976 startte het eerste cursusjaar in het LHNO/MHNO gebouw aan de Zwartewaterallee. De vier-jarige opleiding begon met 89 studenten en een 10 leden tellend docentenkorps. Bij de plaatsing van aankomende studenten werd tot 1984 rekening gehouden met hun protestants-christelijke origine. In de beginjaren functioneerde de docenten-vergadering als een belangrijk bestuurlijk orgaan. In een zogenaamde 'kerngroep' van docenten en studenten, werden de in docentenvergaderingen te nemen besluiten voorbereid. De leiding van deze groep lag in handen van de latere directeur drs. B. van der Sleen. De samenwerking met het bestuur van de vereniging, dat gewend was een Lagere- en Middelbare Beroepsopleiding te besturen verliep niet altijd vlekkeloos. In 1978 werd een statutenwijziging doorgevoerd die het democratisch gehalte ten goede moest komen. Tot dan toe hadden de afdelingen voor MBO en HBO tezamen 'de naam 'Dabar' gedragen. Per 1 januari 1980 werd de naam van de HBO-J veranderd in HBO-Jeugdwelzijnswerk 'de Windesheim Academie'. Op 3 mei 1983 vond een bestuurlijke loskoppeling plaats door de MHNO 'Dabar' en de HBO-J 'de Windesheim Academie' onder aparte bevoegde gezagsorganen te plaatsen. Er werd een aparte Vereniging voor Protestants-Christelijk Hoger Beroepsonderwijs te Zwolle opgericht, die de zorg kreeg overgedragen voor de HBO-J. Het bestuur van de vereniging kreeg twee forse klussen te klaren. Ten eerste het voorbereiden van de veranderingen die in het kader van de ministeriële nota Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie (STC) voor de deur stonden. Daarnaast moest de daaruit voortvloeiende participatie in de nieuwbouw te Zwolle-Zuid ter hand genomen worden. Beide zaken kregen in 1986 hun beslag. De HBO-J maakt sindsdien deel uit van de sector Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs van de Christelijke Hogeschool Windesheim.
1.1. Werkveld
1.2. Huisvesting
1.3. Verantwoording van de inventarisatie
1.4. Lijst van bestuursleden
Inventaris
1. Algemeen
2. Bijzonder
3. Documentatie
Kenmerken
Datering:
1976 - 1987
Omvang archiefblok:
1,60 m
Toegang:
Andreas, M., Inventaris van het archief van de Protestants-Christelijke Hogere Beroepsopleiding voor Jeugdwelzijnswerk te Zwolle, 1976 - 1987, Zwolle (1995).
Bijzonderheden:
Oud: SA019. Deel vier van "Inventarissen van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Christelijke Hogeschool Windesheim 1909-1986 (1992)".
Openbaarheid:
Stukken betreffende nog levende personen zijn niet openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS