Uw zoekacties: Protestants-Christelijke Voortgezette Agogische Beroepsoplei...
x0992 Protestants-Christelijke Voortgezette Agogische Beroepsopleiding te Zwolle ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0992 Protestants-Christelijke Voortgezette Agogische Beroepsopleiding te Zwolle ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In de tweede helft van de jaren zeventig doet zich in Kampen een opvallende ontwikkeling voor op het gebied van het Hoger Beroepsonderwijs. Telt Kampen in het begin van deze periode nog geen HBO-instellingen (uiteraard was er wel de Theologische Hogeschool, opgericht in 1854), in het jaar 1982 zijn er vier, te weten de Sociale Academie (1976), de Academie voor Beeldend Kunstonderwijs (1978), de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar (1979), en de Academie voor de Journalistiek (1981). De academies hadden een christelijke signatuur. Het initiatief tot het oprichten van de scholen voor Hoger Beroepsonderwijs in Kampen moet niet los gezien worden van verliezen die Kampen op andere terreinen leed. De tot dan toe in Kampen gevestigde Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders verhuisde naar Lelystad, de omvang van de tabaksindustrie nam beduidend af. Daarnaast waren door het vertrek van de militairen kazernes leeg komen te staan. Naast B. en W. heeft ook de Theologische Hogeschool Kampen (ThHK) zich nadrukkelijk met het onderwijsinitiatief ingelaten, want de ThHK vreesde als enige hogere onderwijs instelling ter plaatse geïsoleerd te komen staan. Samen met vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs vormden zij in de eerste helft van de jaren zeventig de stuurgroep voor hoger onderwijs in Kampen.
Onderzoek had uitgewezen dat een Sociale Academie te Kampen levensvatbaar was. De stichtingsakte dateert van 13 februari 1974. Na november 1975 gaf de staatssecretaris van onderwijs het groene licht voor de Sociale Academie door de plaatsing op het zogenaamde 'plan van scholen'. De opbouw werd ter hand genomen door ds. S.W.J. Zoutman, predikant te Woudenberg en W. van der Vaart, docent aan Sociale Academie 'de Jelburg' te Baarn. Mevrouw D. Mook trad in dienst als secretaresse. De voormalige Van Heutszkazerne werd door de gemeenteraad aangewezen als locatie. Als alternatief zou eventueel het Almerecollege aan het Engelenbergplantsoen 5 (de voormalige HBS) in aanmerking komen. De opstartkosten à 8 ton zijn grotendeels bijeengebracht door de ThHK en gereformeerde kerken en diaconiën. Het toelatingsbeleid was inter- confessioneel en minder orthodox dan bij de toen reeds bestaande Christelijke Sociale Academies. Daarnaast ook minder idealistisch dan in de jaren zeventig de trend was en meer beroepsgericht. De opleiding diende er naar te streven een verbinding te vormen tussen het sociale en het christelijke; een middenweg tussen progressieve en orthodoxe sociale academies. Op 16 augustus 1976 werd het instituut geopend, als eerste van de vier HBO-opleidingen die Kampen zou gaan tellen.
De Christelijke Sociale Academie 'de IJsselpoort' is gestart met drie studierichtingen: Maatschappelijk-, Kultureel-, en Personeelswerk. Aanvragen voor andere studierichtingen zijn door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen om onbekende redenen nooit gehonoreerd. Bij de inrichting van de studie vormde het eerste studiejaar een algemeen basisjaar. Het tweede jaar werd gevuld met beroepsgerichte vakken, waarna in het derde jaar de praktijkstage plaatsvond. het jaar van afstuderen, het vierde jaar, was gericht op de integratie van de opgedane theoretische en praktische vaardigheid.
Voor Sociale Academies waren de jaren zeventig een gouden tijd. Over de gehele linie vond groei plaats in de sociale sector. Daarna kwam de terugval. Het aantal aanmeldingen daalde, er moest bezuinigd worden en het aantal lesuren moest worden teruggebracht. Ook 'de IJsselpoort' ontkwam niet aan deze tendens. Bij de aanvang in 1976 meldden zich 103 studenten. Het topjaar was 1981, met 125 aanmeldingen. Daarna zette de daling in; in 1982 meldde zich nog 97 studenten aan, maar in 1985 werd het dieptepunt bereikt: 41 aanmeldingen. Vanuit deze ontwikkeling werd de verplaatsing naar Zwolle in het kader van de ministeriële nota Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie (STC) onvermijdelijk.
1. Huisvesting
2. Verantwoording van de inventarisatie
3. Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1974 - 1988
Omvang archiefblok:
0,25 m
Toegang:
Andreas, M., Inventaris van het archief van de Chr. Sociale Akademie "De IJsselpoort" te Kampen en het archief van de Prot. Chr. Voortgezette Agogische Beroepsopleiding te Zwolle, 1974 - 1988, Zwolle (1995).
Bijzonderheden:
Let op: het archief van de Christelijke Sociale Academie 'De IJsselpoort' te Kampen, inv.nrs. 1-207 bevindt zich bij het Gemeentearchief te Kampen. Deel drie van "Inventarissen van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Christelijke Hogeschool Windesheim 1909-1986 (1992)"..
Openbaarheid:
Stukken betreffende nog levende personen zijn niet openbaar.
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS