Uw zoekacties: Maatschappij van Moederlijke Weldadigheid te Zwolle
x0922 Maatschappij van Moederlijke Weldadigheid te Zwolle ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0922 Maatschappij van Moederlijke Weldadigheid te Zwolle ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De maatschappij van moederlijke weldadigheid werd in 1829 opgericht door de dames Vos de Wael-Helmich, Roijer-Sloet van Tweenijenhuizen, Schlingemann-Sandberg, Van Fridagh-Klinkelaar, Stemberg-Lulofs en Wijgmans- Dwars. De motieven om tot oprichting te komen, blijken het duidelijkst uit het jaarverslag over 1843: "... want, hoe men ook over het verleenen van onderstand aan behoeftigen en hulpbehoevenden moge denken; welke beperkingen men aan den onderstand moge willen toebrengen, om de onvermogenden tot arbeidzaamheid en eigen redding op te wekken,-niemand, wiens hart wel geplaatst is, zal eene ongelukkige en brave huisvrouw, die om hare diepe armoede hare bevalling radeloos verbeidt, of die reeds bevallen, met haren zuigeling van het volstrekt onontbeerlijke ontbloot, hopeloos om zich henen ziet, niemand voorwaar zal zoodanige ongelukkige van den openbaren onderstand willen uitsluiten. Neen! naastenliefde, op zedelijkheid en godsdienst gegrond, roept hier luide om ontferming, bijstand en ondersteuning.
Het besef en de indruk dezer waarheid gaf ons lust en moed om deze maatschappij op te rigten..." Het doel van de maatschappij was het verlenen van tijdelijke onderstand aan behoeftige kraamvrouwen van alle gezindten. De onderstand werd alleen verstrekt wanneer de man de leeftijd van 30 jaar had bereikt, twee kinderen in echt geboren waren en de verdiensten van de man niet meer dan 7 gulden per week bedroegen. In een uit 1921 daterend reglement werd dit veranderd: "De onderstand wordt alleen verstrekt wanneer de verdiensten van de man in verhouding tot de grootte van zijn gezin van dien aard zijn, dat hulp of tegemoetkoming gewenscht is". Om voor onderstand in aanmerking te komen moest men echter aan een tweetal voorwaarden voldoen:
1. Langer dan 1 jaar in de gemeente wonen.
2. Zich niet te buiten gaan aan wangedrag, onreinheid of misbruik maken van sterke drank.
Als de kraamvrouwen voor de eerste maal werden bedeeld, ontvingen ze een volledig kinderpakje en winkelwaren, w.o. koffie, rijst en wittebrood. De kleren voor de kinderen werden genaaid door andere behoeftige vrouwen, die daarvoor bedragen ontvingen variëren van 3 cent (voor luiers) tot 30 cent (voor jakje of broeken).
Het bestuur van de maatschappij bestond uit zes dames, die werden bijgestaan door een helpster. Zij was belast met het plegen van onderzoek naar zedelijk gedrag, behoeften en hulpmiddelen der bedeelden, het bezoeken van de kraamvrouwen, het aankondigen van de bestuursvergaderingen en het innen van contributiegelden. De maatschappij verkreeg haar inkomsten uit contributiegelden, giften en legaten, terwijl zij tevens loterijen van vrouwelijk hand- en kunstwerken organiseerde. Vaak werden ook kledingstukken en winkelwaren geschonken. Gegevens over de opheffing van de maatschappij van moederlijke weldadigheid ontbreken.
Kenmerken
Datering:
1830 - 1955
Omvang archiefblok:
0,12 m
Toegang:
Seekles, J.J., Plaatsingslijst van het archief van de Maatschappij van Moederlijke Weldadigheid te Zwolle, 1830 - 1955, Zwolle (1987).
Bijzonderheden:
Oud: VA015.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS