Uw zoekacties: Stichting Gezinszorg der Gereformeerde Kerk van Zwolle, late...
x0904 Stichting Gezinszorg der Gereformeerde Kerk van Zwolle, later Gereformeerd Instituut voor Sociale Dienstverlening IJssel-Vechtdelta te Zwolle ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0904 Stichting Gezinszorg der Gereformeerde Kerk van Zwolle, later Gereformeerd Instituut voor Sociale Dienstverlening IJssel-Vechtdelta te Zwolle ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Vroeger werd de gezinszorg gedragen door de gezinnen zelf, doch de maatschappij is na de Tweede Wereldoorlog veranderd en gecompliceerder geworden. Meisjes, die vroeger nog al eens de taak van de zieke moeder overnamen, genieten meer en meer vervolgonderwijs en zoeken een baan. Vader kan in de fabriek of op kantoor moeilijk gemist worden en de buurvrouw heeft haar handen vol aan haar eigen gezin. In veel gezinnen ontstaat bij ziekte van de moeder een noodtoestand.
Op initiatief van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk van Zwolle werd in 1947 een comité Zusterhulp opgericht en een gezinsverzorgster benoemd. De basis voor deze organisatie werd gelegd door Mw. Kuiper, die in de diaconievergadering van 18 januari 1946 haar ideeën omtrent gereformeerde gezinszorg ontvouwde.
Op 11 augustus 1949 werd-ten overstaan van notaris M. Meppelink-de stichting "Gezinszorg der Gereformeerde Kerk van Zwolle" opgericht. In de loop der jaren kwam men echter tot de conclusie, dat er ook andere maatschappelijke noden waren die leniging behoeften en zo ontstond in 1957 de stichting "Gereformeerd Maatschappelijk Werk, Gezinszorg en Gezinshulp". De oprichtingsakte werd op 28 oktober 1957 voor notaris G.M. Meppelink verleden. Als doelstelling gold het zonder winstoogmerk uitoefenen en bevorderen van het gereformeerde maatschappelijk werk en de gezinsverzorging ten behoeve van de leden van de Gereformeerde Kerk, alsmede van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Zwolle. De begrippen maatschappelijk werk, gezinsverzorging en gezinshulp werden in de akte gedefinieerd. Nadere regels werden opgesteld met betrekking tot het bestuur, de vergaderingen, de wijze van stemmen, de geldmiddelen, de reglementen en de ontbinding.
Langzaamaan breidde de zorg zich ook uit naar bejaarden, naar hen, die zich door hun leeftijd dan wel chronische ziekte thuis niet meer alleen konden redden en niet in een tehuis waren opgenomen. Het bestuur had zich al geruime tijd in secties opgesplitst, te weten de sectie Maatschappelijk Werk (7 leden), de sectie Gezinszorg (8 leden) en de sectie Bejaardenzorg (9 leden). Iedere sectie koos haar eigen voorzitter en secretaris.
Tevens was besloten om niet louter en alleen te blijven werken voor de leden van de aangesloten kerkgenootschappen, maar ten behoeve van allen die naar het oordeel van het stichtingsbestuur daarvoor in aanmerking zouden komen. Deze ontwikkeling leidde ertoe, dat in de bestuursvergadering van 30 augustus 1967 tot statutenwijziging werd besloten. De stichting zou voortaan heten: Gereformeerde Stichting voor Maatschappelijk Werk, Gezinszorg en Bejaardenzorg. De akte werd op 18 april 1967 gepasseerd voor notaris mr. L.J. de Vries.
In 1969 werd de stichting uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van de Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Samenwerking. Deze werkgroep moest de mogelijkheden tot schaalvergroting op het terrein van sociale dienstverlening onderzoeken. Ook in 1970 werden de besprekingen met de diverse instellingen van levensbeschouwelijke aard voortgezet. Daarnaast werd een poging tot schaalvergroting in een andere richting gedaan. Met het bestuur van de Stichting voor Gezinsverzorging en Maatschappelijk Werk op Gereformeerde Grondslag te Kampen werden gesprekken gevoerd over een mogelijke fusie. Dit leidde tot het opstellen van de statuten voor een gemeenschappelijke stichting voor de regio Kampen-Zwolle.
In het voorjaar van 1971 werden de statuten door de beide besturen aanvaard, waarna op 11 november 1971-ten overstaan van notaris mr. L.J. de Vreis-wederom een nieuwe stichting werd opgericht: Stichting Gereformeerd Instituut voor Sociale Dienstverlening IJssel-Vechtdelta.
De stichting stelde zich ten doel:
*Op basis van overleg en samenwerking bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van de sociale dienstverlening in het werkgebied van de stichting. Dit werkgebied omvatte de burgerlijke gemeenten Dalfsen, Genemuiden, Hasselt, Heino, Kampen, Nieuwleusen, Staphorst, Wijhe, Ijsselmuiden, Zwartsluis en Zwolle.
*Door de sociale dienstverlening de mens en de samenleving te helpen bij de opbouw, instandhouding en/of herstel van een harmonisch individueel-, gezins-, groeps- en/of gemeenschapsleven.
Ondertussen gingen de besprekingen om te komen tot een overkoepelende organisatie op interlevensbeschouwelijke basis gewoon door. Op 15 maart 1973 werden de statuten van de Interlevensbeschouwelijke Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Ijssel-Vechtdelta notarieel gepasseerd. Hierin werd door het Instituut geparticipeerd.
Pas bij bestuursbesluit van 6 september 1977 werd formeel tot opheffing van het Instituut besloten. De liquidatie vond in de loop van 1979 plaats.
1. Het archief
Inventaris
1. Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1949 - 1979
Omvang archiefblok:
0,25 m
Toegang:
Seekles, J.J., Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Gereformeerd Instituut Sociale Dienstverlening IJssel-Vecht Delta en Rechtsvoorgangers, 1949 - 1979, Zwolle (1990).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS