Uw zoekacties: Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart
x0163.1 Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0163.1 Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 13 februari 1838 richtten J.A. Sandberg, G. Luttenberg en D. van Schreven een vereniging op, die de naam zou dragen van "Wetenschappelijk Genootschap te Zwolle", voornamelijk om te komen tot voortzetting van een serie lezingen, die was georganiseerd door wijlen mr. J. ter Pelkwijk. Het doel van dit genootschap zou zijn het doen houden van lezingen betreffende de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde en vooral natuurlijke historie *  . De eerste ledenvergadering werd gehouden op 6 maart 1838. Toen werden er steeds 107 leden geteld.
In het jaar 1839 ontstonden er echter onder de leden van het bestuur, dat de naam van de directie voerde, aanzienlijke verschillen van mening over de doelstellingen van het genootschap. De heren Sandberg en Greven stelden zelfs ontbinding van het genootschap voor en traden ten slotte af. In de ledenvergadering van 11 december 1840 werden mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis en mr. J.A. van Royen tot hun opvolgers gekozen, terwijl hun tevens de opdracht werd verstrekt voorstellen te doen over de voet, waarop de werkzaamheden konden worden voortgezet. Het nieuwe bestuur stelde in de vergadering van 19 februari 1841 voor om het genootschap een meer uitgebreide bestemming te geven en zijn naam te wijzigingen "Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart" *  , welke voorstellen werden aanvaard. Het doel van de Vereeniging werd gezocht in de bevordering van de statistieke kennis van Overijssel, de verspreiding van staathuishoudkundige beginselen, de aanmoediging van industriële talenten, en in het algemeen alles, wat voor de ontwikkeling van de provinciale welvaart van belang kon zijn. Er zouden ook lezingen worden gehouden over onderwerpen, die de algemene welvaart betroffen. Om haar verschillende doelstellingen te verwerkelijken ging de Vereeniging over tot de stichting van een museum en een bibliotheek, die waren gevestigd in het Reventer bij de Betlehem-kerk te Zwolle. Verder werden er verschillende projecten ter hand genomen, zoals de verbetering van het vaarwater van het Zwolse diep, en ook schreef de Vereeniging prijsvragen uit, b.v. voor een brug over de IJssel bij Katerveer, 75 jaar, voordat er uiteindelijk een brug lag.
Na een periode van bloei in de eerste dertig jaar van haar bestaan, trad er bij Vereeniging een verval in, dat vooral na 1880 merkbaar werd, en dat de directie in 1903 deed besluiten haar verzamelingen onder te brengen in het nieuwe museum van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis *  aan de Melkmarkt te Zwolle. Ten slotte werd op de ledenvergadering van 19 september 1906 besloten de Vereeniging te ontbinden, terwijl aan de liquidateur, de firma Doyer en Kalff, werd opgedragen de goederen en waarden, die na afloop van de liquidatie zouden blijken aanwezig te zijn, over te dragen aan de VORG, onder verplichting van de laatste de verzamelingen van de Vereeniging op te nemen onder de hare, ze te onderhouden en voor het publiek toegankelijk te stellen, met in acht neming van de verplichtingen, die de Vereeniging ten opzichte van derden op zich genomen mocht hebben. In de ledenvergadering van de VORG van 30 november 1906 werd het in dit besluit vervatte aanbod aanvaard, waarna feitelijke overdracht van de bezittingen, waartoe ook het archief behoorde, plaats vond op 21 januari 1907 *  . Sedertien bleef het archief van de Vereeniging berusten bij de VORG, totdat het bij gedeelten tegelijk met de andere verzamelingen van deze laatste vereniging in bruikleen aan het Rijksarchief werd afgestaan.
Het archief is niet in zijn geheel bewaard, maar het meeste lijkt toch de wisselingen der tijden overleefd te hebben, ook al zijn bijvoorbeeld niet alle notulen meer aanwezig. Het meest gemist worden wel de jaarverslagen, waarvan er een aantal in druk zijn uitgegeven, doch die ook elders moeilijk te vinden zijn *  . Ook is hier weinig aanwezig van de archieven der instellingen, die hun ontstaan aan de Vereeniging te danken hebben *  .

E.D. Eijken, 1964
Inventaris
58 - 61 Rekeningen, 1848 - 1851.
1. Aanhang
Kenmerken
Datering:
1834 - 1903
Omvang archiefblok:
0,60 m
Toegang:
Eijken, E.D., Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart, 1834 - 1903 (1964).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS