Uw zoekacties: Drooggemaakte Veenpolder te Assendelft, later het Waterschap...
xWA-0005 Drooggemaakte Veenpolder te Assendelft, later het Waterschap Assendelft ( Gemeentearchief Zaanstad )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

WA-0005 Drooggemaakte Veenpolder te Assendelft, later het Waterschap Assendelft ( Gemeentearchief Zaanstad )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Vervening en droogmaking: Bij resolutie van het Departementaal bestuur van Holland van 21 Februari 1804, bekrachtigd bij besluit van het Staatsbewind der Bataafsche republiek van 6 Maart 1804, is vergunning verleend tot het vervenen van 300 morgen in de Zuiderpolder van Assendelft. Deze vergunning werd verleend voor de tijd van 50 jaar, met bepaling, dat de veenderij, na verloop van deze termijn, weer drooggemaakt zou moeten worden. Reeds in 1845 was de vervening zover gevorderd, dat men op de droogmaking kon bedacht zijn. Het plan daartoe is goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 Juli 1845, no. 53. De droogmaking heeft daarop plaats gehad en in 1848 heeft men het eerste gewas geoogst.
Reglementering: In 1855 is de polder door de staten gereglementeerd onder den naam van: de Drooggemaakte Veenpolder te Assendelft.
Ligging: De polder ligt tegen de zogenaamde Vaartdijk aan, die hem langs de Nauernasche vaart tot waterkering strekt.
Waterkeringen: Aan de zijden van de Assendelverpolder wordt de Drooggemaakte Veenpolder tegen diens water gedekt door de Dwarsdijk, de Veendijk, de Westerdijk langs de gehele Zuider-Delft, de Noorderdijk langs de Sluissloot en de Machinedijk, die met elkaar en met de Vaartdijk de ring van de Veenpolder vormen, welke ring voor rekening van de polder onderhouden wordt, met uitzondering van de Vaartdijk, de Dwarsdijk en de Machinedijk, waarop een gedeelte van de provincialen weg Zaanstreek-Haarlem ligt en waarvan het onderhoud aan de provincie is overgegaan. De rijweg op de Veendijk is echter geheel ten laste van de polder Assendelft.
Begrenzing: Volgens het bijzonder reglement voor de Drooggemaakten Veenpolder te Assendelft, opgenomen in provinciaal blad no. 38 van 1934, is de polder begrensd door de buitenteen van zijn omringdijk, die ten oosten strekt langs de Nauernasche vaart, ten noorden langs de Sluissloot, ten westen langs de Delft en Bloksloot, en ten zuiden aan landerijen onder het gehucht Nauerna, gemeente Assendelft.
Bemaling: De bemaling geschiedt door een electromotor van 35 P.K. met vijzel, uitslaande op de polder Assendelft. Opbrengst 42 m3 per minuut.
Peil: Het polderpeil is 3.165 meter -N.A.P.
Betalingen aan polder Assendelft: Voor de vrije uitmaling werd vroeger jaarlijks f 400,- betaald aan de polder Assendelft. Bij besluit van de staten van 22 Juli 1931 is een nieuwe regeling dienaangaande in de reglementen voor de Veenpolder en de polder Assendelft opgenomen. Voor meer informatie, als ook betreffende verdere betalingen aan de polder Assendelft zie de inleiding van WA-0002.
Belastbare oppervlakte: De belastbare oppervlakte is 317.37.47 hectare.
Bestuur: Het bestuur wordt uitgeoefend door een college van dagelijks bestuur en een college van hoofdingelanden. Het college van dagelijks bestuur bestaat uit vier leden, van wie één de voorzitter is, en dat van hoofdingelanden uit vijf hoofdingelanden. De bestuursleden worden door stemgerechtigde ingelanden met kandidaatstelling gekozen.
Het waterschap de Drooggemaakte Veenpolder Assendelft is op 1 januari 1972 opgeheven. Toen werd het nieuwe waterschap Waterschap Assendelft opgericht.
Bron: De zeeweringen en waterschappen van Noordholland. 1e uitgave bewerkt door Mr. G. de Vries Azn, 1864. (Signatuur bibliotheek: 6 G 25) 2e uitgave bewerkt door Jhr. Mr. J.W.M. Schorer, 1894. (Signatuur bibliotheek: 11 B 40) 3e uitgave bewerkt door D. Kooiman, 1936. (Signatuur bibliotheek: 10 D 29).
Inventaris
1. Veenpolder
2. Drooggemaakte Veenpolder
Kenmerken
Datering:
1804 - 1972
Gemeente:
Assendelft
Omvang in meters:
3
Toegang:
Inventaris
Openbaar:
Gedeeltelijk
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zaanstad. Toegang WA-0005 Drooggemaakte Veenpolder te Assendelft, later het Waterschap Assendelft
VERKORT:
NL-ZdGAZWA-0005
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS