Uw zoekacties: Rooms-Katholieke Parochie Sint Nicolaas te Edam
x0155 Rooms-Katholieke Parochie Sint Nicolaas te Edam ( Waterlands Archief, Geheugen van Regio Waterland )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0155 Rooms-Katholieke Parochie Sint Nicolaas te Edam ( Waterlands Archief, Geheugen van Regio Waterland )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
IDENTIFICATIE
CONTEXT
INHOUD EN STRUCTUUR
VOORWAARDEN VOOR RAADPLEGING EN GEBRUIK.
VERWANT MATERIAAL
AANTEKENINGEN
BESCHRIJVINGSBEHEER
Voorwoord
Het archief van de St.-Nicolaasparochie te Edam wordt verzorgd door de Beheerscommissie. De voornaamste taak van deze commissie bestaat hierin dat de historisch waardevolle liturgische voorwerpen, boeken en documenten zo goed mogelijk bewaard dienen te worden voor het nageslacht. Daartoe werd allereerst een archiefruimte gebouwd op de zolderruimte van de kerk boven de sacristie.
In 1994 werden D. Brinkkemper, G. Conijn, N. Karregat en C. Martens gevraagd de boeken en documenten zodanig te ordenen en te rubriceren, dat het archief toegankelijk zou zijn voor belangstellenden, speciaal voor de samenstellers van het jubileumboek dat bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de St.-Nicolaaskerk te Edam in 1997 zal worden uitgegeven. Vanaf 1 augustus tot 1 oktober 1994 zijn de boeken en documenten, die verspreid lagen op de zolder van de kerk en de pastorie, bijeengebracht, geordend, gerubriceerd, genummerd en in archiefdozen opgeborgen, waarna diverse computerlijsten zijn samengesteld, waardoor het opzoeken van archiefstukken vergemakkelijkt wordt. Daarbij is gebruik gemaakt van de archiefkaarten die in 1951 door mr. D.F. Pont zijn opgesteld. Indien deze kaarten in de archiefdozen zijn bijgevoegd, staat dat vermeld in deze inventaris.
Het archief bevindt zich nu in de speciaal daarvoor ingerichte brandvrije ruimte op de zolder van de kerk boven de sacristie en bestaat uit de volgende onderdelen:
a. boeken, brieven, documenten, testamenten en foto's, bijeengebracht in 90 genummerde archiefdozen;
b. losse stukken die te groot zijn om in archiefdozen op te bergen.
c. ordners waarin zich de financiële stukken bevinden van de laatste tien jaar.
d. een bibliotheek bestaande uit circa 400 historisch waardevolle boeken, waarvan de meeste gedrukt zijn in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangevuld met enkele tientallen boeken van deze tijd. Deze boeken zijn in 114 archiefdozen opgeborgen. De boeken die niet pasten in de archiefdozen zijn in tien grote kartonnen dozen opgeborgen. Van deze bibliotheek is een aparte catalogus opgesteld, getiteld: 'Bibliotheca Pastoralis Edamensis'.
Het bijhouden van het archief kan als volgt geschieden:
a. alle brieven, documenten, notulen, enzovoort, die niet voor dagelijks gebruik nodig zijn, maar wel interessant om bewaard te worden voor het nageslacht, worden chronologisch geordend en voorlopig in de kast van het archief opgeborgen;
b. de ordners met de financiële bescheiden worden ieder jaar in de archiefkast opgeborgen;
c. iedere vijf jaar, te beginnen in het jaar 2000, worden de aan te vullen archiefstukken genummerd en in chronologische volgorde in nieuwe dozen in het archief geplaatst. Wat niet van waarde is kan worden vernietigd;
d. wanneer er stukken uit het archief gehaald worden, dient dat aangetekend te worden in het archiefschrift. Na gebruik worden de uitgeleende stukken zo spoedig mogelijk teruggelegd.
Door de verschillende inventarissen is het kerkarchief van de St.-Nicolaasparochie nu voor belangstellenden toegankelijk geworden. Het zou aanbeveling verdienen over enkele jaren de meest belangrijke en historisch interessante documenten in bruikleen te geven aan het Streekarchief Waterland te Purmerend, waardoor het kerkarchief van Edam ook voor geïnteresseerden uit de regio openbaar wordt.
Al dit maandenlange werk van rubriceren, indiceren en opbergen heeft dan alleen zin gehad wanneer men zich aan deze regels houdt. Het nageslacht zal ons daarvoor eeuwig dankbaar zijn.
Volendam, 1 november 1995 Dick Brinkkemper
In de periode van november 1997 tot en met 20 april 1998 zijn alle archiefstukken van de r.k. parochie Edam, verpakt in zuurvrije kartonnen dozen en mappen, overgebracht van de sacristiezolder van de kerk naar het Streekarchief Waterland in Purmerend. Het betreft hier alle in de archiefdozen opgeborgen bescheiden, genummerd A.01.01 tot en met A.90.06 en de de losse archiefstukken L.01 tot en met L.27 welke staan vermeld in de officiële inventaris van het Archief van de St.-Nicolaasparochie te Edam dd. 1 november 1995.
Inventaris
Kenmerken
NB:
- stukken betreffende archief Koningshoeve zie inventaris St. Nicolaasparochie te Edam.
De inventaris bevat dubbele inventaris nummers omdat de inventaris zowel op onderwerp, als chronologisch, is beschreven., 1662-1995
Plaats:
Edam-Volendam
Omvang:
13,00 Depot 4e etage 2/3/3
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Waterlands Archief, Purmerend. Toegang 0155 Rooms-Katholieke Parochie Sint Nicolaas te Edam
VERKORT:
NL-PmWA 0155
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS