Uw zoekacties: Dorps en gemeente bestuur Oosthuizen en Etersheim. Etersheim...
x0090 Dorps en gemeente bestuur Oosthuizen en Etersheim. Etersheim was van 1817 tot 1848 een apart bestuur., (1631) 1811-1935 (1968) ( Waterlands archief, Centrum voor Regionaal Historisch Onderzoek )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0090 Dorps en gemeente bestuur Oosthuizen en Etersheim. Etersheim was van 1817 tot 1848 een apart bestuur., (1631) 1811-1935 (1968) ( Waterlands archief, Centrum voor Regionaal Historisch Onderzoek )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Toelichting
De nummers verwijzen naar de dozen, waarin de stukken zich bevinden. Indien er nóg een nummer achter staat, verwijst dit naar een volgnummer in de dozen, bijvoorbeeld:
174-2 betekent: doos 174, volgnummer 2
Delen, die niet in dozen pasten, zijn achteraan het archief geplaatst en apart genummerd.
De inventaris bestaat uit drie delen. Een deel geordend volgens "Het Bloemendaalse registratuurstelsel" ca. 1929. Een deel met zaaksgewijs gevormde dossiers die ondergebracht zijn in rubrieken c.q. onderwerpen, waarin ook zijn opgenomen doorlopende series uit de periode van vóór het Bloemendaalse stelsel en de zaaksgewijs gevormde dossiers. Een deel met aanvullingen op de andere delen waarbij geen onderscheid is gemaakt tot welk deel ze behoren.
Het oud-archief van de gemeente is bij raadsbesluit van 18-8-1886 aan de Provincie in bruikleen afgestaan. De stukken zijn beschreven in de "Inventaris van het archief der vrije heerlijkheid Oosthuizen ca. ". Zij zijn aanwezig op het Rijksarchief te Haarlem.
Omstreeks 1892 is het resterende archiefgedeelte geteisterd door brand. Mogelijk zijn hierbij stukken verloren gegaan. Een aantal (zwaar) beschadigde archiefstukken die zich hier nog in het archief bevinden, komt voor restauratie in aanmerking. T.z.t. zullen hierover voorstellen worden gedaan.
De gemeente trad in 1936 toe tot het registratuurbureau van de VNG.
De gemeente werd in 1970 opgeheven.
Een gedeelte van het archief 1936-1970 was omstreeks 1980 al in een aparte dossierinventaris beschreven.
Een aanvulling hierop is in deze plaatsingslijst opgenomen.
Etersheim was van 1817 tot 1848 een aparte gemeente.
Een aantal archiefstukken van deze gemeente is bewaard gebleven en in deze lijst beschreven.
Inventaris
Per rubriek gevormde dossiers
Per zaak gevormde dossiers
Kenmerken
NB:
Stukken behorende tot het gemeentearchief, bevinden zich ook in het archief van de Heerlijkheid Oosthuizen (aanwezig op het Rijksarchief te Haarlem)
Plaats:
Oosthuizen
Omvang:
18,00
Depot:
Depot 2e etage
Stelling:
11/09/5 - 12/3/1
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Waterlands Archief, Purmerend. Toegang 0090 Dorps en gemeente bestuur Oosthuizen en Etersheim. Etersheim was van 1817 tot 1848 een apart bestuur., (1631) 1811-1935 (1968)
VERKORT:
NL-PmWA 0090
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS